ABB tar et viktig skritt for å styrke en inkluderende kultur

ABB tar et viktig skritt for å styrke en inkluderende kultur

ABB diskriminerer ikke på noe grunnlag: Kjønn, etnisitet, seksuell legning, kultur, alder, religion eller annet. Selskapet går inn i en ny tid med mangfold og inkludering og utvider sistnevnte til å omfatte LGBTQ+ (en forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer-personer).

ABB har nominert Maria Varsellona som ABB-konsernsponsor for LGBTQ+-miljøet.

- Jeg er glad for muligheten til å gå foran som konsernsponsor for LGBTQ+-miljøet, sier Varsellona. - Vi skal gjøre alt som trengs for å være et genuint inkluderende selskap.

Som en del av ABBs forpliktelse til LGBTQ+ har Varsellona på vegne av ABB signert «Standards of Conduct», fremlagt av FNs høykommisjonær for Menneskerettigheter. «Standards of Conduct» gir fem konkrete trinn som bedrifter kan ta for å tilpasse prinsipper og praksis med internasjonale standarder for menneskerettigheter for LHBTI-personer.

ABB forventer at disse standardene blir fulgt av våre leverandører for å gi en reell innvirkning i de 100 landene selskapet opererer i.

ABB signerte også nylig et partnerskap med Stonewall, den britiske-baserte LGBTQ-rettighetsorganisasjonen, for å støtte utviklingen av et veikart for LGBTQ + for selskapet.

- Vi fokuserer på alle viktige dimensjoner, inkludert tonen i ledelsen, organisering av ressursgruppene og å skape et solid rammeverk med retningslinjer som vil forbedre den ansattes opplevelse, forteller Varsellona.

Mange lidenskapelige ABB-ansatte støtter og hjelper til med å drive dette initiativet, inkludert Luca Condosta, Vice President, Global Business Services Finance og Project Lead for LGBTQ+.

- Vi har et ansvar for å fortelle alle våre ansatte at de kan komme som de er og å være hvem de ønsker å være, sier Condosta. - Ved å gjøre det kan vi virkelig gjøre ABB til et sted å være for alle.

- Gjensidig respekt og toleranse er grunnleggende for hvordan vi jobber og kommuniserer med hverandre. Å utvide omfanget av mangfoldsaspektene våre er nøkkelen til å drive vår kultur fremover og sikre at ABB er en arbeidsgiver hvor alle ansatte føler seg velkomne, respektert og hørt. Det er veldig givende å se engasjementet på alle nivåer i organisasjonen og over hele kloden. Sammen kan vi gjøre en bærekraftig forskjell, sier Heidi Robertson, leder for mangfold og inkludering i ABB.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp