Ny undersøkelse viser at global industri øker investeringene i energieffektivitet

Ny undersøkelse viser at global industri øker investeringene i energieffektivitet

  • Global undersøkelse bestilt av ABB fremhever nåværende og fremtidige planer for selskaper om å investere i energieffektivitet for å oppnå netto null klimagassutslipp
  • 90 prosent vil øke investeringene de neste fem årene, mens 52 prosent planlegger å oppnå netto null innen samme periode
  • •Økende energikostnader betyr at energieffektivitet får høyere prioritet, men kostnader og nedetid kan stikke kjepper i hjulene for investeringer

Global industri akselererer investeringer i energieffektivitet de neste fem årene ettersom det avgjørende kappløpet mot «Net Zero» (netto null) intensiveres, viser en ny undersøkelse. Energy Efficiency Investment Survey 2022 kommer i kjølvannet av en fersk FN-rapport som ber om samordnet handling fra land for å kutte klimagassutslipp i raskere.

Den globale undersøkelsen, utført av Sapio Research, var rettet mot 2294 selskaper i 13 land, med 500 til 5000 eller flere ansatte. Den gir innsikt i hvordan industrien over hele verden planlegger å investere i energieffektiviseringstiltak for å oppnå netto null. Et sentralt funn er at mer enn halvparten (54 prosent) av selskapene allerede investerer, mens 40 prosent planlegger å gjøre energieffektiviseringsforbedringer i år.

- Betydelig befolkningsvekst og økonomisk vekst vil akselerere klimaendringene til et kritisk punkt hvis myndigheter og industri ikke intensiverer innsatsen. Økende urbanisering og økende geopolitisk spenning vil også gjøre energisikkerhet og bærekraft enda mer kritisk, sier Tarak Mehta, leder for ABB Motion. - Å forbedre energieffektiviteten er en viktig strategi for å håndtere disse potensielle krisene. Derfor er akselerasjonen i investeringene i undersøkelsen positive nyheter.

Industrielle, motordrevne systemer har et stort potensial for energieffektiviseringstiltak. Nesten to tredjedeler av respondentene i undersøkelsen oppgraderer utstyret sitt til de beste effektivitetsnivåene i klassen, for eksempel høyeffektive, elektriske motorer kontrollert av frekvensomformere.

Rapporten fremhever også bekymringer. Halvparten av respondentene oppga kostnader som den største barrieren for å forbedre energieffektiviteten, og 37 prosent mente nedetid var en barriere. Det er også bekymringsfullt at bare 41 prosent av de spurte mente at de hadde all nødvendig informasjon om energieffektiviseringstiltak.

- Det er viktig å hjelpe interessenter på tvers av industrien å forstå at netto null ikke trenger å bety nettokostnad. Både leverandører og myndigheter har en rolle å spille i å fremme budskapet om at bruk av energieffektiv teknologi gir rask avkastning på investeringen samtidig som CO2-utslippene reduseres. Poenget er at energieffektivitet er bra for næringslivet og bra for miljøet, sier Mehta.

Flere viktige funn fra undersøkelsen:

  • Energiutgifter utgjør i gjennomsnitt 23 prosent av de årlige driftskostnadene for respondentene
  • Ni av ti respondenter indikerte at økende energikostnader i det minste er en liten trussel mot lønnsomheten, mens mer enn halvparten (53 prosent) oppfattet det som en moderat eller betydelig trussel
  • Til tross for at kostnader er en betydelig barriere for å investere i å forbedre energieffektiviteten, var kostnadsbesparelser den viktigste årsaken til å investere (59 prosent)

Energy Efficiency Movement

Undersøkelsen ble utført som en del av #energyefficiencymovement, et flerinteressent-initiativ lansert av ABB i 2021. Bevegelsen er i samsvar med selskapets 2030-bærekraftsstrategi, som forplikter seg til å støtte ABBs kunder i å redusere deres CO2-fotavtrykk i 2030 med totalt 1000 megatonn årlig, tilsvarende å fjerne 30 millioner fossildrevne biler fra veiene. Energy Efficiency Movements mål er dermed å øke bevisstheten og sette i gang tiltak for å redusere energiforbruk og karbonutslipp for å bekjempe klimaendringer. Bedrifter inviteres til å bli med i bevegelsen og gi et offentlig løfte som en måte å inspirere andre til å handle. For mer informasjon: https://www.energyefficiencymovement.com/en/

Energy Efficiency Investment Survey 2022 er tilgjengelig her

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

ABB Motion holder verden i gang samtidig som vi sparer energi hver dag. Vi innoverer og skyver grensene med teknologi for å muliggjøre en mer bærekraftig fremtid for kunder, næringslivet, og samfunnet. Med våre digital-klargjorte frekvensomformere, motorer og tjenester oppnår våre kunder og partnere bedre ytelser, sikkerhet og pålitelighet. Vi tilbyr en kombinasjon av bransjekompetanse og teknologi for å levere optimale løsninger for et bredt spekter av applikasjoner i alle bransjer. Ved vår globale tilstedeværelse er vi alltid i nærheten for å betjene våre kunder. Basert på over 130 års erfaring innen elektriske drivlinjer, lærer og forbedrer vi oss hver eneste dag.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp