Rozwój coraz bardziej zrównoważony – raport ABB za 2022 rok

  • Z nowego raportu ABB wynika, że firma zredukowała o 65 proc. emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z działalności własnej
  • Raport przedstawia nowe, średniookresowe cele w zakresie emisji własnej i klientów
  • Polskie spółki ABB skutecznie realizują zrównoważoną strategię Grupy

ABB opublikowała swój pierwszy zintegrowany raport, skierowany do szerokiego grona interesariuszy. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat strategii, działalności, zarządzania, wyników finansowych i zrównoważonego rozwoju, ukazując całościowy obraz firmy, a także perspektywy realizacji jej celów w krótkim, średnim i długim terminie.

Ciekawe wnioski płyną z części poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Ambitne cele, jakie ABB postawiła sobie trzy lata temu, uruchamiając Strategię zrównoważonego rozwoju 2030, są realizowane zgodnie z planem. Firma zatrudnia obecnie ponad 100 tysięcy pracowników, konsumuje ponad 1 400 GWh energii rocznie i działa w ponad 800 lokalizacjach, generując 29 mld USD przychodu. Z perspektywy takiego przedsiębiorstwa, każda zmiana w obszarze energochłonności czy też wykorzystania materiałów w sprzedawanych produktach, ma niebagatelny wpływ na środowisko.

W 2022 roku ABB zredukowała emisje gazów cieplarnianych (GHG) we własnych zakładach o 42 proc. rok do roku (łącznie o ok. 65 proc. w porównaniu do roku 2019). Zużyła o 6 proc. energii elektrycznej mniej niż w 2021 r., przy czym udział energii z odnawialnych źródeł rośnie w tempie dwucyfrowym i obecnie przekracza 50 proc. Działania te przyniosły oszczędności rzędu 11,6 mln USD.

Firma w większym stopniu skupiła się na kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, jasno definiując kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla każdego etapu cyklu życia produktu, od projektu po wycofanie z eksploatacji. W porównaniu do 2019 r. ilość odpadów innych niż niebezpieczne (non-hazardous waste) kierowanych na składowiska zmniejszono o ponad jedną czwartą – z 17,1 do 11,6 kiloton. Warto zaznaczyć, że według celów strategii zrównoważonego rozwoju, w 2030 r. wartość ta ma wynosić 0. W sumie, jak czytamy w raporcie, 86 proc. odpadów generowanych przez biura i fabryki ABB na świecie zostało poddanych recyklingowi, a 6,7 proc. skierowano na składowiska. 159 lokalizacji ABB nie musi wysyłać odpadów na składowiska w ogóle.

Firma wprowadziła też etykietę EcoSolutions™, która określa jaki wpływ ma dany produkt na środowisko. – Do 2030 r. 80 proc. portfolio firmy ma być zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. W Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie prowadzona jest m.in. ocena cyklu życia produktów, cały czas staramy się usprawniać nasze rozwiązania pod kątem wpływu na środowisko – mówi Stanisław Tański, prezes zarządu ABB Sp. z o.o. – Jednocześnie inwestujemy w ekologiczne rozwiązania w naszych biurach i fabrykach w Polsce. W porównaniu do 2019 r., zmniejszyliśmy emisję CO2 o 78 proc. Już mniej więcej połowa energii elektrycznej, jaką konsumujemy, posiada zielony certyfikat. Wkrótce na terenie fabryk w Aleksandrowie Łódzkim i Przasnyszu uruchomimy instalacje fotowoltaiczne, które zwiększą naszą niezależność energetyczną. Ambitne cele Grupy ABB w zakresie zrównoważonego rozwoju są również naszymi celami.

Jeśli chodzi o postęp społeczny, firma poprawiła bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszając o 29 proc. rok do roku wskaźnik częstotliwości wypadków powodujących utratę czasu pracy. Zwiększyła również udział kobiet w kadrze kierowniczej wyższego szczebla, z 16,3 proc. do 17,8 proc., a także usprawniła proces należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Zintegrowany raport ABB oparty jest na elementach Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości, natomiast sprawozdania finansowe są przygotowywane zgodnie z US GAAP. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są dostarczane zgodnie ze standardami GRI i obejmują również standardy SASB, zalecenia TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), taksonomię UE oraz 10 zasad UN Global Compact.

ABB jest liderem technologicznym w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. Dba o przyszłość świata, w którym zasoby wykorzystywane są w sposób zrównoważony. Nasze rozwiązania to połączenie myśli inżynierskiej, zaawansowanej konstrukcji urządzeń i oprogramowania. Wszystko po to, by usprawniać ich produkcję, transport i późniejszą obsługę. Czerpiąc z ponad 130 lat doświadczeń, obecnie blisko 105 000 pracowników ABB jest zaangażowanych we wprowadzanie innowacji, które stymulują transformację przemysłową. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp