ABBs OCTOPUS-programvare avdekker besparelser for havvindparker, del av EU-prosjektet ATLANTIS

ABBs optimaliseringsprogramvare for det EU-finansierte forskningsprosjektet ATLANTIS vil drive fjernvedlikehold av havvindparker fremover for å redusere kostnader, øke effektiviteten og sikkerheten og forbedre bærekraft.

ABB Marine & Ports er valgt ut som en viktig teknologipartner for et vidtgående EU-prosjekt som utforsker bruken av fjerninspeksjon og fjernvedlikeholdsteknikker for vindparker. Med finansiering fra EUs største forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020, er prosjektet rettet mot et mer effektivt, kostnadsbesparende og bærekraftig offshore-økosystem. Prosjektresultatene vil bli gjort tilgjengelig under EUs Community Research and Development Information Service (CORDIS).

ABBs OCTOPUS-programvare vil kutte transporttid mellom land og vindparker.
ABBs OCTOPUS-programvare vil kutte transporttid mellom land og vindparker.

Reduserer havvindkostnader

Til en milepæl i prosjektet, leverer ABB en ny modul av ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS optimaliseringsprogramvare. Programvaren er forbedret slik at operatører på land kan planlegge et fartøysoppdrag fra havn til vindparken på den mest optimale måten, støttet av datadrevne beslutninger. Dette vil muliggjøre forbedret effektivitet ved å kutte transporttiden mellom land og vindparker, samt ved å redusere fartøyets ventetid og arbeidstid på anlegget.

- ATLANTIS er et unikt prosjekt som frigjør nytt potensial i driften av havparker - det raskest voksende segmentet av offshoreindustrien, sier Dr. Andry Maykol Pinto, prosjektkoordinator i ATLANTIS. - Forskningsprosjekter som ATLANTIS er avgjørende for denne næringens pågående utvikling, og løsninger som OCTOPUS tillater interessenter å utnytte fordelene i et stadig mer elektrisk, digitalt og oppkoblet havmiljø. Sammen vil vi hjelpe havvindmarkedet med å redusere kostnadene samtidig som vi forbedrer effektivitet, bærekraft og sikkerhet i inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner.

I tillegg til planlegging av oppdrag fra havn til vindpark, vil den nye modulen i OCTOPUS ta hensyn til operasjonelle begrensninger for skipet og personellet, samt vurdere muligheter for bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), ubemannede overflatefartøyer og droner i luften.

Gir handlingsbar innsikt

Som en bransjeledende løsning for å optimalisere ytelsen i maritime operasjoner, har OCTOPUS trukket veksler på ABBs hydrodynamiske ekspertise for å bruke sanntidsdata og skipsspesifikk informasjon for å maksimere effektiviteten i et økende utvalg fartøystyper.

- OCTOPUS handler om å gjøre data om til handlingsbar innsikt for å støtte beslutninger til havs, sier Antto Shemeikka, visepresident for Digital Services i ABB Marine & Ports. - Den nye modulen er den første i bransjen. Den lar brukeren på land planlegge offshore-operasjoner i henhold til egenskapene til fartøyet, mannskapet og utstyret under forholdene de møter. Dette er et viktig skritt fremover for fjernbeslutninger: I dårlig vær eller grov sjø kan et oppdrag eller en ROV-lansering avbrytes for å unngå en bortkastet sjøsetting eller det som verre er. Det gir klare fordeler for sikkerhet og effektivitet.

ATLANTIS-forskningsprosjektet kjøres på to steder i Atlanterhavet - den ene utenfor kysten av Viana do Castelo, Portugal, og den andre lenger ut på havet. Ved å bedre forstå hvordan fartøyer og roboter oppfører seg, vil forskere identifisere muligheter for å forbedre inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer.

Selv om det siste tilskuddet til OCTOPUS-suiten ble utviklet med tanke på ATLANTIS, strekker potensielle applikasjoner seg utover havvindindustrien. ABBs visjon er å utvikle denne modulen som et verktøy for å betjene flere sektorer - for eksempel planlegging av korte ruter for passasjerskip eller forsyningsoperasjoner for rigger og flytende offshore-enheter. Hvis et fartøy av noe slag havner i krevende forhold, vil i tillegg OCTOPUS være i stand til å bestemme en smidigere og tryggere kurs.

ATLANTIS

ATLANTIS-prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 871571. For ytterligere informasjon om ATLANTIS testsenter, forskningsarbeid og partnerne, besøk https://www.atlantis-h2020.eu

CORDIS

Community Research and Development Information Service (CORDIS) er EU-kommisjonens viktigste resultatkilde fra prosjektene finansiert av EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. https://cordis.europa.eu/project/id/871571

ABB Marine & Ports leverer verdensledende teknologier som driver utviklingen av bærekraftig skipsfart. Elektrisk fremdrift, datadrevet beslutningsstøtte og integrerte løsninger for skip og land fra ABB baner vei for en nullutslipps sjøfart og gir større effektivitet og pålitelighet til rederne, og forbereder fartøyene til å møte morgendagens krav. Våre automatiserings- og elektriske løsninger gjør havne- og terminaloperasjoner tryggere, grønnere og mer produktive. ABB Marine & Ports opererer i 26 land og har 2000 ansatte. www.abb.com/marine

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp