ABB E-mobility sa podieľa v projekte EÚ na vývoji riešení nabíjania elektrických nákladných áut

ABB E-mobility sa podieľa v projekte EÚ na vývoji riešení nabíjania elektrických nákladných áut

Spoločnosť ABB E-mobility bude ako popredný líder v infraštruktúre nabíjania elektromobilov na svete koordinovať oblasť riadenia nabíjania v rámci projektu NextETRUCK financovaného EÚ. Ten má prispievať k riešeniam pre optimalizáciu procesov nabíjania a ich čo najlepšiu integráciu do prevádzky vozidiel pri minimalizácii nákladov.

NextETRUCK vyvíja koncept šitý na mieru regionálnej nákladnej dopravy strednej kategórie s najmenej 10-percentným zvýšením energetickej účinnosti v porovnaní so súčasnými špičkovými elektrickými vozidlami. ABB E-mobility vyvinula špeciálne softvérové riešenia na podporu firiem s väčším vozovým parkom, aby im uľahčila prechod na elektrické vozidlá. V riešeniach ide o najkritickejšie oblasti moderného riadenia firemných flotíl, vrátane plánovania nabíjania a integrácie ich elektrických vozidiel do dopravnej prevádzky.

„Sme hrdí na to, že sme v konzorciu tohto prelomového projektu zodpovední za oblasti riadenia nabíjania a kontroly nabíjania, čo sú dve kľúčové oblasti pre udržateľnú a nákladovo úspornú správu elektrických flotíl,“ uviedol generálny riaditeľ ABB E-mobility Frank Muehlon.

„Odvetvie dopravy je pod tlakom znížiť emisie čo najviac a čas sa kráti,” dodáva komisárka EÚ pre dopravu Adina Vălean. Európska zelená dohoda stanovuje cieľ znížiť emisie z dopravy do roku 2050 o 90 %. Dosiahnutie tohto cieľa si teda bude vyžadovať vyššiu prevádzkovú efektivitu.“

NextETRUCK plánuje predstaviť ukážky svojho projektu v Istanbule, Barcelone a Utrechte.

O spoločnosti ABB

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktoré umožnia udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. 

www.abb.sk

O ABB E-mobility

ABB E-mobility prináša mobilitu s nulovými emisiami ako globálny líder v riešeniach nabíjania elektrických vozidiel (EV) pre udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť. Sme popredným partnerom najväčších OEM v oblasti e-mobility a celonárodných prevádzkovateľov sietí nabíjania elektrických vozidiel, ktorí ponúkajú najširšie portfólio riešení nabíjania elektrických vozidiel - od inteligentných nabíjačiek pre domácnosť až po vysokovýkonné nabíjačky pre diaľničné stanice budúcnosti, ako aj riešenia pre elektrifikáciu vozového parku a nabíjanie pre elektrobusy a nákladné autá. S približne 1 500 zamestnancami po celom svete predala ABB E-mobility viac ako milión nabíjačiek pre elektromobily vo viac ako 85 krajinách, vrátane viac ako 50 000 DC rýchlonabíjačiek.

https://e-mobility.abb.com/

O NextETRUCK

NextETRUCK je cca 3-ročný projekt Horizon Europe, ktorý vyvíja ZEV koncepty šité na mieru pre regionálnu nákladnú dopravu strednej kategórie. Projekt prebieha od 1. júla 2022 do 31. decembra 2025 a počas tohto obdobia má zohrať kľúčovú úlohu v dekarbonizácii firemných vozových parkov a zároveň spopularizovať koncept e-mobility novej generácie. Projekt tiež prispeje k vývoju vozidiel s nulovými emisiami a ekosystémov, ktoré sú holistické, inovatívne, cenovo dostupné, konkurencieschopné a synergické.

NextETRUCK okrem toho pripraví koncepciu infraštruktúry pre rýchle nabíjanie, ako aj nové obchodné modely vedúce k zvýšeniu akceptácie zo strany koncových používateľov a na podporu uvedenia projektových riešení na trh. Konzorcium projektu tvorí 19 partnerov z 8 krajín: Holandsko, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Grécko, Rakúsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. Koordinátorom projektu je TNO (Holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum).

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp