AF-kontaktorer dekker de fleste bruksområder

AF-kontaktorer dekker de fleste bruksområder

Kontaktorene i AF-serien består av produkter av høy kvalitet, som typisk brukes i industrien, til motorstarting eller elektrokjeler, men de kan også brukes til styring av lys, elbillading, sikkerhetssystemer og til mange andre områder.

Nyheter for AF-kontaktorer
- ABB er klare for nye krav til effektive motorer (IE3/IE4)

- Kontaktorstartere med innstikklemmer
- Enda raskere kontaktorer
- Ny hovedkatalog for motorstarterløsninger

Fra 9 A til 2850 A
Fra 9 A til 2850 A
center

AF-serien består av kontaktorer fra 9 A, og helt opp til 2850 A. Mange av dem kan benyttes opptil 1000 V AC. De kan også brukes på likestrøm – helt opp til 850 V DC. Standardutgavene er svært anvendelige, og i tillegg finnes det mange spesialutgaver, som kan benyttes i spesielle systemer. Alle AF-kontaktorene bygger på den samme AF-teknologien. En av hovedfordelene er den elektronisk styrte spolen, som gjør at den kan forsynes av både AC- og DC-styrespenning, i et bredt spenningsområde. For eksempel, så kan en og samme spole forsynes av 100-250 V styrespenning. Altså kan den samme kontaktoren benyttes både hvis styrespenningen er 110 V DC eller 230 V AC. Det store spenningsområdet gjør at kontaktorene tåler store spenningsfall, og er dermed ekstra driftssikre.

Spolen har flere fordeler. Energiforbruket til spolen er redusert med opptil 80 %, og dermed avgir den mye mindre varme. I tillegg er spolen støyfri, den lager altså ikke den samme summelyden som andre AC-styrte kontaktorer. Det er også innebygd RC-ledd i AF-kontaktorene. AF-kontaktorene har et bredt utvalg av godkjenninger og sertifikater, deriblant for marine og jernbane.

Optimalisert logistikk

En av de mange fordelene med AF-kontaktorene er at de forenkler logistikken. Når ett og samme produkt dekker et stort bruksområde trenger du ikke mange produkter på lager, eller i servicebilen. AF-serien har også veldig anvendelig tilbehør. For eksempel så har AF09 og AF96 de samme hjelpekontaktene. AF-serien har redusert antall varianter med opptil 90 % og det reduserer lager- og logistikkostnader for våre kunder.

Ved å bruke mer effektive motorer, vil det bli mulig å spare store mengder energi og CO2.
Ved å bruke mer effektive motorer, vil det bli mulig å spare store mengder energi og CO2.
center


ABB er klare for nye krav til effektive motorer (IE3/IE4) 
Etterspørselen etter elektrisk energi er i enorm vekst. Det er anslått at omtrent 70 % av elektrisiteten forbrukes av elektriske motorsystemer som benyttes i industrien. Industrien står for 37 % av globalt energiforbruk, og 24 % av det globale CO2-utslippet. Ved å bruke mer effektive motorer, vil det bli mulig å spare store mengder energi og CO2. Derfor kommer det internasjonale krav til effektiviteten til elektriske motorer. Denne teknologien sikrer at utstyret er mer pålitelig, og har lengre levetid.

AF-kontaktorene er designet for å samsvare med energiklassene IE3 og IE4. Fra AF09 til AF190 kan du bruke den samme kontaktoren for den nye driftskategorien AC-3e, som for AC-3.

ABB er klare for nye krav til effektive motorer (IE3/IE4).

Komplette starterløsninger
AF-serien har mye tilbehør, som gjør at du enkelt kan lage komplette koordinerte motorstarterløsninger. Det finnes sett med skinner og forriglinger, slik at du kan sette sammen dreieretningsvendere og stjerne-/trekantstartere på kort tid. Termiske og elektroniske overlastvern kan enkelt monteres på kontaktorene, og det finnes overganger du kan bruke for å gjøre det samme med manuelle motorvernbrytere, og effektbrytere.

I den engelske hovedkatalogen er disse løsningene beskrevet med koordinasjonstabeller, tegninger, illustrasjoner og utvalgstabeller. Se kapittel 13: «Customer made Motor starting solution with AF contactors». Det kom ny hovedkatalog for motorstarterløsninger i november.

Koordinerte starterløsninger
For valg av riktige kontaktorer, mykstartere og vern til motorstartere anbefales bruk av ABB sitt koordinasjonsverktøy: SOC – Selected Optimized Coordination. SOC hjelper deg med å finne den optimale kombinasjonen av produkter til din motorapplikasjon.

Kontaktorer for sikkerhetsapplikasjoner
AFS er en egen kontaktorserie for maskinsikkerhet. De er lette å kjenne igjen, da de har gule fastmonterte hjelpekontakter. Serien strekker seg fra 9 A til 750 A, og oppfyller de nyeste sikkerhetskravene. AFS er et foretrukket produkt der sikkerheten kommer først. De kan enkelt integreres i maskinprodusentens systemer, og er i samsvar med EN ISO 13849 og EN 62061.

Kontaktorer for sikkerhetsapplikasjoner.
Kontaktorer for sikkerhetsapplikasjoner.
center

Styring direkte fra PLS
AF…Z-utgaven tillater styring direkte fra PLS. Denne utgaven i AF-serien har spoler for 24 V DC, som krever veldig lite energi. Mange av de vanlige større AF-kontaktorene kommer også med inngang for PLS-styring, på samme måte som AF…Z-kontaktorene.

Kontaktorstartere med innstikklemmer 
AF-kontaktorer opptil 38 A (50 A ved AC-1) er tilgjengelige med innstikklemmer. Det gjelder også manuelle motorvernbrytere i MS132-serien, dermed kan du bygge komplette motorstartere bare med innstikklemmer. Hjelpekontaktorer og samleskinner er også tilpasset dette, slik at alt tilbehøret er tilgjengelig. Installasjonstiden reduseres med opptil 50 %, og i tillegg slipper man å etterstramme tilkoblinger. Det er perfekt, for eksempel ved maritime installasjoner, som blir utsatt for mye vibrasjon.

Se hvor enkelt det kan gjøres med innstikklemmer.

Kontaktorer for jernbane
ABB har et stort utvalg av produkter for jernbane, deriblant AF-kontaktorer opptil 370 A (600 A ved AC-1), som er tilpasset installasjon om bord på tog og lignende. Det inkluderer utgaver med innstikklemmer. Se engelsk katalog for motorstartere på jernbane for mer informasjon.

Enda raskere kontaktorer
Nylig ble AF-serien utvidet med enda raskere kontaktorer, for applikasjoner som krever rask inn- og utkobling. De er tilgjengelige fra AF116 til AF370. For disse kontaktorene er styrespenningen mer spesifikk: 110-120 V AC eller 220-240 V AC.

Reléer med AF-teknologi
NF-kontaktorreléer har de samme spolene som AF09-kontaktorer. Som AF-kontaktorene, er de tilgjengelige med direkte PLS-styring (NFZ), og det finnes utgaver både med innstikklemmer og skrutilkoblinger. NF er tilgjengelig med 4 og 8 poler, i forskjellige kombinasjoner med normalt åpne og lukkede kontaktsett.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp