ABB åpner lab for stresstest av datasikkerhetstrusler i skipsfarten

ABB åpner lab for stresstest av datasikkerhetstrusler i skipsfarten

Det nye laboratoriet åpner samtidig med innføringen av strengere regler for maritim datasikkerhet, 1. januar 2021.

I tråd med retningslinjene fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), har det nye laboratoriet maskin- og programvaresystemer utviklet for å hjelpe redere og operatører med å bekjempe den maritime industriens voksende datasikkerhetsrisiko. Kunder blir nå invitert til virtuelle demonstrasjoner av laboratoriets systemer og muligheter.

Bevegelig mål

Med fremveksten av smartere, mer tilkoblede systemer, oppfordrer IMO alle rederier til å demonstrere at datatrusler har vært en del av risikovurderingen for hvert fartøys sikkerhetsstyringssystem fra 2021 og utover. I henhold til IMOs retningslinjer for maritim risikostyring kan "skip med komplekse internettrelaterte systemer kreve større kontroll og bør vurdere ekstra assistanse fra anerkjente industri- og ekspertpartnere".

- Cybersikkerhet er ikke et produkt, men et bevegelig mål som trenger konstant overvåking, styring og oppdatering, sier Ahmed Hassan, leder for cybersikkerhet hos ABB Marine & Ports. - Som en leverandør av både operativ teknologi og datasikkerhet, vet vi at styring av datasikkerhet er en hårfin balanse mellom risiko, funksjonalitet og kostnader. Prinsippene for datasikkerhet må gjelde for alle maritime interessenter, fra designere og verft, til redere, operatører og mannskap, og fra klasseselskaper til universiteter og forskningsinstitusjoner, statlige departement og forsikringsselskaper.

Nye tjenester

ABBs nye laboratorium vil tilby datasikkerhetsstøtte til rederier i alle ledd i digitaliseringen og har fleksibilitet til å møte ulike nivåer av datasikkerhetskrav. Mens noen selskaper bare trenger en engangsvurdering av eksisterende operasjonell teknologi, kan andre trenge en langsiktig tilnærming med kontinuerlig støtte.

Nye tjenester som tilbys av ABBs datasikkerhetslaboratorium inkluderer:

  • Referansearkitektur som er målrettet mot nettverkssegmentering og -segregering
  • Håndhevelse av sikre retningslinjer for soner og kanaler
  • Overvåking av nettverkstrafikk og aksjonere på sårbarheter
  • Innsamling og administrasjon av sikkerhetslogger for kontrollsystemkomponentene
  • ABB Ability™ Cyber Asset Inventory-løsning, som oppdager og registrerer systembeholdning, samt varsler om sårbarheter
  • Hendelsesovervåking, som muliggjør sending av varsler til besetningsmedlemmer samt ABB Ability™ samhandlingssentre (Collaborative Operations Centers) over hele verden

- Systemene våre er utviklet for å håndtere de aller nyeste truslene og løsningene som er tilgjengelige innen datarisikostyring, konkluderer Hassan. - Det nye datasikkerhetslaboratoriet bekrefter vår ledende posisjon innen maritim sikkerhet.

ABB Marine & Ports leverer verdensledende teknologier som driver utviklingen av bærekraftig skipsfart. Elektrisk fremdrift, datadrevet beslutningsstøtte og integrerte løsninger for skip og land fra ABB baner vei for en nullutslipps sjøfart og gir større effektivitet og pålitelighet til rederne, og forbereder fartøyene til å møte morgendagens krav. Våre automatiserings- og elektriske løsninger gjør havne- og terminaloperasjoner tryggere, grønnere og mer produktive. ABB Marine & Ports opererer i 26 land og har 2000 ansatte. www.abb.com/marine

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp