ABB finalizuje sprzedaż Power Grids firmie Hitachi

  • Spółka joint venture Hitachi ABB Power Grids rozpoczyna działalność
  • Portfolio ABB koncentruje się na klientach przemysłowych
  • Zgodnie z zapowiedziami, wpływy pieniężne netto zostaną przekazane akcjonariuszom

Wraz ze sfinalizowaniem sprzedaży 80,1% udziałów w biznesie Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) firmie Hitachi, ABB zrobiła ogromny krok w transformacji przedsiębiorstwa w zdecentralizowaną, globalną firmę technologiczną.

Sprzedaż biznesu PG pozwala ABB skupić się na takich obszarach jak elektryfikacja transportu i przemysłu, automatyzacja produkcji, rozwiązania cyfrowe i zwiększenie zrównoważonej wydajności.

– To ważny punkt zwrotny w naszej historii. Od ogłoszenia zamiaru zbycia Power Grids, ABB w coraz większym stopniu upraszcza swoją organizację. Wierzymy, że Hitachi będzie najlepszym właścicielem biznesu PG i mamy nadzieję, że będzie to kolejny etap jego rozwoju, bazujący na solidnych fundamentach, zbudowanych jeszcze pod szyldem ABB – powiedział Peter Voser, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ABB. – ABB chce wykorzystać wpływy netto z transakcji w programie skupu akcji własnych. Zrealizujemy ten plan w sposób efektywny i odpowiedzialny, przy uwzględnieniu aktualnych warunków.

Zgodnie z programem optymalizacji struktury kapitałowej ABB, firma planuje przekazać udziałowcom wpływy netto ze sprzedaży Power Grids w wysokości 7,6-7,8 mld USD. W początkowym etapie ABB zamierza uruchomić program skupu akcji własnych w wysokości 10 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego. Ma się to odbyć wkrótce po ogłoszeniu wyników finansowych za drugi kwartał 2020 roku. Odpowiada to liczbie około 180 mln akcji, z wyłączeniem akcji własnych.

Skup akcji własnych zostanie zrealizowany na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange i ma zostać uruchomiony jeszcze przed walnym zgromadzeniem, które odbędzie się 25 marca 2021 roku. Podczas walnego zgromadzenia ABB zamierza zwrócić się do akcjonariuszy o zgodę na umorzenie akcji nabytych w ramach tego programu i ogłosić dalsze szczegóły dotyczące trwającego programu optymalizacji struktury kapitałowej. Firma dąży do utrzymania swojego ratingu kredytowego na poziomie „pojedynczego A”.

– Dzięki transakcji sprzedaży biznesu, ABB jest dobrze przygotowana na przyszłość. Wykorzystując naszą wiodącą pozycję w dziedzinie technologii i pasję do innowacji, będziemy teraz koncentrować się na tworzeniu wartości dodanej dla naszych klientów, pracowników i udziałowców. Dokonamy tego poprzez rozwijanie zdecentralizowanego modelu biznesowego, wzmacnianie kultury efektywnego zarządzania i aktywne zarządzanie portfolio – powiedział Bjoern Rosengren, prezes zarządu Grupy ABB

ABB jest długoletnim partnerem Hitachi. Początkowo ABB zachowa 19,9% udziałów w spółce joint venture, która będzie działać jako Hitachi ABB Power Grids, z siedzibą główną w Szwajcarii. Obecnie spółka jest światowym liderem w dziedzinie systemów energetycznych. Generuje przychody na poziomie około 10 mld USD rocznie i zatrudnia około 36 000 pracowników, którzy obsługują klientów w ponad 90 krajach. W skład zarządu wchodzą Timo Ihamuotila, dyrektor finansowy ABB, a także Frank Duggan, były członek Komitetu Wykonawczego ABB. Prezesem spółki jest Claudio Facchin.

Warunki transakcji z Hitachi pozostają zgodne z ustaleniami ogłoszonymi 17 grudnia 2018 r. Wartość 100 proc. przedsiębiorstwa wynosi 11 mld USD. ABB dysponuje ustaloną opcją wyjścia z posiadanego 19,9-procentowego pakietu akcji po trzech latach od zamknięcia transakcji.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o oprogramowanie, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp