Instytut Wytwarzania Uniwersytetu Cambridge i ABB tworzą strategie dla zarządzania energią

  • ABB oraz IfM Engage, który jest częścią Instytutu Wytwarzania Uniwersytetu Cambridge, projektują przyszłość zarządzania energią
  • Plan działania obejmuje szereg bieżących i przyszłych wyzwań, np. rosnące ceny energii i cele środowiskowe
  • Zarządzanie energią pozwoli ograniczyć koszty, zmniejszyć emisję i ustabilizować sieć elektroenergetyczną

Rosnące ceny energii elektrycznej, zmniejszenie emisji, realizacja celów środowiskowych – to wszystko wymaga zmian w obszarze szeroko pojętego zarządzania energią. IfM Engage1 (jednostka odpowiedzialna za transfer wiedzy, działająca w ramach Instytutu Wytwarzania Uniwersytetu Cambridge) oraz biznes Elektryfikacji ABB połączyły siły, aby stworzyć plan działania mający na celu trwałą zmianę w podejściu do wykorzystania, kontroli i monitorowania zużycia energii.

fot. arch. ABB
fot. arch. ABB

– Znaczenie systemów, które pomagają zarządzać energią elektryczną, będzie coraz większe. Takie rozwiązania staną się powszechne nie tylko wśród dystrybutorów energii i energochłonnych zakładów przemysłowych, ale również wśród zwykłych prosumentów – uważa Radosław Dudzik, kierownik ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w biznesie Elektryfikacji ABB w Polsce.

W przypadku zakładów produkcyjnych (ale nie tylko, bo dotyczy to również np. centrów handlowych i biur) zużycie energii rośnie szczególnie w upalne dni. Może się zdarzyć, że tacy energochłonni odbiorcy będą zobligowani przez operatorów energetycznych do ograniczenia poboru. To może z kolei prowadzić do ograniczania mocy produkcyjnych lub w przypadku placówek handlowych – nawet do zamykania sklepów.

– Systemy zarządzające energią analizują, które obwody i w jakim przedziale czasu są zbędne do właściwego działania zakładu lub biura, a zużywają stosunkowo dużo energii. Możemy ponadto przewidywać przyszłe zapotrzebowanie na energię, kupować energię kiedy jest tania, a sprzedawać kiedy jest droga, decydować w oparciu o konkretne dane czy magazynować energię czy może wykorzystać ją na potrzeby własne. Funkcjonalności i możliwości, jakie tego typu systemy oferują, jest wiele – twierdzi Radosław Dudzik.

W minionym roku Bank Światowy szacował, że ceny energii będą średnio o ponad 80 proc. wyższe niż w 2020 r., a w 2022 r. mają wzrosnąć o ponad jedną drugą r/r2. Obecna sytuacja geopolityczna doprowadziła do zwrotu w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Przełożyło się to na większe tempo zmian w zakresie zużycia paliw i zasobów. Zarządzanie energią jest nieodzownym elementem tych zmian.

Nowa strategia opracowywana przez ABB oraz IfM Engage ma opierać się na dogłębnej ocenie procesów, zasobów i możliwości, prostych do wykonania etapach, a także na stworzeniu narzędzi pomocnych w sprawnej realizacji projektów z zakresu zarządzania energią. Współpraca biznesu z instytucją naukową pomoże ponadto przewidzieć trendy, jakie pojawią się na rynku i odpowiednio dostosować kierunki działań w obszarze badań i rozwoju.

– Przedsiębiorstwa popełniają błąd, gdy patrzą jakie technologie mogą pomóc im „przejść na cyfryzację” bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Chodzi tu o obszary, w których można tworzyć wartość oraz kluczowe wyzwania, na jakie możemy odpowiedzieć za pomocą cyfryzacji. Zasada jest prosta: punktem odniesienia nie powinien być status quo. Raczej należy zastanowić się nad swoim idealnym scenariuszem na przyszłość, a następnie opracować „mapę drogową” cyfrowej transformacji – powiedział dr Clemens Chaskel z IfM Engage.

Jak dodaje, to nie technologia sprawia, że​​ cyfrowa transformacja jest skuteczna, ale sposób jej zastosowania. Podczas tworzenia wspomnianej „mapy drogowej”, kluczowe staje się ustanowienie połączeń między poszczególnymi elementami strategii tak, aby każdy z nich miał swój cel w stworzonym planie.

– To wyzwanie, z którym mierzą się operatorzy sieci elektroenergetycznych, bo mamy tu wielopoziomowe środowisko odbiorców, producentów i infrastruktury energetycznej. Wyobraźmy sobie, że w wielkiej sieci działa kilkuset dużych odbiorców, z czego jeden wprowadza zakłócenia do sieci, drugi przekracza moc znamionową, a trzeci nie stosuje się do ograniczeń. Wykorzystując cyfrowe systemy, operator może dynamicznie sterować takim energetycznym środowiskiem, decydować o wykorzystaniu magazynów energii czy też po prostu wyłączyć odbiorniki wpływające negatywnie na sieć, nie dopuszczając tym samym do przerw w zasilaniu – tłumaczy Radosław Dudzik.

W przypadku prosumentów – właścicieli niewielkich elektrowni słonecznych, zarządzanie energią stanie się wręcz niezbędne, gdy z własnej instalacji fotowoltaicznej będziemy chcieli nie tylko zasilić dom, ale i np. jednocześnie ładować samochód elektryczny. Gdy statystyczny Kowalski przekroczy wartość mocy przyłączeniowej dla swojej nieruchomości, opłaty umowne za energię drastycznie wzrosną. Systemy zarządzające energią pozwalają przewidzieć zużycie, a użytkownik otrzyma powiadomienie natychmiast, gdy wykorzystamy tyle energii, ile wynosi wartość, jaką sobie wcześniej zdefiniowaliśmy. Takie systemy stają się tym bardziej istotne, gdy korzystamy z magazynów energii i chcemy brać aktywny udział w rynku energii…

Jak będzie się zmieniać rola zarządzania energią wraz ze zmianą nawyków przeciętnego konsumenta? W czym jeszcze zarządzanie energią będzie mogło pomóc operatorom energetycznym? Jak będzie można wykorzystać zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym przyszłości? – Pytań jest wiele, ale wiemy, że posiadamy odpowiednią strategię, aby wspierać przemysł w obniżaniu kosztów operacyjnych, zmniejszaniu emisji i realizowaniu celów środowiskowych. Pracując z ekspertami Uniwersytetu Cambridge mogliśmy stworzyć długoterminową prognozę dla naszych cyfrowych systemów – podsumował Giusepe Casagrande z biznesu Elektryfikacji ABB.

Również w Polsce ABB bierze aktywny udział w badaniach nad rozwojem systemów zarządzania energią. Przykładem jest współpraca firmy z Politechniką Wrocławską, gdzie w ramach „Projektu Edukacja” ABB wyposaża laboratorium pod kątem analizy elektrycznej i wspiera studentów w pracy naukowej nad rozwiązaniami z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej.

1 IfM Engage wspiera organizacje poprzez tworzenie strategii opartych na rozwoju technologicznym, zarządzanie innowacją, transformację cyfrową, a także projekty przemysłowe z obszaru zrównoważonego rozwoju

2https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/21/soaring-energy-prices-pose-inflation-risks-as-supply-constraints-persist

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o technologie cyfrowe, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp