ABB-programvare kan øke skips effektivitet og kutte drivstofforbruk

  • Innsikt i skipets operative data, forsterket av kunstig intelligens (AI), kan bidra til å spare opptil 10 prosent drivstoff
  • Frigjøre verdien av avansert analyse kan øke skipets driftstid og redusere viktige servicebesøk med opptil 30 prosent
Maritim programvare fra ABB kan effektiviteten og kutte drivstofforbruk.
Maritim programvare fra ABB kan effektiviteten og kutte drivstofforbruk.

Digital teknologi, inkludert AI, dataintegrasjon og analyseløsninger, forventes å endre internasjonal skipsfart de neste tiårene når redere søker løsninger som gjør det mulig for dem å øke driftseffektivitet og bærekraft og bidra til å overholde miljøkrav. En utfordring har vært tendensen til å samle og behandle data for hvert individuelle system, i stedet for å analysere gjensidig avhengige operasjoner. Innmating av datasett i frakoblede «siloer» begrenser meningsfull analyse og begraver potensielle effektivitetsgevinster i et «hav» av data.

Analyse og AI

ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics og AI Suite, nå tilgjengelig for rederier, byr på avansert analyse og kunstig intelligens (AI) for å få bedre beslutninger og betydelige effektivitetsgevinster. ABB anslår at dypere innsikt i fartøyets operative data, forsterket av AI og analyse med ABB Ability ™ Genix, kan resultere i opptil 10 prosent drivstoffreduksjon, kutte kostnader og utslipp. I tillegg gir tilstandsbasert vedlikehold og tidlig identifikasjon av potensielle feil økt driftstid og reduserer viktige servicebesøk til fartøyer med inntil 30 prosent.

Bærekraftig transport, inkludert skipsfart, spiller en viktig rolle for lavutslippssamfunn. Med skipsfart som utgjør opptil tre prosent av verdens totale klimagassutslipp, er den maritime industrien under regulatorisk press for å halvere karbonavtrykket innen 2050.

Trenger omfattende data

- ABB tilbyr nå den maritime industrien en skalerbar plattform som er fleksibel nok til å møte dagens behov kostnadseffektivt og robust nok til å støtte morgendagens ambisjoner, sier Jyri Jusslin, sjef for global service i ABBs maritime virksomhet. - Enten målet er å spare drivstoff og kutte utslipp, forbedre fartstidens oppetid eller forbedre selskapets økonomiske ytelse, drar alle digitaliseringsprosjekter fordel av den mest omfattende overvåkingen og målingen. Å utnytte digital analyse til det fulle potensialet er avhengig av omfattende data.

Med ABB Ability ™ Genix kan maritime kunder abonnere på en rekke analyser på forespørsel. Dette gjør løsningen egnet både for redere som tar sine første digitale skritt, så vel som de som allerede er langt fremme i digitalisering og ønsker å utvikle en mer helhetlig tilnærming til administrasjon av flåten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp