Autonom ABB-teknologi bidrar til mer bærekraftig drift av Draugen

Autonom ABB-teknologi bidrar til mer bærekraftig drift av Draugen

  • Automatisk deduksjonstesting av havbunnsbrønner på feltet halverer testtiden, avlaster operatørene og øker kvaliteten på resultatene
  • Den autonome løsningen bidrar til økt produksjon, lavere utslipp per produsert energienhet og økt reservoarforståelse

OKEA, operatør på Draugen-feltet, og ABB har et omfattende teknisk samarbeid, særlig innen digitalisering. Siste skudd på stammen er ABBs leveranse av helautomatisk deduksjonstesting (ADT) for havbunnsbrønner.

Draugen-feltet har elleve slike brønner som mater produksjonen i et felles rør til plattformen. Løsningen:

  • Stenger ned brønn for brønn på en smidig måte
  • Holder trykket konstant i de resterende brønnene
  • Logger og overfører underlag til analyse av produksjonsdetaljer i aktuell brønn

Autonomi gir fordeler

Informasjonen danner basis for planlegging av produksjonen fra feltet, inkludert injeksjon av vann for maksimal utvinning med optimal ressursbruk.

- Automatisk deduksjonstesting bidrar til at OKEA kan øke produksjonen gjennom en halvering av testtiden og forbedring av beslutningsgrunnlaget, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - Løsningen er allerede i drift og viser at slik autonomi kan bidra til bedre drift.

Foruten helautomatisk testing som sparer tid og avlaster operatørene, byr løsningen på en solid heving i kvaliteten på testresultatene. Tidligere manuell testing kunne ha for stor unøyaktighet for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Automatisk testing har forbedret nøyaktigheten og gir dermed økt reservoarforståelse og gode beslutningsgrunnlag.

Sømløs integrasjon

Resultater fra OKEAs analyse basert på den automatisk testen inkluderer produksjonsrate, vann/olje-forhold (vannkutt) og olje/gass-forhold. Testingen utføres av en automatisert løsning som er sømløst integrert med Draugen-plattformens styringssystem, ABB Ability System 800xA.

OKEA ASA er en ledende midt- til senfase operatør på norsk sokkel med mål om daglig produksjon på 18 000 til 19 000 fat olje i 2022. OKEA henter verdier hvor andre avhender og har en ambisiøs vekststrategi bygget på økende fusjonsaktiviteter, verdiskaping og finansiell disiplin. OKEA er notert på Oslo børs (OSE: OKEA). Mer informasjon på http://www.okea.no

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Foto: OKEA

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp