ABB i Politechnika Wrocławska będą uczyć Przemysłu 4.0

Polski rynek pracy wciąż boryka się z niedoborem kompetencji z zakresu Przemysłu 4.0 i cyfrowej transformacji. Dlatego powstał Projekt Edukacja, który realizuje Politechnika Wrocławska we współpracy z firmą ABB.

Nie jesteśmy prymusami, jeżeli chodzi o szeroko pojętą cyfryzację. W raporcie DESI 2021 Polska znajduje się na 24. miejscu w Unii Europejskiej pod względem poziomu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Od czołówki (Dania, Finlandia, Szwecja i Holandia) dzieli nas przepaść. Całkiem więc prawdopodobne, że osoby, które dopiero będą wchodzić na polski rynek pracy, mogą mieć problem z poznaniem takich technologii jak cyfrowych bliźniak w ich naturalnym środowisku.

fot. Michał Sokołowski, arch. ABB
fot. Michał Sokołowski, arch. ABB

By zmniejszać lukę kompetencyjną, Politechnika Wrocławska przy współpracy z ABB w Polsce opracowała „Projekt Edukacja”. Celem jest przygotowanie przyszłych inżynierów do pracy w cyfrowym, przemysłowym środowisku, uzbrojenie wykładowców w nowoczesne narzędzia, ale też przekonanie do cyfrowej transformacji tych, którzy już w przemyśle funkcjonują. Projekt zakłada m.in. stworzenie nowych programów szkoleń i kursów w oparciu o innowacyjne metody nauczania. Główny nacisk zostanie położony na rozszerzenie oferty edukacyjnej Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych PWr, które już teraz jest jedną najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Inicjatywa będzie finansowana przez rządy Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

– W Projekcie Edukacja jesteśmy stroną wspierającą, która ma pomóc wypracować wartość dodaną. Z wrocławską uczelnią współpracowaliśmy już od jakiegoś czasu, ale teraz możemy mówić o stałym, strategicznym partnerstwie – mówi Radosław Dudzik, kierownik ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w biznesie Elektryfikacji ABB w Polsce. – Chcemy popularyzować cyfryzację wielowymiarowo, nie ograniczając się do jednej grupy odbiorców. Zależy nam na tym, by z programem trafić do jak najszerszego grona. Będziemy angażować się zarówno na niższych szczeblach edukacji, np. w szkołach zawodowych, jak i wśród profesjonalistów praktyków, by zachęcić ich do otwarcia się na nowe technologie.

ABB wspierała uczelnię przy pozyskiwaniu grantu, ale będzie też aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu – wspólnie z naukowcami z Politechniki uruchomi aplikację chmurową umożliwiającą komunikację z urządzeniami zainstalowanymi we wspomnianym laboratorium i opracuje nowe stanowiska dydaktyczne w oparciu o własne rozwiązania. ABB będzie też partnerem w wydarzeniach promujących tematykę, np. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022 czy też konferencji naukowo-technicznej ELSAF.

  • fot. Michał Sokołowski, arch. ABB
  • fot. Michał Sokołowski, arch. ABB
  • fot. Michał Sokołowski, arch. ABB

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie tego typu projektami, pojawiają się zapytania i propozycje współpracy. Wydaje nam się, że takie inicjatywy są coraz bardziej oczekiwane przez obie strony, czyli środowisko akademickie i biznesowe. Przemysł musi się modernizować, więc rynek pracy zmienia się dynamicznie. Zarówno uczelnia, jak i nasi partnerzy z ABB, dostrzegają obopólne korzyści wynikające z edukowania w zakresie kompetencji cyfrowych. To nasz wspólny wkład w kreowanie zrównoważonej przyszłości – uważa kierownik Projektu Edukacja dr inż. Joanna Budzisz.

Projekt Edukacja to także szereg możliwości dla przedstawicieli kadry dydaktycznej. Dzięki kursom, szkoleniom i bliskiej współpracy z firmą technologiczną, pracownicy uczelni zyskają dodatkowe, praktyczne umiejętności z zakresu nowych technologii i rynkowych trendów, takich jak cyfrowy bliźniak w chmurze, zarządzanie energią, predykcja w układach elektroenergetycznych i analiza danych w oparciu o rozwiązania internetu rzeczy. W organizacji kolejnych szkoleń, uczelnia może liczyć na wsparcie ze strony ABB.

Projekt potrwa do połowy 2023 roku i póki co będzie realizowany wyłącznie w języku polskim. Internetowa platforma do e-nauki będzie na bieżąco uzupełniana o nowe, ogólnodostępne materiały. Nie trzeba mieć statusu studenta Politechniki Wrocławskiej, by korzystać z przygotowanych w ramach Projektu Edukacja zasobów, wystarczy dostęp do sieci. Więcej informacji o projekcie: https://projektedukacja.pwr.edu.pl/

W tym roku ABB obchodzi 30-lecie działalności w Polsce. Przez ten czas firma zrealizowała dziesiątki projektów we współpracy z instytucjami akademickimi, prowadząc wykłady, organizując praktyki dla studentów czy też modernizując infrastrukturę dydaktyczną (m.in. na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wojskowej Akademii Technicznej). Na Politechnice Krakowskiej otwarto, przy czynnym udziale ABB, Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA), a obecnie realizowany jest projekt integracji stanowisk dydaktycznych z technologiami chmury obliczeniowej.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp