Inżynierem przyszłości będzie technologiczny humanista

Jesteśmy u progu kompetencyjnej rewolucji. W erze AI, zmian klimatycznych i przemysłowych innowacji, inżynierowie muszą znać nie tylko nowe technologie, ale też rozumieć społeczne i środowiskowe konteksty swojej pracy – wskazywali eksperci podczas konferencji, która odbyła się Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie.

– Tradycyjna rola inżyniera, skupiona na aspektach technicznych, ustępuje miejsca nowemu modelowi: technologicznego humanisty – powiedział Stanisław Tański, prezes zarządu ABB w Polsce, rozpoczynając spotkanie z udziałem naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego i instytucji badawczych. Pretekstem był finał Konkursu o Nagrodę ABB, ale wydarzenie przerodziło się w debatę na temat współpracy na linii nauka-biznes i szybko zmieniającej się roli inżynierów.

  • fot. Przemysław Szuba, arch. ABB
  • fot. Przemysław Szuba, arch. ABB

Przedstawiono m.in. raport Akademii Górniczo-Hutniczej na temat kompetencji inżynierek i inżynierów przyszłości. Horyzontem czasowym badań był rok 2040. Z raportu wynika, że przyszli inżynierowie powinni rozwijać kompetencje w czterech kluczowych obszarach: cyfrowym, społeczno-humanistycznym, zarządzania i etyki oraz projektowania i kreatywności.

– Aktualne trendy wskazują na zacieranie się granic między naukami ścisłymi, technicznymi i humanistycznymi. Przyszły inżynier powinien być interdyscyplinarnym specjalistą, łączącym wiedzę z różnych dziedzin. Takie podejście pozwoli na lepsze zrozumienie kompleksowych problemów oraz rozwijanie bardziej holistycznych i innowacyjnych rozwiązań – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń z AGH. – Przygotowanie do nowych wyzwań może być fascynującą przygodą, otwierającą drzwi do wielu możliwości zawodowych, zupełnie innych niż te, które znamy.

SI w kontekście społecznym

Kluczową kompetencją pozostanie „biegłość cyfrowa”. Mimo postępującej atomizacji i indywidualizacji, komunikacja w zróżnicowanym środowisku nie straci na znaczeniu. Jednocześnie, inżynierowie będą musieli wykazywać się wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem zasad etycznych oraz mając na uwadze szeroki kontekst społeczny.

Zdaniem uczestników debaty, ważnym aspektem staje się także zarządzanie kontekstem klimatycznym – inżynierowie muszą być świadomi wpływu swoich działań na środowisko i wdrażać zrównoważone rozwiązania. Do kategorii „kluczowych” trafia również umiejętność zarządzania niepewnością, czyli podejmowanie decyzji przy braku pełnej informacji i adaptacja do dynamicznych zmian. Siłą rzeczy zmiany dotkną też instytucje odpowiedzialne za rozwój i kształcenie inżynierów. Nowe technologie i gałęzie przemysłu, takie jak inżynieria kosmiczna, zrównoważona energetyka czy sztuczna inteligencja, wymagają od uczelni elastyczności i szybkiego dostosowania programów nauczania.

– Przyszły inżynier łączy dogłębną znajomość zaawansowanych technologii z umiejętnością efektywnej współpracy, kreatywnego myślenia oraz odpowiedzialnego działania. Kompetencje te są kluczowe do stawienia czoła wyzwaniom oraz wykorzystania możliwości, jakie oferuje XXI wiek – dodała Grażyna Żebrowska z IDEAS NCBR, która była gościem specjalnym spotkania.

Konkurs o Nagrodę ABB

W trakcie konferencji ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę ABB na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i doktorskie. Dr inż. Piotr Kuwałek, zdobywca nagrody głównej, skupił się na wahaniach napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Opracowane przez niego technologie mogą zmienić podejście do zarządzanie energią i monitorowania jakości zasilania w różnych sektorach.

  • fot. Przemysław Szuba, arch. ABB
  • fot. Przemysław Szuba, arch. ABB
  • fot. Przemysław Szuba, arch. ABB

Była to XXI edycja konkursu, który promuje nowatorskie rozwiązania w takich dziedzinach jak automatyka, diagnostyka przemysłowa, energoelektronika, sztuczna inteligencja czy nanotechnologia.

– Tegoroczni laureaci potwierdzają tezę zawartą w raporcie na temat kompetencji inżyniera przyszłości. Tradycyjny obraz inżyniera, skupiającego się wyłącznie na technice, staje się niepełny. Osoba techniczna musi być też osobą społeczną, trochę socjologiem, trochę etykiem, trochę ekonomistą. Musi łączyć wiedzę techniczną z głęboką świadomością wpływu swojej pracy na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko – podsumował gospodarz spotkania, dyrektor Korporacyjnego Centrum ABB w Krakowie Przemysław Zakrzewski.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp