ABBs integrerte skipsoperasjonssystemer med viktig sertifisering for datasikkerhet fra DNV

ABBs integrerte skipsoperasjonssystemer med viktig sertifisering for datasikkerhet fra DNV

  •  DNV har tildelt ABB sertifiseringen Cyber Secure Essential SP1 for sine skipsautomatiserings-, fremdrifts- og kraftsystemer, fullt integrert med fjerntilgang
  • Bransjens første Cyber Secure Essential SP1-sertifisering for et integrert system

Sertifiseringen bekrefter at ABBs cybersikkerhetsløsninger oppfyller DNVs ‘Cyber Secure SP1’-krav basert på den internasjonalt anerkjente standarden for datasikkerhet for styringssystemer, IEC62443. Sertifiseringen er i tråd med og går utover den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) krav MSC.428(98) for å beskytte kraft-, fremdrifts- og automasjonssystemer om bord på skip, samt konfidensialitet og integritet for fjerntilkobling.

Fra januar 2021 krever IMO at ethvert skips sikkerhetsstyringssystem inkluderer en cybersikkerhetsrisikovurdering. Siden kravet trådte i kraft, har det blitt supplert med ytterligere retningslinjer. Men, IMOs risikovurdering spesifiserer ikke hvordan man skal beskytte systemer og datanettverk til sjøs, og overlater til rederne å lage egne sikkerhetsordninger. DNVs cybersikkerhetsregler og IEC62443-standarden fyller dette viktige avviket med konkrete krav.

- Bevisstheten om cybersikkerhet i den maritime industrien øker raskt, sier Jarle Coll Blomhoff, gruppeleder for cybersikkerhet og sikkerhet i DNV. – Men, rederne kan ikke ta hele ansvaret. De er avhengige av ekspertise fra verft, leverandører og klasseselskaper for å sikre at de er forberedt på å håndtere cybertrusler både om bord og på land. Sikkerheten ABB tilbyr som en innebygd funksjon i systemene demonstrer at de nye truslene og viktigheten av å bygge databeskyttelse inn i alle ledd i forsyningskjeden anerkjennes i hele den maritime industrien.

Sertifiseringen anerkjenner at ABBs cybersikkerhetsløsning gir den nødvendige beskyttelsen for systemer om bord, men også muliggjør systemgjenoppretting til status før angrep og feilsøking for å finne årsaken til et brudd. Godkjenninger for å fjernoppkobling til fartøyet må kontrolleres av mannskapet om bord og kun aktivt aksepterte og krypterte forbindelser tillates. ABB tilbyr også støtte for å redusere kundenes datasikkerhetsarbeid.

- SP1-sertifisering markerer en betydelig oppgradering av cybersikkerhetsnivåene for skip, sier Ahmed Hassan, sjef for cybersikkerhet i ABBs maritime virksomhet. - Selv om det er avgjørende å sikre kommunikasjonen mellom fartøyet og dataskyen, er det også viktig å bygge cybersikkerhet inn i systemene som er essensielle for drift, samtidig som disse skilles fra de ikke-essensielle. Dette bygger «dypt forsvar» i fartøyets design – en mekanisme med flere sikkerhetskontroller: Hvis ett tiltak mislykkes, vil et annet beskytte utstyret. Resultater at cybersikkerhetsrisikoen stadig kan reduseres og gå utover det som har vært mulig i den marine industrien til nå.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com 

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp