Resultater Q3 2021

Resultater Q3 2021

Solid etterspørsel, begrensinger i forsyningskjeden påvirker inntektene

• Ordrer 7,9 milliarder dollar, +29%; sammenlignbart1 +26%

• Inntekter 7,0 milliarder dollar, +7%; sammenlignbart +4%

• Driftsinntekter 852 millioner dollar; margin 12,1%

• Operativ EBITA-margin1 1,062 millioner dollar; Margin1 15,1%

• Basisresultat per aksje 0,33 dollar, -85%2

• Kontantstrøm fra driften utgjorde 1,104 millioner dollar og fra driften i videreført virksomhet utgjorde 1,119 millioner dollar

- Gitt situasjonen med en anstrengt forsyningskjede, er jeg glad for at vi oppnådde en god margin i dette kvartalet. Kontantstrømmen vår var veldig sterk, og skaper god plass i balansen for både organisk vekst og oppkjøp, samt gevinst for aksjonærer, sier konsernsjef Björn Rosengren i ABB.

Konsernsjefens sammendrag
Q3 tegnet et blandet bilde, som på den ene siden inneholdt et høyt etterspørselsnivå som driver sterk ordrevekst, mens den stramme forsyningssituasjonen på den annen side påvirket våre inntekter mer enn forventet. Likevel forbedret vi både den underliggende, operasjonelle inntjeningen og marginen, leverte sterk kontantstrøm, gjorde fremskritt med porteføljejusteringer, samt leverte noen viktige produktlanseringer.

Ordreinngangen økte med 29% (26% sammenlignbart) sammenlignet med fjoråret. Vi anstrenger oss for å undersøke at bestillinger vi aksepterer blir støttet av reell etterspørsel, men i det nåværende situasjonen med en anstrengt forsyningskjede er det rimelig å anta at en viss andel av kundene legger inn ekstra ordrer for å sikre fremtidige leveranser. Alle forretningsområdene bidro med tosifrede vekstrater, og alle segmenter og regioner noterte en positiv utvikling. Den underliggende kundeaktiviteten økte noe i Amerika, gikk ned i Europa og forble stabil i Kina.

Inntektene ble hemmet av begrensninger i forsyningskjedene som forsinket kundeleveranser. Dette var først og fremst knyttet til halvledere og ubalanse i den totale forsyningskjeden, med den mest påtagelige virkningen innen Electrification og Robotics & Discrete Automation. Inntektene økte med 7% (4% sammenlignbart).

Operativ EBITA økte med 35% sammenlignet med fjoråret , og marginen økte med 310 basispunkter, til 15,1%. Denne forbedringen hadde imidlertid fordeler av de ugunstige, midlertidige elementene i fjorårets resultater, god utvikling innen de fleste forretningsområder og uvanlig lave konsernkostnader i inneværende kvartal.

Jeg er glad for at vi leverte nok et kvartal med sterk kontantstrøm, som mer enn doblet seg fra i fjor til 1,1 milliarder dollar. Den økonomiske situasjonen vår er sterk med en netto gjeld i forhold til EBITDA på 0,5.

I tråd med vår strategi for aktiv porteføljeforvaltning kunngjorde vi både et salg og et oppkjøp i perioden. Vi inngikk en avtale om å avhende divisjonen for Mechanical Power Transmission (Dodge) for 2,9 milliarder dollar i kontanter, og vi forventer at transaksjonen fullføres før slutten av dette året. Robotics and Discrete Automation kjøpte ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), en ledende global produsent av autonome mobilroboter (AMR). Oppkjøpet vil hjelpe oss med å fange potensialet innen områder som logistikk og lagerautomatisering. Vi gjør også gode fremskritt med de andre porteføljeaktivitetene.

Jeg var glad for å se E-mobility-virksomheten lansere Terra 360, verdens raskeste elbillader. Det er den eneste laderen på markedet som er designet for å lade opptil fire biler samtidig med dynamisk kraftfordeling. Den har en maksimal effekt på 360 kW og kan fullade en elbil på maks 15 minutter. Dette vil ytterligere styrke vår ledende posisjon innen lading av elektriske kjøretøy.

På et lignende tema, men med fokus på gruveindustrien, lanserte Process Automation ABB Ability™ eMine-porteføljen. Teknologiporteføljen muliggjør helelektrisk gruvedrift, inkludert overvåking og optimalisering av energiforbruket. Fra 2022 vil det også inkludere ABB Ability™ eMine FastCharge som gir kraftig lading av lastebiler. Den inneholder også ABB Ability™ eMine Trolley System som kan redusere dieselforbruket med opptil 90%.

Vi ble også anerkjent for vårt bærekraftsarbeid da vi nok en gang ble inkludert i FTSE4Good Index Series med en total score på 4,2 på en skala fra 0 til 5 (5 er best). Vi er rangert blant de beste utøverne i den globale indeksen og over bransjens gjennomsnitt.

Utsikter

I løpet av fjerde kvartal 2021 forventer ABB at en fortsatt stram forsyningskjede vil påvirke kundeleveranser. Den sammenlignbare inntektsveksten forventes å ligge på omtrent samme nivå som for tredje kvartal.

I tråd med det historiske mønsteret forventes den operasjonelle EBITA-marginen å falle sekvensielt i løpet av fjerde kvartal.

ABB forventer en sammenlignbar inntektsvekst på 6 til 8 prosent (oppdatering fra like under 10 prosent) for hele 2021, hemmet av begrensninger i forsyningskjeden mot slutten av året.

I 2021 forventer ABB en sterk forbedringstakt fra 2020 mot 2023-målet for den operative EBITA-marginen i den øvre halvdelen av intervallet 13-16 prosent.

Les original pressemelding ved å klikke her.

Fotnoter

Se original pressemelding, lenke ovenfor.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp