Wyniki finansowe Grupy ABB w IV kwartale oraz całym 2022 roku

Solidne wzrosty w IV kwartale, docelowa wysokość marży osiągnięta wcześniej niż planowano

IV kwartał 2022

 • Zamówienia 7,6 mld USD, -8 proc.; +2 proc. wg. danych porównywalnych
 • Obroty 7,8 mld USD, +3 proc.; +16 proc. wg. danych porównywalnych
 • Zysk z działalności operacyjnej 1,18 mld USD; marża 15,1 proc.
 • Zysk operacyjny EBITA 1,14 mld USD; marża 14,8 proc.
 • Podstawowy zysk na akcję (EPS) 0,61 USD
 • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 687 mln USD; przepływ gotówki z kontynuowanej działalności operacyjnej 720 mln USD po uwzględnieniu ugody związanej z projektem Kusile (negatywny wpływ rzędu ok. 315 mln USD)

Kluczowe dane za 2022 rok:

 • Zamówienia 34 mld USD, +7 proc.; +16 proc. wg. danych porównywalnych
 • Obroty 29,4 mld USD, +2 proc.; +12 proc. wg. danych porównywalnych
 • Zysk z działalności operacyjnej 3,33 mld USD; marża 11,3 proc.
 • Zysk operacyjny EBITA 4,51 mld USD; marża 15,3 proc.
 • Podstawowy zysk na akcję (EPS) 1,30 USD
 • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 1,27 mld USD; przepływ gotówki z kontynuowanej działalności operacyjnej 1,33 mld USD

W IV kwartale 2022 ABB zanotowała wzrost zamówień i obrotów r/r. Zysk operacyjny EBITA był większy o 16 proc., a marża EBITA o 170 punktów bazowych. Wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału osiągnął wartość 16,5 proc., osiągając docelowy poziom.

Kluczowe dane

Zmiana

Zmiana

(w mln USD – jeśli nie podano inaczej)

Q4 2022

Q4 2021

USD

Dane porówny-

walne

FY 2022

FY 2021

USD

Dane porówny-

walne

Zamówienia

7 620

8 257

-8%

2%

33 988

31 868

7%

16%

Obroty

7 824

7 567

3%

16%

29 446

28 945

2%

12%

Zysk brutto

2 658

2 397

11%


9 710

9 467

3%


…jako % obrotów

34%

31,7%

+2,3 pkt.


33%

32,7%

+0,3 pkt.


Dochody z operacji

1 185

2 975

-60%


3 337

5 718

-42%


Zysk operacyjny EBITA

1 146

988

16%

28%

4 510

4 122

9%

18%

…jako % obrotów operacyjnych

14,8%

13,1%

+1,7 pkt.


15,3%

14,2%

+1,1 pkt.


Dochód z działalności kontynuowanej, po opo-

datkowaniu

1 168

2 703

-57%


2 637

4 730

-44%


Dochód netto przypisany do ABB

1 132

2 640

-57%


2 475

4 546

-46%


Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)

0,61

1,34

-55%


1,30

2,27

-43%


Przepływ gotówki z działalności operacyjnej

687

1 020

-33%


1 287

3 330

-61%


Przypływ gotówki z działalności kontynuowanej

720

1 033

-30%


1 334

3 338

-60%


- Klienci byli nieco bardziej aktywni na większości rynkach, z wyjątkiem segmentów budownictwa mieszkaniowego i produkcji dyskretnej. Krajobraz rynkowy dla tego ostatniego jest stabilny, jednak czwarty kwartał stał pod znakiem normalizacji działań w obszarze zamówień po okresie, w którym to klienci zamawiali towary i usługi z wyprzedzeniem (pre-ordering). Odbiło się to na poziomie zamówień w biznesie Robotyki i Automatyki Dyskretnej, podczas gdy zamówienia w pozostałych trzech biznesach były na podobnym lub wyższym poziomie – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren.

Utrzymaliśmy obroty na solidnym poziomie, notując wzrost o 3 proc. rok do roku. Rynki obu Ameryk były w tym przypadku motorem napędowym, podczas gdy Europa zanotowała spadek. Region Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki utrzymał w większości przypadków stabilny poziom zamówień, pomimo spadków w Chinach. Sytuacja związana z COVID miała wpływ na zmniejszenie naszej aktywności na rynku chińskim pod koniec roku. Naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pracowników – dodał Bjoern Rosengren.

Odpowiednie zarządzanie ceną i wzrost wolumenów przełożyło się na większą marżę netto i wzrost o 170 punktów bazowych marży operacyjnej EBITA. Dzięki temu rok 2022 był rekordowy w najnowszej historii ABB jeśli chodzi o marżę EBITA (15,3 proc.). – Jestem zadowolony z tego jak dywizje radziły sobie z wyzwaniami: zakłóceniami w łańcuchu dostaw, trudnym rynkiem pracy, ograniczeniami związanymi z COVID oraz wysoką inflacją – mówi Bjoern Rosengren.

Jak dodaje, przepływ gotówki na poziomie 687 mln USD w IV kwartale nie spełnia oczekiwań, a zmniejszenie kapitału obrotowego netto było wolniejsze niż przewidywano. Na obu tych obszarach ABB ma skupić się w tym roku.

Spoglądając w przyszłość, nie przewidujemy istotnego spadku popytu w tym roku, chociaż wysoka inflacja przekłada się na niepewność rynkową. Osiągnięcie porównywalnego wzrostu zamówień, przynajmniej w pierwszej połowie roku, może być utrudnione przez efekt wysokiej bazy oraz ustabilizowanie schematów zamówieniowych wśród klientów – dodaje prezes ABB. – Spodziewam się, że osiągniemy wzrost obrotów powyżej 5 proc., m.in. dzięki realizacji portfela zamówień. Najbliższe miesiące będą dobrą okazją dla ABB, aby udowodnić, że możemy rok do roku notować marżę EBITA na poziomie co najmniej 15 proc.

Perspektywy

W pierwszym kwartale 2023 roku ABB przewiduje dwucyfrowy wzrost obrotów rok do roku, co powinno przełożyć się na pewne wzrosty również w marży operacyjnej EBITA.

Jeśli chodzi o cały rok 2023, pomimo niepewności rynkowej ABB przewiduje wzrost obrotów na poziomie powyżej 5 proc. i osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie marży operacyjnej EBITA (co najmniej 15 proc.).

Więcej szczegółów odnośnie wyników finansowych znajduje się w oficjalnym komunikacie Grupy ABB.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp