Resultater Q1 2022

Resultater Q1 2022

Solid ytelse i usikre omgivelser

• Ordrer 9,4 milliarder dollar, +21%; sammenlignbart1 +28%

• Inntekter 7,0 milliarder dollar, +1%; sammenlignbart +7%

• Driftsinntekter 857 millioner dollar; margin 12,3%

• Operativ EBITA-margin1 997 millioner dollar; Margin1 14,3%

• Basisresultat per aksje 0,31 dollar, 25%2

• Kontantstrøm fra driften utgjorde -573 millioner dollar; kontantstrøm fra videreført virksomhet utgjorde -564 millioner dollar

- ABB hadde en lovende start på året, til tross for flere eksterne usikkerhetsmomenter. Jeg forventer at dette året vil resultere i forbedret lønnsomhet, stabil kontantstrøm og at vi gjennomfører våre planlagte porteføljeaktiviteter, sier Björn Rosegren, konsernsjef i ABB.

I det første kvartalet var vi vitne til krigsutbruddet i Ukraina – en menneskelig tragedie – og følgelig var en av våre hovedprioriteringer å sikre sikkerheten og helsen til våre ansatte. For å støtte folket i Ukraina har vi gitt en betydelig donasjon til Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Før nye ordrer i Russland ble stoppet, representerte det bare 1-2 % av ABB-inntektene.

Kundeaktivitetene var sterke gjennom hele kvartalet, noe som resulterte i den meget høye ordreveksten på 21 % fra år til år (28 % sammenlignbart). De fleste større kundesegmenter og regioner utviklet seg positivt, og tre av fire forretningsområder rapporterte høy, tosifret vekst. Spesielt var den høye ordreinngangen drevet av høy kundeaktivitet og ikke av store ordrer, og inkluderer en avbestilling på rundt 190 millioner dollar i forretningsområdet Process Automation.

Inntektene økte med 1 % (7 % sammenlignbart), støttet av en positiv utvikling i alle forretningsområder bortsett fra Robotics & Discrete Automation, som ble hemmet av komponentmangel. Ordrereserven økte til 18,9 milliarder dollar ved slutten av perioden, opp med 28 % fra år til år (32 % sammenlignbart). Null-Covid-strategien i Kina hadde ingen vesentlig innvirkning på vår evne til å oppfylle kundeleveranser i første kvartal. Når det er sagt, overvåker vi situasjonen, og selv om det er vanskelig å kvantifisere, kan vi ikke utelukke en negativ innvirkning på driften på kort sikt på grunn av de lokale nedstengningene.

Totalt oppnådde vi en operasjonell EBITA-margin på 14,3 %. På grunn av støtte fra høyere volum og vellykkede prisaktiviteter klarte vi å kompensere for de negative effektene fra kostnadsvekst, primært relatert til råvarer, visse komponenter, logistikk og stramme arbeidsmarkeder. I tillegg ble resultatet understøttet av lave kostnader i Corporate og andre områder. Som en påminnelse ble fjorårets operasjonelle EBITA-margin på 13,8 %, positivt påvirket med 30 basispunkter fra den nylig avhendede Mechanical Power Transmission-virksomheten. Når vi ser på den underliggende driften, er jeg glad for at vi klarte å forbedre den operasjonelle EBITA-marginen litt i det nåværende miljøet med inflasjon og anstrengt verdikjede. Dette gjenspeiler at vårt harde arbeid mot økt ansvarlighet, åpenhet og hastighet gir resultater.

Kontantstrøm fra driften utgjorde -573 millioner dollar. Som ventet gikk den ned sammenlignet med året før, men nedgangen var kraftigere enn forventet, hovedsakelig på grunn av at oppbyggingen av netto arbeidskapital var høyere enn forventet for å understøtte leveranser fra ordrereserven. Kontantstrøm vil helt klart være i fokus i fremtiden og jeg forventer en stabil kontantstrømleveranse for hele året.

I 2021 gjorde vi generelt gode fremskritt mot våre bærekraftsmål for 2030, som vist i vår bærekraftsrapport, publisert i mars. Som et eksempel reduserte vi våre egne CO2-utslipp med 39 %, fra 2019-basislinjen. I tillegg vil våre produkter, tjenester og løsninger som ble solgt i fjor gjøre det mulig for våre kunder å redusere sine CO2-utslipp med 11,5 megatonn etter det første året, noe som er en god start mot målet om over 100 megatonn innen 2030.

Vi gjorde fremskritt med porteføljeaktivitetene. Vi planlegger å selge Turbocharging-virksomheten, men den geopolitiske usikkerheten gjør at vi utsetter den endelige beslutningen om utskillelse eller salg til andre kvartal. For å forberede salget, lanserte vi det nye firmanavnet og merket Accelleron. Vår plan om å børsnotere E-mobilitetsvirksomheten i løpet av andre kvartal forblir uendret, forutsatt at markedsforholdene er tilfredsstillende.

Jeg ser frem til effektene av lederskiftet i Electrification og Motion. Jeg har stor tillit til både Tarak Metha og Morten Wierød og forventer at de vil fortsette å forbedre sine operasjonell resultater, både når det gjelder vekst og lønnsomhet. Endringen trådte i kraft 1. april.

Til slutt er jeg glad for at vi annonserte en videreføring av tilbakekjøp av aksjer på opptil 3 milliarder dollar, inkludert at vi oppfyller forpliktelsen om å returnere de resterende 1,2 milliarder dollar fra salget av Power Grids. Det nye aksjetilbakekjøpsprogrammet ble lansert 1. april.

Björn Rosengren

Konsernsjef

Utsikter

I løpet av andre kvartal 2022 forventer ABB at den underliggende markedsaktiviteten vil holde seg stort sett lik forrige kvartal. Inntektene i andre kvartal har en tendens til å være sekvensielt sesongmessig sterkere i absolutte termer, med støtte for en viss sekvensiell marginøkning, forutsatt at det ikke er noen eskalering av nedstengningene i Kina.

For hele 2022 forventer vi en stabil marginforbedring mot 2023-målet på minst 15 prosent, støttet av økt effektivitet ettersom vi fullt ut inkorporerer den desentraliserte forretningsmodellen og profittkulturen i alle divisjoner. I tillegg forventer vi støtte fra en forventet positiv veksttakt i markedet og vår sterke ordrereserve.

Les komplett informasjon på engelsk ved å klikke her.

Fotnoter

1. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q1 2022 Financial Information.

2. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. 

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp