ABB leverer kraft fra land-teknologi til Oseberg, bidrar til CO2-kutt tilsvarende utslipp fra 160 000 biler

  • ABB tildelt kontrakt av Aibel for å levere delelektrifisering av olje- og gassfeltet Oseberg
  • Delelektrifisering med 105 MW fornybar kraft muliggjør utfasing av gassturbiner og installasjon av to nye 10 MW for-kompressorer for gassproduksjon
  • Elektrifiseringen reduserer CO2-utslipp med 320 000 tonn per år, tilsvarende utslipp fra 160 000 biler
ABB leverer kraft fra land-teknologi til Oseberg, bidrar til CO2-kutt tilsvarende utslipp fra 160 000 biler (Foto/copyright: Harald Pettersen – Equinor).
ABB leverer kraft fra land-teknologi til Oseberg, bidrar til CO2-kutt tilsvarende utslipp fra 160 000 biler (Foto/copyright: Harald Pettersen – Equinor).
center

Partnerne i Oseberg Area Unit vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes. I november 2021 tildelte operatør Equinor, på vegne av Oseberg-lisenspartnerne, Aibel kontrakten for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI) for delelektrifisering av feltet, inkludert oppgradering av prosesseringskapasiteten.

Til prosjektet har Aibel tildelt ABB kontrakten på et komplett kraft fra land-system for delelektrifisering av feltet, som ligger 140 km (87 miles) nordvest for Bergen by.

Pioner

- Vi er veldig stolte av å støtte energiomstillingen med nok et industrielt elektrifiseringsprosjekt, estimert av Equinor å redusere CO2-utslippene med 320 000 tonn per år, sier Per Erik Holsten, administrende direktør for ABB i Norge. - ABB er en pioner innen elektrifisering av plattformer, og startet med Troll i 2005. Når Oseberg er oppgradert, vil vår teknologi og kompetanse bidra til en total reduksjon på 1,5 millioner tonn CO2 på norsk sokkel, tilsvarende tre prosent av Norges totale utslipp. Det er et viktig bidrag for å nå det norske målet om å kutte CO2-utslippene med 50 til 55 prosent innen 2030.

Ifølge Holsten er fordelene av slik elektrifisering ikke begrenset til reduserte utslipp og forurensning:

- Løsningen reduserer driftsutgifter, støy og vedlikehold, samtidig som den forbedrer regularitet og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

ABB samarbeider med Aibel på systemdesign og engineering og vil levere komplette kraft- og kontrollsystemer på land og offshore. Kraftforbindelsen er designet for 132 kV/180 MW høyspent vekselstrøm (HVAC).

Oppstart i 2026

Majoriteten av ABBs leveranser er planlagt gjennom 2023. Tjenester som engineering, administrasjon og igangkjøring vil vare til endelig igangkjøring, planlagt i 2026.

Det nye kraftsystemet består onshore av krafttransformator, gassisolert bryteranlegg (GIS) og shuntreaktor og offshore av transformatorer, GIS, motorer, frekvensomformere, statiske frekvensomformere, lav- og mellomspenningstavler og et kraftstyringssystem. I tillegg skal det utføres omfattende modifikasjoner på det eksisterende kraftsystemet på Oseberg A for å motta kraft fra land.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp