Resultater andre kvartal 2020

Sterk motvind på grunn av Covid-19. Salget av Power Grids sluttført.

  • Ordrer 6,1 milliarder dollar, -18%; sammenlignbart -14%
  • Inntekter 6,2 milliarder dollar, -14%; sammenlignbart -10%
  • Driftsinntekter 571 millioner dollar; driftsmargin 9,3%
  • Operativ EBITA-margin 651 millioner dollar; margin 10,6%
  • Nettoinntekt 319 millioner dollar, +398%
  • Basis EPS 0,15 dollar, +398%; operativ EPS 0,22 dollar, -35%
  • Kontantstrøm fra driften 680 millioner dollar; forventet levering av kontanter for hele året
  • Power Grids-salget fullført 1. Juli
  • Netto kontant utbytte tilbakeføres til aksjonærene, som planlagt

- Som forventet har andre kvartal blitt sterkt påvirket av Covid-19. Samtidig var vi veldig fokusert på kostnadsreduserende tiltak som ga en viss motstandsdyktighet. Driftsmarginene for konsernet viste seg bedre enn vi hadde forventet, med Motion som gjorde det spesielt bra, sier Björn Rosengren, konserndirektør i ABB. - Mye usikkerhet gjenstår, og vi ser fortsatt noen utfordrende kvartaler. Samtidig er veien videre tydelig. Vi vil fortsette å rulle ut vår nye driftsmodell, gjennomgå vår virksomhetsportefølje og starte vårt aksjetilbakekjøpsprogram.

Sammendrag

Forretningsforholdene i andre kvartal var utfordrende, påvirket av den eskalerende Covid-19-pandemien. Ved siden av det kraftige fallet i kortsyklisk etterspørsel som reduserte produktvolumene, stod installasjon og serviceaktiviteter overfor omfattende reisebegrensninger. Derfor dempes ordre og inntekter for andre kvartal kraftig i hele konsernet sammenlignet med foregående år. Motion klarte seg bedre, hjulpet av et sterkt retur i Kina og solid utførelse av backlogg. Til tross for intensivert reduksjon av kostnadene, krympet driftsmarginene i Electrification, Industrial Automation og Robotics & Discrete Automation sammenlignet med foregående år, mens Motion forbedret marginene.

Les hele original og komplett pressemelding på engelsk her.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp