ABB publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju za 2021 rok

  • Mocny start w kierunku realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju 2030. ABB w Polsce intensyfikuje działania w tym zakresie
  • ABB ogranicza emisję CO2 pochodzącą z własnej działalności o 39 proc. w 2021 r. w porównaniu z rokiem bazowym (2019)
  • ABB jako jedna z pierwszych firm w branży integruje swoją ofertę z nowym systemem klasyfikacji zrównoważonego rozwoju „Taksonomia UE”

ABB opublikowała raport na temat zrównoważonego rozwoju za 2021 r., podsumowujący dotychczasową realizację strategii zrównoważonego rozwoju 2030, która obejmuje cztery kluczowe obszary działalności.

— Zrównoważony rozwój ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu wartości dla interesariuszy w całym łańcuchu wartości — powiedział prezes zarządu Grupy ABB, Bjoern Rosengren. — Cieszę się, że w 2021 r. z powodzeniem rozpoczęliśmy realizację ambitnych celów, które postawiliśmy sobie w strategii zrównoważonego rozwoju 2030.

ABB stała się jedną z pierwszych firm w branży, która ujawniła wdrożenie swojej oferty w nowy system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwanym „Taksonomią UE”. Celem Taksonomii UE jest opracowanie jasnej definicji tego, co jest „zrównoważone”, aby zachęcać do inwestycji w taką działalność gospodarczą, która realizuje cele klimatyczno-energetyczne UE i wspierającą Europejski Zielony Ład.

Budujemy niskoemisyjne społeczeństwo

Już w pierwszym roku od wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju 2030, produkty, usługi i rozwiązania ABB pozwoliły klientom firmy ograniczyć emisje dwutlenku węgla i odpowiedników CO2 o 11,5 megaton. Celem ABB jest wspieranie klientów w ograniczeniu emisji o ponad 100 megaton rocznie do 2030 r. To mniej więcej tyle, ile w ciągu roku emituje 30 mln samochodów z silnikiem spalinowym. Metodologia oceny wielkości emisji została zweryfikowana przez podmioty zewnętrzne.

— Uważamy, że technologia ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości i przeciwdziałania zmianom klimatu — powiedział Theodor Swedjemark, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Grupie ABB. — Mimo że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność węglowa naszej działalności do 2030 r., największy wpływ na zmiany będą mieć technologie, które ABB dostarczy swoim klientom.

Spośród wszystkich technologii ABB największy potencjał w zakresie wydajności energetycznej posiadają silniki elektryczne o wysokiej sprawności. Urządzenia te mają różnorodne zastosowania w przemyśle i budynkach, odpowiadając za 45 proc. globalnej konsumpcji energii elektrycznej. Oznacza to, że nawet niewielka poprawa wydajności może przełożyć się na potencjalnie duże ilości zaoszczędzonej energii. Na przykład szwajcarski producent opakowań papierowych, Model Group, zmniejszył zużycie energii o prawie 900 000 kWh rocznie (to tyle, ile zużywa 200 domów jednorodzinnych), instalując nowe silniki i systemy napędowe ABB.

W ubiegłym roku ABB poczyniła znaczne postępy w kierunku wspomnianej neutralności węglowej — ograniczyła emisję CO2 o 39 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2019.

Firma zobowiązała się wymienić całą swoją flotę samochodową, tj. ponad 10 000 pojazdów, na samochody elektryczne, i pozyskiwać 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. W 2021 r. już 44 proc. zamówień ABB na nowe pojazdy dotyczyło albo pojazdów elektrycznych, albo hybryd typu plug-in. Udział certyfikowanej zielonej energii i energii słonecznej własnej produkcji wzrósł do 51 proc. z poziomu 31 proc. rok wcześniej. Wdrożono ponad 100 projektów w zakresie efektywności energetycznej, oszczędzając 17,5 GWh energii.

W 2021 r. w Pekinie (Chiny), Porvoo (Finlandia) i Ede (Holandia) otwarto trzy kolejne zakłady w ramach inicjatywy ABB Mission to Zero™. Wszystkie wykorzystują rozwiązania cyfrowe i inteligentne systemy zarządzania energią.

ABB w Polsce oszczędza zasoby

ABB w Polsce nie pozostaje w tyle. W tym roku na terenie zakładów silników elektrycznych i napędów w Aleksandrowie Łódzkim rozpocznie się pierwszy etap inwestycji w instalację fotowoltaiczną, której moc zainstalowana docelowo wyniesie 5,7 MW. Elektrownia słoneczna powstanie również przy fabryce aparatury i rozdzielnic średniego napięcia ABB w Przasnyszu. Moc tamtejszej instalacji wyniesie 1,3 MW, dzięki czemu lokalizacja stanie się samowystarczalna energetycznie.

– Systematycznie i konsekwentnie zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko realizując jednocześnie strategię rozwoju Grupy ABB. W porównaniu z rokiem bazowym zredukowaliśmy emisję CO2 w lokalizacjach o 16 proc., ilość odpadów wysyłanych na składowiska o 26 proc., a pobór wody o prawie jedną trzecią. Wiele procesów w fabrykach automatyzujemy i cyfryzujemy, w biurach stawiamy na inteligentne zarządzanie energią – powiedział Stanisław Tański, krajowy dyrektor holdingu ABB w Polsce. – Zrównoważony rozwój jest także wpisany w portfolio ABB, pomagamy naszym klientom w przyśpieszeniu na drodze do dekarbonizacji. Inwestycje w wydajność, energooszczędność i odnawialne źródła energii to kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale i wiarygodności.

W grudniu 2021 r. Grupa ABB przedstawiła również nowe, obejmujące wszystkie spółki, podejście zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Do 2030 r. co najmniej 80 proc. produktów i rozwiązań ABB ma być objęte gospodarką obiegową i zweryfikowana pod kątem precyzyjnych KPI, odpowiadających poszczególnym etapom cyklu życia produktu. Aby procesy projektowania produktu i zaopatrzenia zyskały bardziej „obiegowy” charakter, ABB kontynuowała realizację szeregu działań, które identyfikowały w pełni odnawialne, nadające się do recyklingu lub biodegradowalne zasoby wykorzystywane do wytwarzania produktów.

W ramach swojej działalności, ABB nie będzie docelowo generować odpadów z przeznaczeniem na składowisko, o ile jest to zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami prawnymi. Obecnie 40 proc. spośród ok. 440 zakładów ABB na całym świecie nie wysyła odpadów na składowiska. Jednym z nich jest zakład wyłączników instalacyjnych niskiego napięcia ABB Smart Power we włoskim Frosinone, uznawany przez rząd włoski za wzorcowy – fabryka w 2020 r. osiągnęła cel, jakim jest zero odpadów produkcyjnych wysyłanych na wysypiska. Lokalizacja we Frosinone w pewnym sensie wyprzedziła założenia pakietu UE dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego, który mówi, że do 2035 r. na europejskie składowiska będzie wysyłane nie więcej niż 10 proc. odpadów.

Popieramy postęp społeczny i przejrzystość w działaniu

Rok 2021 był również okresem, w którym ABB poczyniła znaczne postępy w tworzeniu bardziej zróżnicowanego i sprzyjającego integracji środowiska pracy. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla wzrósł do 16,3 proc. w porównaniu z 13,5 proc. rok wcześniej. Zgodnie z założeniami Diversity and Inclusion Strategy 2030, ABB chce zwiększyć ten odsetek do 25 proc. Firma wdrożyła nowy, globalny program urlopów rodzicielskich bez względu na płeć, przyznając wszystkim pracownikom ABB na całym świecie 12-tygodniowe płatne urlopy dla pierwszego opiekuna i czterotygodniowe urlopy dla drugiego opiekuna. Grupa zaangażowała się również w ponad 400 inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności, skupionych na edukacji, różnorodności i integracji oraz opiece.

W 2021 r., po raz pierwszy od dziesięciu lat, firma nie odnotowała żadnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym w pracy. Ponadto czas stracony z powodu wypadków został skrócony o 44 proc. dzięki ciągłemu doskonaleniu praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

ABB usprawnia swoje programy w zakresie ładu korporacyjnego i integralności. Uczciwość i przejrzystość obejmują odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów. Żeby jeszcze bardziej wzmocnić zrównoważony rozwój w swoim łańcuchu dostaw, ABB uruchomiła nowy program Sustainable Supply Base Management, obejmujący wszystkie aspekty efektywności środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Firma chce, aby do 2030 r. 80 proc. jej wydatków na dostawy obejmowało jedynie wybrane kraje, w których nowy system zostanie wprowadzony.

ABB powiązała również cele ESG z nagrodami motywacyjnymi dla wyższej kadry kierowniczej, aby wesprzeć realizację strategii zrównoważonego rozwoju do roku 2030. „Warunkiem brzegowym” ESG na 2021 r. było opracowanie planów strategicznych i wykonawczych opisujących kluczowe działania wymagane do ograniczenia lub zrekompensowania emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2 celów). Było to niezbędne, aby móc w przyszłości osiągnąć wspomnianą neutralność węglową. Na koniec roku zarząd Grupy ustalił, że warunek brzegowy został spełniony w całości.

Kompletny raport dostępny jest na stronie.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp