Resultater ABB Q1 2021

Resultater ABB Q1 2021

Sterk start på året.

• Ordrer 7,8 milliarder dollar, +6%; sammenlignbart1 1%

• Inntekter 6,9 milliarder dollar, +11%; sammenlignbart +7%

• Driftsinntekter 797 millioner dollar; margin 11,5%

• Operativ EBITA-margin1 959 millioner dollar; Margin1 13,8%

• Basisresultat per aksje 0,25 dollar, +41%2

• Kontantstrøm fra driften på 543 millioner dollar; Kontantstrøm fra driften i den løpende virksomheten 523 millioner dollar

- Etter et travelt år med å skape det riktige oppsettet for konsernet, begynner vi nå å se det virkelige potensialet i våre underliggende virksomheter. Gjennom større ansvar, åpenhet og hastighet skaper vi i økende grad verdier for våre interessenter, sier konsernsjef Björn Rosengren.

Konsernsjefens sammendrag

Markedsaktiviteten fortsatte å komme seg tilbake fra det laveste nivået sommeren 2020. Etterspørselen var spesielt sterk i kortsyklusvirksomheten, utover våre forventninger. Den økte kundeaktiviteten, i kombinasjon med effekten fra tidligere implementerte kostnadstiltak, resulterte i tosifret vekst i operasjonell EBITA, og en meget høy margin i første kvartal på 13,8%. Jeg er også fornøyd med utviklingen i kontantstrømmen, som var sterk i første kvartal, og beløp seg til 523 millioner dollar. Selv om materialsituasjonen ikke ga noen vesentlig innvirkning på resultatene i perioden, er den gradvis begrensede tilgangen på visse komponenter som halvledere og plast en bekymring. Vi forventer lengre leveringstider til kunder i deler av virksomheten i det kommende kvartalet. Vi gjorde den viktige lanseringen av våre nye samarbeidende robotfamilier i en separat melding. Gjennom denne utvidelsen av vårt tilbud tar vi sikte på å komme i inngrep med kundegrupper med foreløpig lav automatiseringsgrad.

Totalt registrerte vi ordrevekst på 6% (1% på sammenlignbart grunnlag), støttet av en bred opphenting i de fleste av våre kortsiktige virksomheter. I noen grad er det sannsynlig at etterspørselen har blitt drevet av en lageroppbygging relatert til bekymringene i forsyningskjeden. Nedsiden er at veksten ble hemmet av en svak utvikling innen cruise og olje og gass – selv om innledende tegn på stabilisering ble observert. Samlet sett økte ordrene litt i Europa og AMEA, med sistnevnte støtte av en fantastisk vekst i Kina. Den underliggende forretningsaktiviteten forbedret seg i Nord- og Sør-Amerika, drevet av USA, selv om regionen møtte høye, sammenlignbare tall fra forrige periode, noe som satte vekstraten under press.

Jeg er fornøyd med fremgangen mot marginalmålet vårt for 2023. Alle forretningsområdene økte den operasjonelle EBITA-marginen med mer enn 100 basispunkter. Når det er sagt, iverksetter vi tiltak for ytterligere å forbedre våre operasjonelle resultater innen Process Automation, som også skal kunne dra nytte av forventede forbedringer i sluttmarkedene i løpet av siste del av året.

Vi har gjort gode fremskritt med avhendingsprosessen for de tre tidligere annonserte divisjonene, og jeg forventer at vi vil undertegne den første avtalen i løpet av andre halvår. I tillegg har vi gjort vår e-mobilitetsvirksomhet til en egen divisjon og initiert en utskillelse til en egen juridisk struktur. Disse trinnene betyr at vi kan forberede oss på en mulig børsnotering og skape en plattform for akselerert vekst og verdiskaping i denne virksomheten.

Vi holdt den ordinære generalforsamlingen der det foreslåtte utbyttet på CHF 0,80 ble godkjent. Videre kunngjorde vi et ekstra program for tilbakekjøp av aksjer på opptil 4,3 milliarder dollar, og bekreftet dermed intensjonen om å returnere 7,8 milliarder dollar i kontantinntekt fra Power Grids-salget til aksjonærene.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

Utsikter

Basert på den nåværende markedssituasjonen forventer ABB at veksttall for andre kvartal 2021 vil gjenspeile det lave nivået på forretningsaktivitet i andre kvartal 2020. Sammenlignbare ordrer og inntekter forventes å vokse mer enn 10%; ordrer øker mer enn inntektene.

Den operasjonelle EBITA-marginen for konsernet forventes å forbedre seg betydelig sammenlignet med året før til cirka 14%.

Som annonsert i den siste markedsoppdateringen, forventer ABB en sammenlignbar omsetningsvekst på omtrent 5% eller høyere for hele året 2021, og at prosessindustrirelatert del av virksomheten forventes å komme seg i løpet av andre halvår.

I 2021 forventer ABB en jevn forbedringstakt fra 2020 mot 2023-målet for den operasjonelle EBITA-marginen til å være i den øvre halvdelen av området 13–16%. Dette ekskluderer den kombinerte negative effekten av Kusile-prosjektet og ikke-utvinnbare kostnader, som tynget 2020-marginen.

Les hele original og komplett pressemelding på engelsk her.

Fotnoter

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q1 2021 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp