ABB Capital Markets Day 2020

ABB arrangerer sin kapitalmarkedsdag i dag, 19. november, kl. 11.30 CET. Konsernsjef Björn Rosengren, CFO Timo Ihamuotila samt lederne for de fire forretningsområdene vil gi en oppdatering på den strategiske og operasjonelle utviklingen, inkludert:

 • Forbedre ytelsen som en del av ABB Way
 • Gjennomgang av virksomhetsporteføljen
 • ABBs digitale strategi
 • Oppdaterte økonomiske rammeverk og langsiktige bærekraftsmål

- ABB er et ledende teknologiselskap, i dag og i fremtiden. Vi har global kapasitet innen forskning og utvikling, digitale løsninger og innovasjonsfokus for å støtte våre kunder. COVID-19-pandemien påvirker fortsatt utsiktene på kort sikt, men de langsiktige markedstrendene innen elektrifisering, automatisering, digitalisering og energieffektivitet består. Samtidig gjør vi ytterligere tiltak for å forbedre ytelsen og fortsette å skape merverdi for alle interessenter fremover, sier konsernsjef Björn Rosengren.

Forbedret ytelse på gang

Siden starten av året har ABB desentralisert organisasjonen ytterligere for å flytte operasjonelle beslutninger nærmere kunden og vellykket rullet ut sin nye driftsmodell kalt ABB Way. Med ABB Way introduserte man et oppfølgingssystem basert på standardiserte nøkkeltall, som forsterkes gjennom insentivsystemer. Dette skaper et klart fokus på stabilitet og lønnsomhet før vekst for å styrke underpresterende divisjoner.

Videre har ABB gjennomført en porteføljegjennomgang av divisjonene for å fastslå om selskapet er den beste eieren. Som et resultat av denne prosessen har ABB besluttet å undersøke alle alternativene for å gå ut av følgende tre divisjoner:

 • Turbocharging (Industrial Automation)
 • Mechanical Power Transmission (Motion)
 • Power Conversion (Electrification)

Disse divisjonene representerer omtrent 1,75 milliarder dollar samlet årlig inntekt eller omtrent seks prosent av ABBs totale inntekter.

- Alle tre divisjonene er virksomheter av høy kvalitet, med operasjonelle EBITA-marginer over konsernets målmarginkorridor. I denne prosessen vil vi søke den beste verdiskapende løsningen for ABB og divisjonene og ikke sette oss under tidspress, sier Rosengren. - Videre vil porteføljevurderinger fortsatt være et sentralt element i ABB Way.

ABB vil øke antall divisjoner til 20 fra 1. januar 2021 som følge av en oppdeling av porteføljen i forretningsområdet Motion, mens Industrial Automation vil bytte navn til Process Automation for å gjenspeile kundebasen bedre.

Finansdirektør Timo Ihamuotila vil i sin presentasjon fremheve at ABB har levert bærekraftige kostnadsreduksjoner: - På grunn av omorganiseringen av konsernet har ABB-OS-målet på nettobesparelser på 500 millioner dollar blitt nådd ett år tidligere enn planlagt.

ABBs digitale strategi

ABB har nylig gjennomgått sin digitale strategi under merkevaren ABB Ability™, som består av programvareaktiverte produkter og systemer, samt programvare og digitale tjenester. Selskapet har til hensikt å akselerere utvidelsen av sitt digitale tilbud som er skreddersydd for spesifikke sektorer eller applikasjoner basert på ABBs domenekompetanse. Dette vil bli gjort ved å øke FoU og investeringer til omtrent 5 prosent av inntektene per år, og vil bli ledet av virksomheten. Denne tilnærmingen skaper uslåelig verdi for kundene og driver høyere inntekter for selskapet. ABB vil også fortsette å følge utvalgte strategiske partnerskap innen den digitale sfæren, samt oppkjøp som gir synergi.

Oppdatert økonomisk rammeverk

ABB beholder sin økonomiske ramme med modifikasjoner av visse mål for å tilpasse seg ABB Way.

Guidance

Medium term ambitions

Revenue growth

3-5% annual average through economic cycle

~2/3 comparable, ~1/3 inorganic

Operational EBITA margin corridor

Group 13-16%

Upper half of range as from 2023

Electrification 15-19%

Industrial Automation 12-16%

Motion 15-19% (previously 14-18%)

Robotics & Discrete Automation 13-17%

ROCE

15-20%

Steady improvement

FCF conversion to net income

~100%

Maintain solid track record

Basic EPS growth

EPS growth > revenue growth

Effective tax rate ~25% as from 2023

EPS rising strongly due to capital structure optimization program

ABBs prioriteringer for kapitalallokering er uendret, inkludert finansiering av organisk vekst, økende bærekraftig utbytte per aksje og verdiskapende oppkjøp. Som tidligere kunngjort har ABB til hensikt å returnere netto kontantinntekt til aksjonærene fra salget av Power Grids på 7,6-7,8 milliarder dollar.

- ABB har som mål å levere attraktiv avkastning til aksjonærene og beholde en "enkelt A"-kredittvurdering, sier finansdirektør Timo Ihamuotila. - Vi har også som mål å fullføre det meste av vårt optimaliseringsprogram for kapitalstruktur innen utgangen av året for å ytterligere fjerne risiko for balansen og ytterligere forbedre ytelsen.

Langsiktige bærekraftsmål

ABB kunngjør lanseringen av sin nye bærekraftsstrategi og mål for 2030, som er forankret i ABBs Purpose og bygger på en intensiv dialog med interessenter, inkludert både intervjuer og påfølgende analyse. Basert på dette har selskapet laget en omfattende bærekraftsstrategi som kombinerer ABBs økte ambisjoner, påvirkning, målbarhet og ansvar for hele verdikjeden for virksomheten, kunder, leverandører og samfunnet generelt.

We enable a low carbon society

We preserve resources

We promote social progress

Carbon neutrality in own operations

80% of ABB products and solutions covered by circularity approach

Zero harm to our people and contractors

Support our customers in reducing annual CO2 emissions by >100 Mt

Zero waste to landfill

Comprehensive D&I framework; 25% women among ABB leaders

Supply chain emissions reduction

Supplier sustainability framework

Top-tier employee engagement score in our industry

Impactful support for community-building initiatives

Integrity and transparency across our value chain

 • Further details available at go.abb/sustainability

- ABB bygger inn bærekraft i alt vi gjør for å skape langsiktige verdier. For det første gjør vi kundene i stand til å redusere sine utslipp og bevare ressurser fordi det er her ABBs teknologi kan ha størst påvirkning. Videre vil våre nye mål være knyttet til ansattes insentivplaner og dermed øke ytelsen og kulturen i gruppen vår, mens vi er stolte av å bidra til FNs bærekraftsmål, sire Rosengren.

Merknad til redaksjonen: Capital Markets Day, CEO / CFO presentasjon, samt presentasjoner fra forretningsområder og divisjoner, kan følges under: https://global.abb/group/en/investors/strategy-events/capital-markets-day-2020 fra 11.30 til 17.15 CET.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Viktig merknad om fremtidsrettet informasjon

Denne pressemeldingen inkluderer fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på dagens forventninger, estimater og anslag om faktorene som kan påvirke vår fremtidige ytelse, inkludert de økonomiske forholdene i regionene og næringene som er de viktigste markedene for ABB. Disse forventningene, estimatene og anslagene er generelt identifiserbare ved uttalelser som inneholder ord som "forventer", "forventer", "tror", "estimater", "planer", "mål", "mål" eller lignende uttrykk. Imidlertid er det mange risikoer og usikkerheter, hvorav mange er utenfor vår kontroll, som kan føre til at våre faktiske resultater skiller seg vesentlig fra den fremtidsrettede informasjonen og uttalelsene i denne pressemeldingen, og som kan påvirke vår evne til å oppnå noen eller alle av våre oppgitte mål. De viktige faktorene som kan forårsake slike forskjeller inkluderer blant annet forretningsrisiko forbundet med COVID-19-pandemien, det ustabile globale økonomiske miljøet og politiske forhold, kostnader forbundet med overholdelsesaktiviteter, markedsaksept av nye produkter og tjenester, endringer i statlige forskrifter og valutakurser og andre faktorer som kan diskuteres fra tid til annen i ABB Ltds arkivering til US Securities and Exchange Commission, inkludert årsrapporter på skjema 20-F. Selv om ABB Ltd mener at forventningene som gjenspeiles i en slik fremtidsrettet uttalelse, er basert på rimelige forutsetninger, kan det ikke gi noen forsikring om at forventningene vil bli oppnådd.

Endnotes

 1. Calculated to exclude FX impacts and transformational acquisitions and divestments, includes bolt-on acquisitions and divestments within divisions.
 2. Annual savings in the year 2030 from all solutions provided to customers 2021-30
 3. Wherever local conditions allow
 4. Diversity & Inclusion framework

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp