Ny ABB-studie om industriell omstilling avdekker kritisk sammenheng mellom digitalisering og bærekraft

Ny ABB-studie om industriell omstilling avdekker kritisk sammenheng mellom digitalisering og bærekraft

• "Billions of better decisions" fremhever rollen til tingenes Internet (IoT) for å nå bærekraftsmål samtidig som den styrker industriens arbeidsstyrke

• Internasjonal undersøkelse blant 765 beslutningstakere viser at 96 prosent mener digitalisering er «essensielt for bærekraft», men kun 35 prosent har implementert industrielle IoT-løsninger i stor skala

• 72 prosent av bedriftene øker investeringene i industriell IoT, spesielt for å møte bærekraftsmålene

ABB har publisert funn fra en global studie1 med internasjonale forretnings- og teknologiledere om industriell omstilling, og ser på skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Studien, "Billions of better decisions: Industrial transformation's new imperative", undersøker dagens bruk av industrielt IoT og dets potensiale for å forbedre energieffektiviteten, redusere klimagassutslipp og drive endring. Målet med den nye ABB-forskningen er å stimulere til diskusjon i industrien om muligheter for å utnytte industriell IoT og gi bedrifter og ansatte mulighet til å ta bedre beslutninger som kan være til fordel for både bærekraft og bunnlinjen.

- Bærekraftsmål blir en viktigere driver for forretningsverdi og bedriftens omdømme, og industrielle IoT-løsninger spiller en stadig viktigere rolle i å hjelpe bedrifter med å oppnå trygge, smarte og bærekraftige operasjoner, sier Peter Terwiesch, leder for ABB Process Automation. - Å få bedre innsikt i driftsdata er nøkkelen til å muliggjøre bokstavelig talt milliarder av bedre beslutninger i hele industrien og aksjonere på dem, med betydelige produktivitetsgevinster, redusert energiforbruk og lavere miljøpåvirkning.

Studien, bestilt av ABB, fant at en organisasjons "fremtidige konkurranseevne" er den største enkeltfaktoren – sitert av 46 prosent av respondentene – i industribedrifters økte fokus på bærekraft. Men mens 96 prosent av globale beslutningstakere ser på digitalisering som «essensielt for bærekraft», har bare 35 prosent av de undersøkte firmaene implementert industrielle IoT-løsninger i stor skala. Dette gapet viser at mens mange av dagens industriledere anerkjenner det viktige forholdet mellom digitalisering og bærekraft, må bruken av relevante digitale løsninger, for å muliggjøre bedre beslutninger og oppnå bærekraftsmål, akselerere i sektorer som produksjon, energi, bygg og transport.

Nøkkelfunn i studien

  • 71 prosent av de spurte svarte at bærekraftsmålene ble gitt høyere prioritet som følge av pandemien
  • 72 prosent svarte at de øker utgiftene til industriell IoT «noe» eller «betydelig» på grunn av bærekraft
  • 94 prosent av de spurte var enige om at Industrial IoT «muliggjør bedre beslutninger og forbedrer den generelle bærekraften»
  • 57 prosent av de spurte indikerte at industriell IoT har hatt en "betydelig positiv effekt" på operasjonelle beslutninger
  • Opplevd datasikkerhetssårbarhet er den største barrieren for å forbedre bærekraften gjennom industriell IoT

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Fotnote

1 ABBs undersøkelse «Billions of Better Decision», august 2021. Gjennomført av det California-baserte markedsundersøkelsesfirmaet IntelliSurvey. Undersøkelsen dekket 765 beslutningstakere i store og mellomstore bedrifter utført online på lokale språk i Kina, Italia, Tyskland, Sverige , Sveits, Storbritannia og USA. Respondentene ble trukket fra 12 industrisegmenter, inkludert energi, produksjon og transport. Undersøkelsesdataene som ble samlet inn ble supplert med kvalitative dybdeintervjuer med fageksperter innen digital transformasjon og bærekraft.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp