Resultater ABB 2022 - Q4 og hele året

Resultater ABB 2022 - Q4 og hele året

Sterke resultatforbedringer i Q4 og langsiktig marginmål ble oppnådd tidlig

Q4 2022

 • Ordrer 7,6 milliarder dollar, -8%; Sammenlignbart1 +2%
 • Inntekter 7,8 milliarder dollar, +3%; Sammenlignbart +16%
 • Driftsinntekter 1185 millioner dollar; Margin 15,1%
 • Driftsmargin1 (EBITA) 1146 millioner dollar; Margin1 14,8%
 • Resultat per aksje (EPS) 0,61 dollar
 • Kontantstrøm fra driften var 687 millioner dollar og fra gjenværende virksomhet 720 millioner dollar, inkludert en negativ innvirkning på omtrent 315 millioner dollar på grunn av tidligere annonserte oppgjør for Kusile-prosjektet

Hele 2022

 • Ordrer 34,0 milliarder dollar, +7%; Sammenlignbart1 +16%
 • Inntekter 29,4 milliarder dollar; +2%; Sammenlignbart +12%
 • Driftsinntekter 3337 millioner dollar; Margin 11,3%
 • Driftsmargin1 (EBITA) 4510 millioner dollar; Margin1 15,3%
 • Resultat per aksje (EPS) 1,3 dollar
 • Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 1287 millioner dollar og fra gjenværende drift 1334 millioner dollar

- 2022 var nok et vellykket år for ABB, inkludert ytterligere strømlinjeforming av forretningsporteføljen og at vi nådde marginmålet vårt tidligere enn forventet. Vi har gjort ABB mer robust. I 2023, uavhengig av den rådende usikkerheten i markedet, ønsker vi å vise at vi kontinuerlig kan levere en operasjonell EBITA-margin på minst 15 %, sier konsernsjef Björn Rosengren.

Konsernsjefens sammendrag

I fjerde kvartal 2022 forbedret vi sammenlignbare ordrer og inntekter, vi økte vår operasjonelle EBITA med 16 %, økte vår operasjonelle EBITA-margin med 170 basispunkter og løftet ROCE (return on capital employed) til 16,5 % for 2022, til innenfor vårt målområde. Alt i alt synes jeg det var godt gjennomført.

Kundeaktiviteten ble noe bedre eller holdt seg stabil i de fleste kundesegmenter, bortsett fra nedgang knyttet til boligbygging og stykkproduksjon. Markedsutsiktene for stykkproduksjon er fortsatt solide, selv om fjerde kvartal ble negativt påvirket av at kundene normaliserte ordremønstre etter en periode med forhåndsbestilling utløst av lange leveringstider i en anstrengt verdikjede. Dette påvirket ordreinngangen innen Robotics & Discrete Automation, mens de tre andre forretningsområdene holdt seg stabile eller økte sammenlignbare ordrer. Inntektene var sterke og økte med 3 % (16 % sammenlignbart). Amerika-regionen var lokomotivet i ordreveksten, mens Europa sakket etter. Asia, Midtøsten og Afrika holdt seg stort sett stabile til tross for en nedgang i Kina. Den eskalerende Covid-relaterte situasjonen i Kina bremset lokal forretningsaktivitet noe mot slutten av perioden. Vår prioritet er å beskytte våre ansatte.

Vår sterke prisutførelse kombinert med økte volumer støttet den høyere bruttomarginen og førte til forbedringen på 170 basispunkter i operasjonell EBITA-margin til 14,8 %. Den sterkeste marginen i fjerde kvartal på flere år. Dette resulterte i at 2022 ble et rekordår for ABB, i nyere historie, med en operasjonell EBITA-margin på 15,3 %. Vi oppnådde god prisstyring, leverte bra på økte volumer med noe ekstra støtte fra uvanlig lave konsernkostnader. Jeg er fornøyd med hvordan divisjonene klarte utfordringer som forsyningskjedebegrensninger, et stramt arbeidsmarked, Covid-relaterte nedstengninger i Kina og høy inflasjon.

Kontantstrøm på 687 millioner dollar i kvartalet er det eneste området som ikke helt oppfylte forventningene våre, da nedtrappingen av netto arbeidskapital gikk tregere enn forventet. Dette vil være et viktig satsingsområde for oss på kort sikt da vi skal levere fra vår store ordrereserve. Som tidligere annonsert, påvirket sluttføringen av de Kusile-relaterte sakene kontantstrømmen med omtrent 315 millioner dollar, mens avslutningen av salget av Power Grids genererte et netto kontantbidrag i investeringsaktiviteter på 1,4 milliarder dollar.

Vi holder fast ved planene våre for en egen børsnotering av vår E-mobility virksomhet, forutsatt konstruktive markedsforhold. I påvente av børsnoteringen fullførte vi i slutten av januar en privat emisjon på ca. CHF 525 millioner for nyutstedte aksjer til nye minoritetsinvestorer, tilsvarende ca. 20 % av eierskapet i E-mobility-virksomheten. Kapitalen vil bli brukt til å utnytte E-mobilitys vekstpotensial gjennom organisk vekst og oppkjøp innen maskin- og programvare.

Rett etter utgangen av fjerde kvartal gikk vi videre med den siste delen av de tidligere annonserte divisjonssalgene ved å signere en avtale om å selge Power Conversion-divisjonen innenfor forretningsområdet Electrification. Fra nå av vil vi fortsette å vurdere vår forretningsportefølje på produktgruppenivå innenfor våre nåværende divisjoner. Et eksempel er vår beslutning om å starte avviklingen av virksomheten for nødlyssystemer innenfor Smart Buildings-divisjonen i forretningsområdet Electrification i løpet av 2023.

Sammen med det svenske gruve- og smelteverksselskapet Boliden bygger vi et strategisk samarbeid der resirkulert kobber med lavere karbonavtrykk brukes i utstyr for elektromagnetisk omrøring (EMS) og høyeffektive, elektriske motorer. Vi tok dermed enda et skritt mot målet om å ha en sirkulær tilnærming i minst 80 prosent av våre produkter og løsninger innen 2030. Målet er å redusere mengden klimagassutslipp og samtidig drive omstillingen mot en mer sirkulær økonomi.

I løpet av 2023 ser vi foreløpig ingen stor nedgang i etterspørselen, selv om den høye inflasjonen skaper usikkerhet. Sammenlignbar ordrevekst bør, i hvert fall i første halvår, hemmes noe av forrige års meget høye ordrenivå kombinert med en normalisering av kundenes ordremønster etter en periode med forhåndsbestillinger som følge av en anstrengt verdikjede. Jeg forventer at sammenlignbar inntektsvekst vil være over 5 %, støttet av etterslep. Kontantstrømmen bør tjene på at vi jobber ned netto arbeidskapital og vi bør også få færre negative poster som påvirker sammenlignbarheten. Jeg ser på 2023 som en god mulighet for ABB til å bevise at vi kontinuerlig kan levere en årlig operasjonell EBITA-margin på minst 15 %.

Med tanke på forbedrede resultater, en robust kontantstrøm og en stabil balanse, foreslår styret et ordinært utbytte på CHF 0,84 per aksje. Opp fra CHF 0,82 året før og i tråd med den langsiktige ambisjonen om et økende, bærekraftig utbytte per aksje over tid, samtidig som vi fortsetter å prioritere en robust balanse for å støtte våre vekstambisjoner. Vi planlegger å fortsette med tilbakekjøp av aksjer gjennom hele 2023.

Utsikter

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

I første kvartal 2023 forventer vi tosifret, sammenlignbar inntektsvekst for å støtte en viss forbedring i den operasjonelle EBITA-marginen fra år til år. I hele 2023, til tross for dagens markedsusikkerhet, forventer vi at sammenlignbar inntektsvekst vil være over 5 %, og vi forventer igjen å nå vårt langsiktige mål om operasjonell EBITA-margin på minst 15 %.

Fotnote

1 For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q4 2022 Financial Information.

Les original tekst ved å klikke her.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp