ABB og Equinor inngår åtte års rammeavtale for service av elektroutstyr, vil skape økt bærekraft

Avtalen dekker leveranser av elektroutstyr, tjenester og digitalisering på tvers av Equinors offshore- og landbaserte installasjoner i Norge, men vil også kunne benyttes over hele verden.

ABB og Equinor har signert en rammeavtale for elektroutstyr som løper ut februar 2029. Den inkluderer leveranser av utstyr og reservedeler, programvare, studier, ingeniørarbeider, testing, installasjoner, igangkjøring, vedlikehold, reparasjon, opplæring, dokumentasjon, livsyklusinformasjon (LCI) og digitale tjenester, som fjerndiagnostikk og døgnkontinuerlig telefonvakt og teknisk støtte.

- Vi er stolte over å fortsette det gode og langvarige samarbeidet med Equinor, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Den nye avtalen vil bidra til at Equinor kan skape ekstra verdier gjennom reduserte livssykluskostnader for elektroteknisk utstyr på sine anlegg.

Redusere drivhusgasser

Ifølge Holsten har partene en felles intensjon om årlige kostnadsreduksjoner ved forenklinger og forbedringer i leveransene av utstyr og tjenester.

- Dette innebærer også å identifisere muligheter og bruk av ny teknologi. Målet er at grepene skal føre til energieffektive, lavutslippsløsninger gjennom forbedret teknologi, materialer og tjenester, inkludert lavere energiforbruk for produkter og materialer og alternative arbeidsmetoder, forklarer han, og legger til: Vi skal også se på optimalisering av materialflyt og logistikk for å bidra til reduserte utslipp av klimagasser.

Den nye rammeavtalen gjelder både eksisterende og nye anlegg.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp