ABB utrzymuje wiodący udział w światowym rynku rozproszonych systemów sterowania w roku 2012

Badania ARC pokazują, że silny rynek północnoamerykański oraz ekspansja produkcji ropy i gazu przyczyniły się do ogólnego wzrostu przemysłu

W najnowszym badaniu "Światowa prognoza dla rozproszonych systemów sterowania" przeprowadzonym przez Grupę doradczą ARC, ABB utrzymała swoją pozycję światowego lidera na tym kluczowym w obszarze automatyki rynku. Jak wynika z badań, globalny rynek DCS (rozproszonych systemów sterowania) w roku 2012 wykazywał niewielki wzrost, silniej rosnąc w Ameryce Północnej i Łacińskiej. Cały rynek DCS wzrósł o 3 procent, podczas gdy w Ameryce Północnej, prawie o 18.

Raport ARC pokazał istnienie kilku czynników, które przyczyniły się do tego regionalnego wzrostu w obu Amerykach, w roku 2012. Ogólny ożywienie gospodarcze w Północnej Ameryce było silniejsze niż w innych częściach świata. Czynniki, które się do tego przyczyniły to większe wykorzystanie nowych technologii w produkcji ropy i gazu oraz ekspansja projektów z dziedziny petrochemii w regionie.

Globalnie, ceny ropy, gazu i innych towarów utrzymały się na poziomie, który pozwala na wspieranie nowych inwestycji produkcyjnych. Odrodzenie w projektach wytwarzania energii, zwłaszcza projektach z układem gazowo-parowym, również zwiększyło zapotrzebowanie na DCS.

- Koncentracja ABB na potrzebach przemysłu energetycznego i przemysłów energochłonnych, takich jak branża ropy i gazu, zakładów energetycznych i górnictwa, spowodowała integrację jej infrastruktury elektroenergetycznej i systemów automatyki, co wzmocniło ich udział w globalnym rynku - powiedział Harry Forbes, główny analityk ARC i autor raportu. - Dla klientów przemysłowych, korzyścią jest większa przejrzystość zużycia energii oraz bardziej zintegrowane i zautomatyzowane działania.

Według raportu, bazując na obrotach, ABB była również głównym udziałowcem w rynku Ameryki Łacińskiej oraz regionów Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. ABB utrzymała pozycję głównego udziałowca w rynku zarówno serwisu jak i oprogramowania oraz światowego lidera na kluczowych na świecie rynkach pionowych, takich jak rynek ropy i gazu, górnictwa i metali oraz papierniczo-celulozowy.

W raporcie odnotowano również, że biznes DCS był i nadal pozostanie przede wszystkim biznesem o charakterze serwisowym, z projektami, których obroty stanowią ponad połowę obrotów ze wszystkich projektów. Niedobór wykwalifikowanych inżynierów przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na te usługi serwisowe. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych, daje firmom realizującym projekty EPC (inżyniering, dostawy i uruchomienie oraz oddanie do eksploatacji) oraz użytkownikom końcowym możliwość pozyskiwania zespołów do światowych projektów ze światowej puli technicznych talentów.

- Głęboka wiedza ABB na temat procesów przemysłowych, obecne na całym świecie zespoły inżynierów pomagają klientom w skutecznej implementacji i zarządzaniu ich projektami DCS, niezależnie od miejsca ich realizacji i ich złożoności. - Nasze zespoły ekspertów pomagają klientom rozszerzyć działalność i rozwinąć obecny system dla uzyskania maksymalnych wyników przy minimalnym zakłóceniu działalności - powiedział Sandy Taylor, szef sprzedaży i marketingu w Dywizji Automatyki Procesowej w Grupie ABB. - Oferujemy zróżnicowany zakres rozwiązań automatyki z obszaru DCS, by poprawić efektywność i bezpieczeństwo dowolnego procesu, z możliwością zintegrowania sfery procesów, bezpieczeństwa, elektrycznej oraz systemów pochodzących od innych dostawców, ma jednej platformie.

Rodzina rozwiązań DCS marki ABB obejmuje flagowy system - rozszerzoną platformę sterowania 800xA, system sterowania Symphony Plus, system sterowania procesem Freelance dla małych i średnich aplikacji procesowych, jak również wcześniejszą generację tych systemów. Wszystkie systemy sterowania ABB oferują bezpieczną ścieżkę ich przejścia do systemów kolejnych generacji, by chronić i rozwijać systemy sterowania przez cały cykl ich życia. ABB oferuje również szerokie portfolio dla aplikacji przemysłowych oraz usługi, uzupełniając swoje kluczowe, główne systemy automatyki.

Dodatkowe informacje na temat Światowej Prognozy na temat DCS (DCS Worldwide Outlook), jak również badania nad globalnym rynkiem automatyki, dostępne są na stronie internetowej: www.arcweb.com

Założona w 1986 roku, Grupa doradcza ARC jest wiodącą firmą badawczą i doradczą dla branż przemysłowych. Zakres kompetencji badawczych ARC obejmuje technologie począwszy od systemów biznesowych po produkty i zarządzanie ich cyklem życia, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie operacyjne i systemy automatyki. W obszarze złożonych kwestii biznesowych, którym współczesne firmy muszą stawić czoła, analitycy ARC mają wiedzę z zakresu przemysłu i doświadczenie z pierwszej ręki, by pomóc swym klientom znaleźć najlepsze odpowiedzi. Dodatkowe informacje z ARC dostępne pod adresem: Three Allied Drive, Dedham, MA 02026, 781-471-1000, Fax 781-471-1100, E-mail info@arcweb.com, Web www.arcweb.com.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp