ABB oppgraderer strømforsyningen til Herøya Industripark

Herøya Nett erstatter gamle høyspentanlegg med ABB-teknologi som øker tilgjengelighet og personsikkerhet samt reduserer vedlikeholdstid med 80 prosent.

Øyvind Nyhus, daglig leder for Herøya Nett AS, flankerer nye høyspentanlegg 
(Foto Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS).
Øyvind Nyhus, daglig leder for Herøya Nett AS, flankerer nye høyspentanlegg (Foto Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS).

Herøya Industripark i Porsgrunn er med sine 80 selskaper, 2500 ansatte og en omsetning på 13 milliarder en av landets største industriklynger. Nettselskapet Herøya Nett eier, drifter og vedlikeholder fordelings- og overføringsnettet for distribusjon av elektrisk kraft i industriparken, som bruker rundt 1 TWh årlig eller nærmere 1 prosent av Norges totale strømforbruk.

Sikkerhet i førersetet

ABB leverer digital strømforsyning til Herøya Nett. Gamle 12 kilovolts (kV) bryteranlegg byttes ut med smarte kraftløsninger. Den nye strømforsyningen kommuniserer med nettselskapets driftssentral via fiberkabel.

Personsikkerhet er øverst på agendaen for nettselskapet, sammen med pålitelig leveranse av kraft. Prosjektet vil oppgradere aldrende infrastruktur og levere sikker og smart elektrifisering til hele industriparken.

- Opptil 50 år gamle anlegg er hverken effektive eller sikre nok. Det gamle utstyret er ikke i lukkede skap og har begrenset sikkerhet mot utilsiktet berøring og elektriske lysbuer, sier Øyvind Nyhus, daglig leder i Herøya Nett AS. - Helse, miljø og sikkerhet, sammen med pålitelig strømforsyning til industriselskapene, er nøkkelfaktorer for Herøya Nett. Derfor arbeider vi med ABB for å redesigne og erstatte aldrende bryteranlegg for å øke motstandsdyktigheten og sikkerheten, samtidig som det muliggjør digitalisering av strømforsyningen, fra hovednettet til brytere.

Kutter 80% vedlikeholdstid

Installasjonen inkluderer ABB UniGear ZS1 bryteranlegg, utstyrt med ABB Relion® 615 vern og IEC 61850 digital kommunikasjon. Kabinettene er hermetisk lukket for beskyttelse og sikkerhet. Eventuelle elektriske lysbuer ledes opp og ut av tavlerommet på en sikker måte.

Nyhus legger til at det nye, digitaliserte bryteranlegget også vil redusere driftskostnadene ytterligere:

- Tiden for regelmessig vedlikehold krymper fra 1 uke til 1 dag per celle. Tidsbesparelsen på inntil 80 prosent årlig kan benyttes til andre formål i selskapet.

- Herøya Nett vil tilby bedre regularitet på strømforsyningen til sine industrikunder, bedre helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte samt enklere drift, sier Gøran Salomonsen, leder for ABB Electrification i Norge. - Leveransen forsterker våre gode relasjoner med Yara, eier av Herøya Nett, og andre datterselskaper.

Oppmøte innen tre timer

ABBs leveranse dekker hele kjeden, fra design til installasjon, med support og vedlikehold, i nært samarbeid med Caverion. Kontrakten inkluderer en serviceavtale mellom ABB og Herøya Nett som inkluderer oppmøte på anlegget innen tre timer.

- Vi ser fram til et fortsatt fruktbart samarbeid med Herøya Nett, forteller Salomonsen. - Samtidig er vi stolte over at den nye ABB-strømforsyningen vil drive planlagte fasiliteter og oppgraderinger i industriparken, som Elkems storskala batterimaterialfabrikk for transportsektoren og elektrifisering av Yaras ammoniakkanlegg, med et potensial for å kutte CO2-utslipp med 800 000 tonn per år.

Rolf Harry Tande i Herøya Nett følger med på høyspentanlegget fra kontrollrommet 
(Foto Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS).
Rolf Harry Tande i Herøya Nett følger med på høyspentanlegget fra kontrollrommet (Foto Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp