ABB digitaliserer livssyklushåndtering av prosessikkerhet

ABB lanserer SafetyInsight ™ som hjelper kunder, som driver risikofylte prosesser, med å redusere produksjonstap og vedlikeholdskostnader og optimalisere sikkerhet og samsvar med lover og regler.

ABB har lansert ABB Ability ™ SafetyInsight ™, en serie programvareapplikasjoner som støtter selskaper over hele energi- og prosessbransjen gjennom hele livssyklusen for håndtering av prosessikkerhet.

Programmet fungerer som en sentral informasjonskilde og digitaliserer tidligdata fra prosjekteringsfasen for å skape en digital tvilling for prosessikkerhet, og bruker disse dataene for å gi kontekst til den store datamengden som genereres av forretnings- og tekniske driftssystemer.

- Bedrifter med risikofylt produksjon investerer betydelig tid og krefter på å utvikle grunnlaget for sikkerhet i prosjekteringsfasen av et anlegg. Denne kritiske kunnskapen blir ofte igjen ”på hyllen”, slik at drifts- og vedlikeholdsteamene må finne opp hjulet på nytt når det gjelder å forstå farene og risikoen forbundet med prosessene, sier Karl Watson, global digital salgsløsningsarkitekt for prosessikkerhet i ABB Energy Industries.

SafetyInsights ™ unike tilnærming ved å kombinere data fra forretningssystemer og tekniske driftssystemer med prosjekteringsdata muliggjør digitalisering av rapporter som HAZOP (hazard and operatibility study) og LOPA (layers of protection analysis). Disse blir lett tilgjengelig for drift og vedlikeholdsteam i forenklete, intuitive og lettforståelige, visuelle formater.

Pågående risikovurderinger kan da bli basert på digitaliserte sikkerhetsdata. Tillegg av data fra forretnings- og tekniske driftssystemer gir nær sanntidsoppdateringer, slik at den akkumulerte effekten av drifts- og vedlikeholdsaktiviteter kan visualiseres i en dynamisk risikomatrise, for å ytterligere hjelpe risikovurderinger og styring av operativ risiko.

Watson legger til: - Prosjekteringsdata, som enhver digital tvilling, må valideres. SafetyInsight ™ letter dette ved å samle faktiske drifts- og vedlikeholdsdata med samme kontekst som de tidlige designforutsetningene, slik at forbedring kan identifiseres og implementeres, med andre ord "lukke sløyfen». I tillegg til økt sikkerhet, kan disse forbedringene bidra til å minimere nedetid i produksjonen og redusere vedlikeholdskostnadene.

Programvare-suiten har dashboard for prosessikkerhet for å gi riktig informasjon, til rett person, til rett tid, for å ta den riktige, informerte avgjørelsen.

- ABB SafetyInsight ™, sammen med andre ABB Information Management Systems- applikasjoner, har en solid merittliste for å hjelpe store energiselskaper med å oppnå høyere oppetid for utstyret - med ett selskap som når over 99 prosent. Programvarepakken støttet også et annet globalt energiselskap i å redusere den årlige testen av sikkerhetssystemventiler med så mye som 30 prosent, forteller Watson.

ABB Energy Industries muliggjør trygge, smarte og bærekraftige prosjekter og operasjoner for virksomheter innen olje, gass, kjemikalier, biovitenskap, kraftproduksjon og vann og avløp. Ved å drive integrerte løsninger som automatiserer, digitaliserer og elektrifiserer industrien, kobler vi våre folk og teknologi for å hjelpe kundene våre med tilpasning og å lykkes. Med over 50 års domenekompetanse fortsetter vi å innovere og omforme tradisjonelle tilnærminger på tvers av energisektoren med våre teknologier designet for å forbedre driftseffektivitet, redusere risiko, redusere energiforbruk og vrak.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp