Resultater ABB 2020 - Q4 og hele året

Solid avslutning på et utfordrende år.

Høydepunkter fjerde kvartal 2020

 • Ordrer 7,0 milliarder dollar, +2%; Sammenlignbart -1%
 • Inntekter 7,2 milliarder dollar, +2%; Sammenlignbart 0%
 • Driftsinntekter 578 millioner dollar, margin 8,0%
 • Driftsmargin(EBITA) 825 millioner dollar, margin 11,5%, inkludert en kombinert påvirkning av 80 basispunkter fra endelig Kusile-oppgjør med Eskom i Sør-Afrika og kostnader for ikke-kjerneaktiviteter
 • Grunnleggende resultat per aksje (EPS) -0,04 dollar; Driftsgevinst per aksje (EPS) 0,26 dollar, -6%
 • Kontantstrøm fra driften 1 182 millioner dollar; Kontantstrøm fra gjenværende virksomhet 1 225 millioner dollar, etter negative påvirkninger, kombinert, på rundt 200 millioner dollar for Kusile-oppgjøret og overføring av pensjonsordninger

Høydepunkter for hele 2020

 • Ordrer 26,5 milliarder dollar, -7%; Sammenlignbart -6%
 • Inntekter 26,1 milliarder dollar, -7%; Sammenlignbart -5%
 • Driftsinntekter 1 593 millioner dollar, margin 6,1%
 • Driftsmargin (EBITA) 2 899 millioner dollar, margin 11,1%, inkludert en kombinert påvirkning på 90 basispunkter fra endelig Kusile-oppgjør og kostnader for ikke-kjernevirksomhet og 15 basispunkter fra avskrivninger
 • Grunnleggende resultat per aksje (EPS) 2,44 dollar, +261%, inkludert inntekter fra salg av Power Grids; Driftsgevinst per aksje (EPS) 0,98 dollar, -21%
 • Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 1 693 millioner dollar; Kontantstrøm fra gjenværende drift 1 875 millioner dollar etter cirka 1 milliard dollar utgifter totalt for pensjonsoverføringer, salg av Power Grids og ABB-OS og andre restrukturerings- og prosjektrelaterte poster. Justert for å ekskludere de ovennevnte utgiftene, forbedret kontantstrømmen fra gjenværende drift seg med nærmere 550 millioner dollar fra året før
 • Foreslått utbytte på 0,80 CHF per aksje

- I løpet av fjerde kvartal forbedret markedsforholdene seg sammenlignet med tredje kvartal. Til tross for dette forble det utfordrende i noen viktige sluttmarkeder, innsatsfaktorer økte og usikkerheten på grunn av covid-19-relaterte restriksjoner økte i løpet av kvartalet. Ordreinngangen var generelt stabil sammenlignet med året før, støttet av store ordrer sikret i Industrial Automations maritime virksomhet. Driftsmarginen hadde fordeler av et sterkt resultat fra Electrification, samt solid levering fra Motion.

- 2020 var et ekstraordinært år da markedsutviklingen ble dominert av utfordringer som oppstod i forbindelse med pandemien. Jeg er takknemlig for hvor raskt og med hvilken forpliktelse ABB-teamet gjennomførte skadebegrensende tiltak, mens vi alltid satte helse og sikkerhet til våre ansatte og kunder først. Vi har tatt viktige skritt i 2020 ved å lansere den desentraliserte forretningsmodellen ABB Way, vår langsiktige bærekraftsstrategi og starte prosessen med å avhende tre divisjoner. Med vår klare strategi, utmerkede teknologibase og styrket økonomiske stilling, er ABB godt posisjonert for 2021 og utover, sier Björn Rosengren, konsernsjef i ABB.

Les komplett engelsk versjon her.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp