ABB predpovedá top robotické trendy pre rok 2023

Vplyv nedostatku pracovnej sily čoraz viac pociťuje mnoho podnikov na celom svete. Pritom však musia udržať krok s požiadavkami zákazníkov.

Všeobecná neistota vo svete, narušené dodávateľské reťazce a rastúce náklady na energie v dôsledku geopolitických udalostí znamenajú, že stále viac spoločností hľadá robotickú automatizáciu ako spôsob zvýšenia flexibility, konkurencieschopnosti a udržateľnosti svojich prevádzok.

center

Trend 1 – Dopyt po robotoch sa zvýši v reakcii na celosvetový nedostatok pracovnej sily, pričom roboty prevezmú nové úlohy, keďže stále viac spoločností sa snaží vrátiť svoje prevádzky späť do svojich krajín

Vplyv nedostatku pracovnej sily je už teraz pociťovaný vo všetkých odvetviach a bude pokračovať aj v roku 2023. Zvyšuje sa vplyv starnutia populácie a neochota vykonávať prácu, ktorá je málo platená a príliš namáhavá zároveň. Predpokladá sa, že do roku 2030 bude viac ako 85 miliónov pozícií vo svete neobsadených, čo bude brzdiť hospodársky rast a spoločnosti budú musieť nájsť nové spôsoby, ako vyplniť medzery vo svojej pracovnej sile.

Dopyt po robotoch bude obzvlášť silný v krajinách, kde sa spoločnosti snažia obnoviť svoje prevádzky alebo ich aspoň vrátiť bližšie, aby tým pomohli zlepšiť aj svoj dodávateľský reťazec. V prieskume medzi 1 610 americkými a európskymi spoločnosťami, ktorý sme uskutočnili v roku 2022, až 74 % európskych a 70 % amerických podnikov uviedlo, že plánujú vrátiť svoje prevádzky do blízkosti alebo priamo do krajiny pôvodu, pričom 75 % z týchto respondentov v Európe a 62 % v USA naznačujú, že budú v najbližších troch rokoch investovať do robotickej automatizácie.

Zatiaľ čo sa pozornosť sústredila na vplyv automatizácie na pracovné miesta, roboty budú čoraz viac vykonávať monotónne, špinavé a nebezpečné úlohy, ktoré už nie sú pre ľudí zaujímavé. Rastúce možnosti robotov, vrátane vývoja možností spolupráce s človekom a možností vyššieho užitočného zaťaženia, otvárajú spoločnostiam úplne nové dvere.

„Uvidíme aj roboty, ktoré prevezmú úlohy v nových sektoroch, akými sú stravovacie služby a zdravotníctvo, najmä v laboratóriách a ambulanciách,“ uvažuje riaditeľ robotiky ABB Marc Segura. „Roboty ABB sú napríklad už teraz nasadené v prevádzke v reťazci reštaurácií Haidilao, kde bol zautomatizovaný proces prípravy jedla. V University of Texas Medical Branch (UTMB) v USA zas roboty od ABB spôsobili revolúciu vo výskume protilátok automatizáciou procesu testovania, čím sa zvýšil počet testov vykonaných za deň z 15 na 1 000. V roku 2023 uvidíme, ako roboty prevezmú viac úloh v podobných prostrediach, keďže nedostatok pracovnej sily bude naďalej firmy ovplyvňovať.“

Trend 2 – Umelá inteligencia a autonómna technológia uľahčia používanie a integráciu robotov, čo im umožní vykonávať viac úloh v nových odvetviach

Čoraz viac spoločností bude investovať do robotov alebo nájde spôsoby, ako ich nasadiť v nových aplikáciách. Rad autonómnych mobilných robotov (AMR) od ABB spolu s najnovšou autonómnou navigačnou technológiou už teraz zvyšuje produktivitu a zároveň robí operácie flexibilnejšími a rýchlejšími. Takéto riešenia umožňujú výrobcom prejsť od tradičných výrobných liniek smerom k integrovaným, modulárnym výrobným bunkám a zároveň optimalizovať dodávky komponentov.

Rozvoj umelej inteligencie v robotike rieši obavy týkajúce sa zložitosti a schopností, ktoré spoločnostiam predtým bránili investovať do robotickej automatizácie. Ako sa budú schopnosti ďalej rozvíjať, roboty sa budú objavovať vo väčšom počte a v aplikáciách mimo tradičných prostredí výroby – napríklad v sektore elektroniky, e-commerce alebo v už spomínanom zdravotníctve.

V blízkej budúcnosti sa tiež vytvoria prepojené digitálne siete využívajúce otvorené platformy umožňujúce rýchlu a jednoduchú integráciu robotov, riadiach systémov a softvéru od rôznych dodávateľov. Riadiace jednotky ABB OmniCore sú skonštruované tak, aby boli roboty flexibilnejšie a prepojené, vďaka čomu sú roboty dostupnejšie a umožňujú menším spoločnostiam a začínajúcim podnikom využívať automatizáciu.

Trend 3 – Širšie a silnejšie partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a priemyslom pomôžu súčasným a budúcim pracovníkov nadobudnúť zručnosti k rozvoju novej éry automatizácie

S čoraz väčším počtom spoločností, ktoré zavádzajú roboty, rastie potreba učiť zamestnancov nové zručnosti. Továrne budúcnosti budú potrebovať pracovníkov, ktorí vedia, ako používať automatizované technológie. Keď sa roboty stanú bežnejšími v továrňach, skladoch a iných prostrediach, dôjde k nárastu partnerstiev medzi robotizačnými firmami, výrobcami a sektorom vzdelávania. Máme viac ako 200 partnerstieva so školami z celého sveta, kde naše roboty, simulačný a programovací softvér RobotStudio® a nástroje rozšírenej a virtuálnej reality učia študentov všetkých vekových kategórií zručnostiam potrebným na programovanie a využívanie robotickej automatizácie.

Rok príležitostí

Tieto tri trendy budú prevládať v roku 2023, kedy sa čoraz viac spoločností zameriava na automatizáciu, aby zvýšili svoju produktivitu, efektivitu a konkurencieschopnosť. Neistota núti spoločnosti uvažovať inak o spôsobe, akým fungovali doteraz. Roboty, ktoré sú flexibilné a schopné zvládnuť rozširujúci sa rozsah úloh, ponúkajú ideálny spôsob, ako sa s touto neistotou vyrovnať.

„Úspešná robotická automatizácia sa zároveň opiera o spojenie potenciálu robotov a ľudí s cieľom dosiahnuť najlepšie možné výsledky. Keďže nové technológie naďalej uľahčujú používanie a nasadzovanie robotov, rok 2023 vnímame ako rok príležitostí, ktoré umožnia spoločnostiam a ich pracovnej sile dosiahnuť novú úroveň produktivity, efektivity a flexibility,“ dokončuje Segura.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čím prispieva k udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu.

Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp