ABB-Aker Solutions samarbeid setter fart på utviklingen av havrommet

Samarbeidet bygger på selskapenes kombinerte styrker innen energi, akvakultur, elektro, kraft, automatisering og telekommunikasjon for å forbedre både havbunnsløsninger, havvind og havbruk globalt.

ABB og Aker Solutions utvider strategisk samarbeid til nye områder i havrommet, her representert ved (fra venstre) Trygve Iversen (Strategic Account Management for Aker ASA, ABB), Christian Bøhmer (Vice President Alliance & Partnerships, Aker Solutions), Asmund Mæland (Group Vice President, ABB), Anders Hannevik (Executive Vice President, Customers and Strategy, Aker Solutions), Tor Ove Lussand (Local Division Manager, Energy Industries, ABB) og Egil Birkemoe (Vice President, HV infrastructure, Renewables, Aker Solutions) - Foto: Aker Solutions.
ABB og Aker Solutions utvider strategisk samarbeid til nye områder i havrommet, her representert ved (fra venstre) Trygve Iversen (Strategic Account Management for Aker ASA, ABB), Christian Bøhmer (Vice President Alliance & Partnerships, Aker Solutions), Asmund Mæland (Group Vice President, ABB), Anders Hannevik (Executive Vice President, Customers and Strategy, Aker Solutions), Tor Ove Lussand (Local Division Manager, Energy Industries, ABB) og Egil Birkemoe (Vice President, HV infrastructure, Renewables, Aker Solutions) - Foto: Aker Solutions.

ABB og Aker Solutions utvider en strategisk allianseavtale for havbunnsløsninger for olje og gass fra 2016 som skal akselerere teknologiutvikling for havvind og store havmerder. Samarbeidet vil også støtte mer effektiv prosjektering og fabrikasjon og mer bærekraftig drift og vedlikehold av slike anlegg. I likhet med den den eksisterende avtalen, er heller ikke utvidelsen eksklusiv.

Kraft, styring og telekom sentralt

Den oppdaterte avtalen dekker nå elektro og styring for havbunnsløsninger og havvind, kraft-fra-land og elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon for offshore havbruk.

- Vår tette og gode relasjon til ABB gjennom flere år har skapt bærekraftig innovasjon både innenfor olje og gass og nye teknologier for grønn energiomstilling i tett samarbeid med felles kunder, sier Anders Hannevik, leder for kunder og strategi hos Aker Solutions. - Vi ser frem til å bygge videre på det gode samarbeidet utviklet gjennom flere år for å utvikle nye teknologier og systemer til bærekraftige havbruksanlegg og lavkarbon/ energi effektive løsninger for det grønne energiskiftet.

- Vi har hatt et nært, godt og fruktbart samarbeid med Aker Solutions i flere år som har skapt suksess for begge parter og felles kunder, sier Tor Ove Lussand, leder for Energy Industries hos ABB i Norge. - Vi ser frem til et utvidet samarbeid som vil sette fart på teknologiutviklingen for energiomstillingen og havbruksanlegg med stordriftsfordeler og større bærekraft. Verden trenger mer fornybar energi for det grønne skiftet og sjømat som produseres på en mer bærekraftig måte.

Fakta – strategisk allianseavtale ABB og Aker Solutions

  • Kraftdistribusjonsløsninger, mellom- og høyspent, for havbunnsforbrukere som pumper og kompressorer
  • Styrings-, sikkerhets- og automatiseringsløsninger for havbunnsapplikasjoner
  • Undervanns kraftdistribusjonsløsninger, mellom- og høyspent, inkludert assosiert topside-utstyr, for havvind og kraft-fra-land
  • Elektro, instrumentering, styring, telekommunikasjon og kraft-fra-land for havbruk

Aker Solutions: Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 15 000 ansatte i mer enn 20 land.

ABB: (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp