ABB Robotic Depalletizer - mniejsza złożoność procesów logistyki i poprawa wydajności

  •  Rozwiązanie do różnych operacji logistycznych, zastępujące ciężkie ręczne podnoszenie ciężarów i znacznie zwiększające wydajność pracy
  •  Oprogramowanie do wizji maszynowej radzi sobie z bardzo złożoną depaletyzacją zadania szybko i skutecznie, zwiększając produktywność i redukując koszty
  •  Cyfrowy bliźniak oprogramowania RobotStudio® firmy ABB pozwala na tworzenie aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta, spełniających jego wymagania operacyjne
  •  Łatwa integracja z autonomicznymi robotami mobilnymi ABB (AMR)

Firma ABB wprowadziła na rynek ABB Robotic Depalletizer, zrobotyzowany depaletyzer, rozwiązanie do obsługi złożonych zadań depaletyzacji w branży logistycznej, handlu elektronicznym, opiece zdrowotnej i pakowaniu dóbr konsumpcyjnych. Wykorzystując oprogramowanie wizyjne, nowe rozwiązanie ABB może szybko ocenić szeroki zakres typów pudełek, umożliwiając klientom efektywne przetwarzanie różnorodnych ładunków przy niewielkim nakładzie pracy inżynierskiej i krótkim czasie konfiguracji.

- Zmiany w zachowaniu konsumentów prowadzą do rozwoju nowych kanałów sprzedaży, takich jak omni-channel, direct to consumer (D2C) i e-commerce. To z kolei powoduje zapotrzebowanie na bardziej elastyczną i wydajną infrastrukturę do realizacji zamówień i dystrybucji - mówi Marc Segura, dyrektor globalnego biznesu Robotyki ABB. - Dzięki możliwości depaletyzacji skrzynek ułożonych w różnych konfiguracjach z pojedynczych i mieszanych palet, ABB Robotic Depalletizer pomaga zaspokoić tę potrzebę, umożliwiając szybszą i dokładniejszą obsługę szerokiej gamy towarów gotowych do następnego etapu procesu dystrybucji.

Zadania depaletyzacji nie tylko stają się coraz bardziej złożone, ponieważ skład i konfiguracja palet są coraz bardziej zróżnicowane, ale te wcześniej wykonywane ręcznie zadania sortowania charakteryzują się zazwyczaj dużą rotacją pracowników i zwiększonymi kosztami rekrutacji. Zrobotyzowany depaletyzator ABB rozwiązuje te problemy, wykorzystując zaawansowane algorytmy widzenia maszynowego i uczenia maszynowego do szybkiego i wydajnego przetwarzania palet o wysokości do 2,8 m. Jest to obecnie jedyne rozwiązanie zdolne do pracy na takich wysokościach.

Oprogramowanie ABB Robotic Depalletizer wykorzystuje informacje zebrane przez czujnik wizyjny, aby zapewnić robotowi odpowiedni punkt chwytania dla każdej skrzynki. Następnie robot podnosi pudełko - o wadze do 30 kg - i umieszcza je na innej palecie lub na przenośniku wyjściowym. Szybkość i dokładność systemu umożliwia mu pracę z maksymalną szybkością do 650 cykli na godzinę, 24 godziny na dobę.

Czujnik wizyjny umożliwia robotowi wykrywanie określonych kartonów na paletach, co pozwala na niezawodną depaletyzację kilku różnych typów ładunków. Należą do nich palety składające się z jednego rodzaju kartonu w określonych warstwach, palety „tęczowe” („rainbow" pallets) zawierające wiele różnych rodzajów kartonów oraz palety mieszane (mixed pallets), w których znajduje się wiele różnych kartonów o różnej wadze, kształcie i z różnych materiałów.

Rozwiązanie to może być wyposażone w szereg robotów cztero- i sześcioosiowych, co zapewnia elastyczność wymaganą do wykonywania zarówno prostych, jak i bardziej złożonych zadań depaletyzacji. Dostępne jest również cyfrowe oprogramowanie RobotStudio® firmy ABB, które umożliwia klientom tworzenie własnych symulacji aplikacji z własnymi wymiarami pudełek, wagami i wzorami palet.

Modułowe układy robocze mogą być dostosowane do potrzeb klienta i zawierają zaawansowane skanery laserowe i radarowe oraz systemy kurtyn świetlnych, które skanują otoczenie robota, zapewniając bezpieczeństwo pracowników. Aby jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność, ABB Robotic Depalletizer można również zintegrować z autonomicznymi robotami mobilnymi w celu stworzenia wysoce wydajnego i elastycznego systemu obsługi towarów w magazynach i centrach wysyłkowych, z czasem instalacji nawet do trzech tygodni.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp