ABB: Modelarea unui lider axat pe industriile digitale

Acțiuni fundamentale de concentrare, simplificare și conducere în industriile digitale avand ca scop conferirea unei valori sporite pentru client și un profit crescut pentru acționari

Concentrarea portofoliului asupra industriilor digitale prin vânzarea activelor diviziei Power Grids

 • Vânzarea activelor diviziei Power Grids către Hitachi extinde parteneriatul existent și consolidează Power Grids în pozitia de lider global în infrastructura, avand acces sporit pe piețe și la finanțare
 • Valoare netă a business-ului de 11 miliarde dolari americani pentru 100% din Power Grids, echivalentul unui venit EBITA EV/op. multiplu de 11,2x1
 • Cristalizarea valorii din transformarea Power Grids inclusiv dublarea marjei EBITA operațional din anul 20142
 • ABB va retine inițial 19,9 % din capitalul social al diviziei Power Grids separate pentru a asigura procesul de tranziție; opțiune de ieșire predefinită de 19,9% capital social la valoarea justă a pieței cu un pret minim la 90 % din Valoarea convenită a Întreprinderii, exercitabilă de ABB la trei ani după încheiere
 • Încheiere preconizată până în prima jumătate a anului 20203
 • ABB intenționează să păstreze 100% din profitul lichid net de 7,6-7,8 miliarde de dolari americani4 din vânzarea a 80,1% către acționari în mod rapid și eficient prin răscumpărarea acțiunilor sau printr-un mecanism similar

Simplificarea modelului și structurii de afaceri

 • Întreruperea structurii matriceale existente
 • Business-urile vor desfășura toate activitățile dedicate clienților, precum și funcțiile și teritoriile comerciale, promovând cultura de afaceri antreprenorială a ABB
 • Business-urile trebuie consolidate prin transferul unor resurse de top management cu experiență
 • Structurile existente la nivel național și regional, inclusiv rolurile Comitetului Executiv la nivel regional, vor fi eliminate după încheierea tranzacției
 • Activitățile corporative se vor axa pe strategia, portofoliul și gestionarea performanței Grupului, pe alocarea de capital, pe tehnologiile de bază și platforma ABB Ability™

Modelarea a patru business-uri de vârf aliniate la modelele clienților

Toate business-urile globale care se afla pe pozitia #1 sau #2 din piețele cu o creștere atractivă:

 • Electrificare condusă de Tarak Mehta
 • Automatizare industrială condusă de Peter Terwiesch
 • Robotică și Automatizare Discretă, o combinație unică de B&R și Robotică, condusă de Sami Atiya
 • Mișcare, care combină motoarele electrice și sistemele de propulsie din oferta de vârf a ABB pe piață, condusă de Morten Wierod, care va fi numit în Comitetul Executiv pe data de 1 aprilie 2019

Soluțiile digitale personalizate ABB Ability™ vor genera valoare pentru clienți în fiecare business, captând, în același timp, sinergii prin intermediul platformei comune

Acțiunile poziționează ABB în rolul de lider în soluții digitale și tehnologii aflate în evoluție cum ar fi inteligența artificială

Impactul financiar al noului ABB

 • Reduceri anuale de 500 milioane de dolari americani ale costului de funcționare la nivelul întregului grup
 • Cheltuieli de restructurare non-operaționale de aprox. 500 milioane de dolari americani

Noul cadru financiar post-tranzacție definit

 • Noul cadru țintă al grupului
 • Prioritățile de alocare a capitalului neschimbate
 • Politica privind dividendele pentru creșterea dividendului sustenabil pe acțiune
 • ABB intenționează să mențină nivelul dividendului pe acțiune după încheierea tranzacției
 • ABB intenționează să-și mențină ratingul de credit “single A” pe termen lung
 • Țintele comerciale și alte aspecte financiare vor fi anunțate la momentul actualizării strategiei

Actualizarea strategiei pe 28 februarie 2019, în combinație cu rezultatele din Q4 și cele ale întregului an 2018 pentru a oferi mai multe detalii legate de noua strategie, noile business-uri și noile date financiare ale ABB

“ABB generează schimbări industriale de peste un secol in calitate de lider global in tehnologiile de pionierat. Ca urmare a strategiei noastre de avangardă, toate business-urile noastre sunt actualmente nr. 1 sau nr. 2 pe piețele pe care activează. Pentru a ne sprijini clienții într-o lume a schimbărilor tehnologice și al digitalizării fără precedent, trebuie să ne concentrăm, să ne simplificăm și să ne modelăm activitatea pe leadership. Acțiunile de astăzi vor crea un nou ABB, un lider axat pe industrii digitale,” a declarat Directorul Executiv al ABB, Ulrich Spiesshofer.

“Power Grids va consolida Hitachi in pozitia de lider mondial în infrastructura energetică, iar Hitachi va consolida poziția Power Grids de lider mondial în rețelele electrice. Prin această tranzacție, ne dam seama de valoarea pe care am construit-o prin transformarea diviziei Power Grids în ultimii patru ani. Acționarii noștri vor fi beneficiarii direcți ai profitului obținut din vânzarea activelor. Bazându-se pe parteneriatul nostru anunțat în 2014, societatea inițială pe acțiuni va asigura continuitate atat pentru clienții nostri și cat si pentru echipa noastră globală.”

„Pentru a fi competitivi în lumea actuală aflată în continuă schimbare, ne „abilităm” pe deplin business-urile, prin eliminarea structurii matriceale existente, asigurând zero distanță față de clienți și sporind agilitatea procesului nostru decizional. Cele patru business-uri nou-modelate, fiecare în parte un lider mondial, vor fi bine aliniate la modul în care operează clienții noștri și se vor concentra mai intens asupra tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială. Simplificarea continuată a modelului de afaceri și a structurii vor constitui un catalizator pentru creșterea și eficiența business-urilor noastre. Acestea vor fi susținute în continuare prin transferul de resurse cu experiență din organizațiile naționale actuale.”

“Toate acestea vor fi posibile numai datorită angajamentului echipei noastre globale care a făcut din ABB ceea ce este compania astăzi. Puterea noastră de inovare, împreună cu cultura noastră cuprinzătoare, vor continua să fie calități prin care ne vom pune în evidență compania. Ne vom concentra mai mult asupra clienților, vom oferi oportunități atractive angajaților noștri si vom livra valoare pentru acționari.”

Peter Voser, Președintele ABB, a declarat, “Anunțul de astăzi marchează începutul unui nou capitol în istoria ABB. Pe baza tehnologiei noastre și a bazei noastre de angajați talentați la nivel mondial, ne vom axa mai mult pe industriile digitale, generând profituri competitive pentru acționari, inclusiv politica noastră dedicată privind dividendele. În ultimii cinci ani, executarea deliberată a strategiei ABB a pus bazele business-urilor noastre competitive în industriile digitale supuse schimbărilor rapide și a dus la o creștere profitabilă.”

“Am spus foarte clar în trecut că acțiunile necesare pentru redresarea Power Grids se puteau realiza cel mai bine în cadrul ABB. După finalizarea acestei etape, am realizat o revizuire a activității Power Grids și am decis să asigurăm cea mai bună bază pentru viitoarea dezvoltare a activității prin combinația cu Hitachi. Noua poziție a ABB îi va permite să rescrie viitorul în calitate de companie de tehnologie vârf în domeniul industriilor digitale, axată pe client.”

Concentrarea portofoliului asupra industriilor digitale prin vânzarea activelor Power Grids

ABB a anunțat astăzi că Hitachi va achiziționa divizia Power Grids a ABB, o extindere a parteneriatului său deja existent cu Hitachi. Prețul convenit reprezintă o valoare de tranzacționare a business-ului de 11 miliarde de dolari americani pentru întreaga divizie Power Grids, echivalentul unui venit EBITA EV/op. multiplu de 11.2x1, înainte de deducerea costurilor corporative. ABB va obține inițial o valoare de ~9,1 miliarde de dolari americani din vanzarea a 80,1 % din divizia Power Grids, inclusiv un net pre-vânzare (un împrumut între companii fără includerea lichidităților transferate), înainte de tranzacția unică și costurile de separare, precum și impacturile fiscale.

Într-o lume al infrastructurii energetice supusă schimbărilor rapide, cu un peisaj al clienților în continuă schimbare și din nevoia de finanțare și de creștere a influenței guvernamentale, ABB consideră că Hitachi este cel mai bun proprietar pentru Power Grids. În calitate de proprietar dedicat, stabil și de lungă durată, cu care ABB a dezvoltat un parteneriat comercial puternic începând cu anul 2014, Hitachi va continua să consolideze activitatea, asigurându-i accesul la piețe noi, in creștere și la finanțare. Hitachi va accelera trecerea Power Grids la următorul său nivel de dezvoltare, construind pe bazele solide create în cursul deținerii sale de către ABB.

Începând cu 2014, Power Grids s-a îmbunătățit semnificativ pe durata deținerii sale în proprietate de către ABB. Cele mai recente rezultate (Q3 2018) se încadrează în marjele țintă, cu o creștere a marjelor de peste două ori, cu inregistrarea unor rezultate pozitive a bazei comenzilor primite de la terți în ultimele șase trimestre consecutive.

ABB va reține inițial o participație de 19,9% la capitalul social al societății mixte, permițând o tranziție fără probleme. Acordul de tranzacționare include o opțiune predefinită pentru ABB de a retrage participația de 19,9%, exercitabilă în termen de trei ani de la încheierea tranzacției, la valoarea justă a pieței cu un preț minim de 90% din Valoarea convenită a business-ului. Hitachi deține un contract de opțiuni de cumpărare asupra cotei de 19,9% rămase la valoarea justă de piață cu un preț minim de 100% din Valoarea convenită a business-ului.

Societatea mixta va avea sediul în Elveția, iar Hitachi va păstra echipa de management pentru a asigura continuitatea activității.


Începând cu Q4 2018 și până la încheierea tranzacției, ABB va raporta Power Grids ca având activități întrerupte. În consecință, ABB va înregistra costuri irecuperabile și legate de separare de 350-400 milioane de dolari americani, care sunt înregistrate actualmente în special în cadrul bazei de costuri a Power Grids. Toate acestea se vor reflecta acum în profiturile brute ale corporației ABB și în alte profituri operaționale EBITA. ABB preconizează eliminarea majorității acestor costuri prin încheierea tranzacției și transferarea lor înapoi către Power Grids. ABB preconizează cheltuieli de aproximativ 200 milioane de dolari americani în Q4 2018 legate mai ales de vechiul business de stații electrice EPC raportate la profituri corporative operaționale secundare și alte profituri operaționale EBITA.


ABB preconizează că va suporta costuri legate de tranzacția non-operațională unică și costuri de separare de 500-600 milioane de dolari americani. ABB anticipează un impact fiscal asupra lichidităților de 800-900 milioane de dolari americani. Încheierea tranzacției este preconizată să aibă loc până în prima jumătate a anului 2020, sub rezerva autorizațiilor legale și a îndeplinirii condițiilor de încheiere a tranzacției. ABB dorește să returneze 100 la sută din profitul net estimat în numerar de 7,6-7,8 miliarde de dolari americani1 din vânzarea a 80,1 la sută acționarilor în mod rapid și eficient prin răscumpărarea acțiunilor sau printr-un mecanism similar.

Simplificarea modelului și structurii de business

Începând cu data de 1 aprilie 2019, ABB își va simplifica structura organizatorică prin eliminarea structurii matriceale existente, abilitându-și astfel cele patru business-uri de vârf să-și deservească și mai bine clienții, sporindu-și, în același timp, responsabilitățile și eficiența.

Noua organizare a ABB va oferi fiecăreia dintre business-uri responsabilitate operațională deplină în ceea ce privește produsele, funcțiile, domeniul de cercetare și dezvoltare, cat si și teritoriile. Business-urile vor fi singura interfață cu clienții, maximizând proximitatea și rapiditatea.

Centrul corporativ va continua să fie simplificat. Va stabili o viziune și o strategie pe termen lung pentru grup, ghidată de valorile ABB. Va dirija alocarea capitalului, gestionarea portofoliului și managementul performanței, tehnologiile principale ale ABB Ability™, marca ABB și investiția în oameni. Ca element principal al simplificării, structurile naționale și regionale existente, inclusiv rolurile Comitetului Executiv regional, vor fi eliminate după încheierea tranzacției. Resursele existente la nivel de țară vor consolida noile business-uri. ABB preconizează reduceri ale costurilor de funcționare anuale totale de 500 milioane de dolari americani la nivelul întregului grup pe termen mediu. Cheltuieli de restructurare non-operaționale de aproximativ 500 milioane de dolari americani sunt preconizate să fie preluate în următorii doi ani.

Modelarea a patru business-uri aliniate la modelele clienților

ABB va modela patru business-uri concentrate asupra clienților – Electrificare, Automatizare Industrială, Robotică și Automatizare Discretă, Mișcare. Fiecare business va fi jucătorul #1 sau #2 pe piețe atractive cu lideri cu traditie. Cunoștințele de specialitate, ingineria de nivel internațional și expertiza tehnologică a ABB vor conferi celor patru business-uri o poziție din care acestea vor putea livra produse și soluții inovatoare pentru o valoare adăugată pentru client. Piața aferentă a ABB crește cu 3,5-4% pe an, adăugând 140 miliarde de dolari americani la mărimea acesteia, atingand astfel 550 miliarde de dolari americani până la 2025.

Pe baza platformei digitale comune ABB Ability™ a ABB, business-urile vor asigura soluții digitale personalizate, generând astfel valoare sporită pentru clienți. Pe baza tehnologiilor emergente care includ inteligența artificială și oferta sa robustă de software, ABB Ability™ va satisface cererea în creștere venita din partea clienților ABB pentru soluții digitale într-o lume industrială aflată într-o continuă și rapidă schimbare.

Electrificare – scriind viitorul unei electrificări sigure, inteligente și sustenabile

Business-ul actual va oferi un portofoliu complet de produse inovatoare, soluții și servicii digitale de la statii electrice la prize. Situându-se pe locul 2 la nivel mondial, piața sa aferentă reprezintă actualmente 160 miliarde de dolari americani și va crește în medie cu 3 la sută pe an pe termen lung. Business-ul de Electrificare va avea o expunere puternică pe segmentele de clienți cu o creștere rapidă, inclusiv cel al energiilor regenerabile, e-mobilității, centrelor de date și clădirilor inteligente. Activitatea va fi condusă de Tarak Mehta, care este actualmente președintele diviziei Produse de Electrificare. Business-ul de Electrificare va genera venituri de aproximativ 13 miliarde de dolari americani într-o perioadă de douăsprezece luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018, inclusiv o contribuție la venitul estimat în cursul acestei perioade de la GEIS, un business care a fost achiziționat pe 30 iunie 2018.

Automatizare industrială – scriind viitorul operațiilor sigure și inteligente

Noul business va oferi o gamă completă de soluții inovatoare, permițând clienților să opereze procese sigure și eficiente din punct de vedere energetic cu o autonomie sporită. Automatizarea industrială va include automatizare integrată specifică domeniului oferită de ABB, electrificare și soluții digitale, tehnologii de comandă, software și servicii avansate, precum și sisteme de măsurare și analitice, oferte marine și de supraalimentare. Automatizarea industrială va fi nr. 2 pe piață la nivel global. Piața aferentă de 90 miliarde de dolari americani este preconizată să crească în medie cu 3-4 la sută pe an pe termen lung. Activitatea va fi condusă de Peter Terwiesch, care este actualmente președinte al Diviziei Automatizare Industrială. Automatizarea Industrială va genera venituri de aproximativ 7 miliarde de dolari americani într-o perioadă de douăsprezece luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Robotică și Automatizare Discretă – scriind viitorul producției flexibile și al utilajelor inteligente

Activitatea nou conturată va combina într-un mod unic soluții de automatizare a utilajelor și fabricilor, în primul rând de la B&R, cu cele mai cuprinzătoare soluții de robotică și o suită de aplicații pe piață. Activitatea va fi pe locul 2 la nivel mondial, fiind pe primul loc în robotică pe piața chineză importantă aflată într-o continuă creștere. Piața aferentă, cu o mărime actuală de 80 miliarde de dolari americani, este anticipată să crească în medie cu 6-7 la sută pe an pe termen lung. Soluțiile și serviciile digitale pentru companii oferă clienților siguranță sporită, eficiență, timp de funcționare suplimentar și rapiditate și va satisface cererea în creștere a clienților pentru soluții de fabricație flexibile și integrate. Robotica și Automatizarea Discretă va fi condusă de Sami Atiya, care este actualmente președintele diviziei de Robotică și Mișcare. Robotica și Automatizarea Discretă va genera venituri de aproximativ 4 miliarde de dolari americani într-o perioadă de douăsprezece luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Mișcare – scriind viitorul mișcării inteligente.

Business-ul va oferi clienților o gamă cuprinzătoare de motoare electrice, generatoare, propulsii și servicii inovatoare, precum și soluții de sisteme de propulsie digitale integrate. Mișcarea va fi jucătorul nr. 1 pe piață la nivel mondial, cu cea mai mare bază instalată pe o piață de 80 miliarde de dolari americani care crește în medie cu 3%. Activitatea va fi condusă de Morten Wierod, care este actualmente Director General al business-ului Sisteme de Propulsie. El va deveni un membru al Comitetului Executiv începând cu data de 1 aprilie 2019. Mișcarea va genera venituri de aproximativ 6 miliarde de dolari americani într-o perioadă de douăsprezece luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Un profil financiar atractiv

ABB va demonstra o calitate comercială sporită a afacerii, o expunere mai mare la piețele cu o creștere rapidă, cu un accent mai mare pe soluțiile cu valoare adăugată, o volatilitate mai mică a comenzilor mari și venituri mai recurente prin soluții digitale, software și servicii.

Propunerea de investiții a ABB se reflectă într-un nou cadru țintă pe termen mediu al grupului:

 • O creștere a venitului anual comparabil de 3-6%
 • O marjă EBITA operațional de 13-16%
 • O rentabilitate a capitalului angajat (ROCE) de 15-20%
 • O conversie a lichidităților în venit net de aproximativ 100% și
 • O creștere a rezultatului de bază pe acțiune mai mare decât creșterea venitului

ABB va genera venituri de aproximativ 29 miliarde de dolari americani într-o perioadă de douăsprezece luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018, inclusiv o contribuție la venitul estimat în această perioadă de la GEIS, un business care a fost achiziționat pe 30 iunie 2018, și fără a include contribuția din partea Power Grids.

Alocarea capitalului

Prioritățile de alocare a capitalului ale ABB rămân neschimbabile, și anume:

 • Finanțarea creșterii organice, a diviziei de cercetare și dezvoltare și a costurilor de capital în vederea generării unor venituri atractive
 • creșterea dividendului sustenabil
 • achiziții menite să creeze valoare
 • returnarea lichidităților suplimentare la acționari

După finalizarea vânzării activelor Power Grids, ABB și-a propus să returneze 100 la sută din profitul net6 acționarilor în mod rapid și eficient și să aplice o politică de creștere a dividendului sustenabil. ABB dorește să mențină nivelul dividendului pe acțiune după încheierea tranzacției și intenționează să-și mențină ratingul de credit “single A” pe termen lung.

Actualizarea strategiei

ABB dorește să susțină o actualizare a strategiei odată cu rezultatele Q4 al anului 2018. La actualizarea strategiei, liderii ABB și echipele de management ale celor patru domenii de activitate vor oferi prezentări de ansamblu detaliate ale piețelor, strategiilor și țintelor lor.

Datele revizuite

Din perspectiva acestor schimbări fundamentale, ABB va modifica datele anunțate pentru:

 • Rezultatele Q4 și FY 2018 pe 28 februarie 2019
 • Q1 2019 și AGM pe 2 mai 2019

Credit Suisse AG și Dyal Co. LLC au acționat în calitate de consilieri financiari, iar Freshfields Bruckhaus Deringer LLP în calitate de consilieri juridici, pentru ABB.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este lider în tehnologia de pionierat în rețele electrice, produse de electrificare, automatizare industrială și robotică și mișcare, deservind clienții în domeniul utilităților, industriei și transportului și infrastructurii pe plan mondial. Continuând o istorie a inovării timp de peste 130 de ani, ABB scrie astăzi viitorul digitalizării industriale cu două propuneri clare legate de valoare: aducerea electricității de la orice centrală electrică la orice priză și industrii de automatizare de la resurse naturale și până la produse finite. Ca partener de frunte ABB Formula E, clasa automobilelor complet electrice din domeniul internațional FIA al curselor de mașini, ABB forțează limitele mobilității electrice pentru a contribui la un viitor sustenabil. ABB operează în peste 100 de țări cu aproximativ 147.000 de angajați. www.abb.com

Aceste informații sunt informații pe care ABB este obligată să le facă publice conform Regulamentului UE privind abuzul de piață. Informațiile au fost transmise spre publicare, prin intermediul agenției persoanei de contact menționate mai jos, la 7:00 a.m. CET pe 17 decembrie 2018.

_

Notificare importantă privind informațiile următoare

Acest comunicat de presă include informații și declarații referitoare la evenimente viitoare, precum și alte declarații privind perspectivele afacerii noastre. Aceste declarații se bazează pe așteptările, estimările și proiecțiile noastre actuale privind factorii care ar putea afecta viitoarea noastră performanță, inclusiv condițiile economice mondiale, condițiile economice ale regiunilor și industriilor care sunt piețe majore pentru ABB Ltd. Aceste așteptări, estimări și proiecții sunt identificabile în general prin declarația care conține cuvinte cum ar fi „se așteaptă,” „crede,” „estimează,” „anticipează”, „are ca țintă,” „planifică,” „este probabil să”, „intenționează să”, „are ca scop”, „cadrul” sau expresii similare. Totuși, există multe riscuri și incertitudini, multe dintre acestea neputând fi controlate de noi, care ar putea face ca rezultatele noastre să difere substanțial de informațiile și declarațiile legate de acțiunile viitoare date în acest comunicat de presă și care ar putea afecta capacitatea noastră de a atinge oricare și toate țintele menționate de noi. Factorii importanți care ar putea produce astfel de diferențe includ, printre altele, riscurile comerciale asociate cu un mediu economic și condiții politice mondiale volatile, costurile asociate activităților de conformare, acceptarea pe piață a noilor produse și servicii, amendamente ale regulamentelor guvernamentale și ale ratelor de schimb și alți asemenea factori care ar putea fi discutași din când în când în documentele depuse de ABB Ltd la U.S. Securities and Exchange Commission, inclusiv rapoartele sale anuale din Formularul 20-F. Deși ABB Ltd consideră că așteptările sale reflectate în orice astfel de declarații privind evenimente viitoare se bazează pe presupuneri rezonabile, nu poate oferi asigurări că așteptările respective se vor îndeplini.

Schimbările planificate ar putea fi supuse oricăror procese de angajament relevante cu reprezentații angajaților/angajații. ABB va onora integral astfel de obligații legale.

 1Multiplul EBITA operațional EV/LTM, EBITA operațional calculat folosind rezultatele unei perioade de douăsprezece luni până la final de Q3 2018, îainte de deducerea costurilor corporative
2Marja EBITA operațional în 2014 calculată conform structurii portofoliului fostei divizii Power Grids
3Sub rezerva autorizațiilor legale și a îndeplinirii condițiilor de încheiere a tranzacției
4Tranzacție unică post-estimată și costuri de separare de 500-600 milioane de dolari americani și o scădere a sumei impozitelor colectate în numerar de 800-900 milioane de dolari americani. Ajustări totale ale valorii întreprinderii de ~3,0 miliarde de dolari americani, inclusiv ~2,7 miliarde de dolari americani levier net (împrumut între societăți după deducerea numerarului transferat) și ~0,3 miliarde de dolari americani pensii și alte obligații nefinanțate după deducerea taxelor
5După costurile tranzacției unice și cele legate de separare de 500-600 milioane de dolari americani și o reducere a impozitelor cu 800-900 milioane de dolari americani. Ajustări ale valorii totale a întreprinderii de ~3,0 miliarde de dolari americani, inclusiv un levier net de ~2,7 miliarde de dolari americani (un împrumut între companii fără includerea lichidităților transferate) și 0,3 miliarde de dolari americani pensii și alte obligații nefinanțate după deducerea taxelor
6După costurile tranzacției unice și cele legate de separare de 500-600 milioane de dolari americani și o reducere a impozitelor cu 800-900 milioane de dolari americani. Ajustări ale valorii totale a întreprinderii de ~3,0 miliarde de dolari americani, inclusiv un levier net de ~2,7 miliarde de dolari americani (un împrumut între companii fără includerea lichidităților transferate) și 0,3 miliarde de dolari americani pensii și alte obligații nefinanțate după deducerea taxelor

Link-uri

Contactați-ne

Descărcări

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp