ABB zverejnila svoju prvú "Integrated Report"

ABB zverejnila svoju prvú "Integrated Report"

Firma ABB dnes zverejnila správu, ktorá hovorí o napredovaní spoločnosti na pozadí svojej zvolenej stratégie v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

„Som rád, že môžem predstaviť prvú integrovanú správu ABB, ktorá vysvetľuje náš zámer zvyšovania výkonnosti za účelom lepších finančných výsledkov a zároveň zachovania udržateľnejšej spoločnosti,“ povedal predseda predstavenstva ABB Peter Voser. „Poskytuje tiež prehľad o prostredí, v ktorom pôsobíme a o plánovaní a napĺňaní našich cieľov. Správa samozrejme zahŕňa aj našu výkonnosť za posledný rok a práve tieto úspechy ma robia veľmi hrdým na to, koľko toho náš tím dokáže.“

Od zverejnenia našej stratégie udržateľnosti do roku 2030 v novembri 2020 firma ABB neustále napreduje smerom k svojim cieľom vytvoriť spoločnosť s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie, ktorá sa snaží zachovávať zdroje, podporovať sociálny pokrok a vytvárať kultúru integrity a transparentnosti v rámci rozšíreného hodnotového reťazca.

center

„Obzerajúc sa za rokom kríz a nesúladu vo svete je zrejmé, že cieľ ABB v podobe udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti za pomoci našich pokrokových technológií v elektrifikácii a automatizácii je relevantnejší ako kedykoľvek predtým, najmä pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám,“ uviedol pri zverejnení správy generálny riaditeľ ABB Björn Rosengren.

V roku 2022 ABB znížila emisie skleníkových plynov vo svojich vlastných prevádzkach o 42 %, t.z. že od roku 2019 spoločnosť dosiahla celkové zníženie emisií o ~65 %. Okrem toho pomohla ABB svojim zákazníkom znížiť spomínané emisie prostredníctvom svojich pokročilých elektrifikačných a automatizačných technológií. Jednou z dôležitých iniciatív bolo tiež spustenie našej značky EcoSolutions™, ktorá zaručuje čo najmenší dopad našich produktov na životné prostredie v každej fáze životného cyklu produktu - od jeho návrhu až po koniec životnosti.

Pokiaľ ide o sociálny aspekt, ABB zlepšila bezpečnosť na pracovisku s 29-% medziročným poklesom miery početnosti úrazov s pracovnou neschopnosťou (LTIFR). Firma tiež zvýšila rodovú diverzitu vo vrcholovom manažmente s medziročným nárastom podielu žien vo vrcholovom manažmente zo 16,3 % na 17,8 %.

Kompletný balík výročných správ vrátane tejto správy a správy o udržateľnosti je k dispozícii na stiahnutie tu.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čím prispieva k udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp