Integrovaná technológia ABB stabilizuje elektrickú sieť pri prechode španielskych ostrovov na zelenú energiu

Integrovaná technológia ABB stabilizuje elektrickú sieť pri prechode španielskych ostrovov na zelenú energiu

  • Spoločnosť Red Eléctrica zadala ABB štyri kontrakty na dodávku synchrónnych kondenzátorov na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch
  • Integrovaná technológia ABB poskytne zotrvačnosť a skratový prúd potrebný na udržanie dodávok energie na ostrovoch, pretože absorbujú rastúce úrovne obnoviteľnej energie
  • Týmto projektom spoločnosť Red Eléctrica pokročila v realizácii svojho plánu rozvoja siete na roky 2021-2026, ktorý umožní integráciu 67 % energie z obnoviteľných zdrojov do výrobného portfólia

Red Eléctrica, spoločnosť skupiny Redeia, zodpovedná za prenos a prevádzku španielskej elektrizačnej sústavy (PPS), zadala ABB štyri objednávky na synchrónne kondenzátory (známe tiež ako synchrónne kompenzátory alebo SC) na posilnenie elektrickej siete, zvýšenie kvality dodávok a podporu energetickej transformácie Kanárskych a Baleárskych ostrovov. Integrované riešenie, ktoré zahŕňa aj elektrické a automatizačné zariadenia, bude zohrávať kľúčovú úlohu pri udržiavaní stability, spoľahlivosti a kontinuity ostrovných sietí pri integrácii rastúceho objemu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom splniť ciele Španielska v oblasti energetickej transformácie. Objednávka bola zadaná v prvom štvrťroku 2024. Finančné podrobnosti neboli zverejnené.

Projekt je súčasťou plánu rozvoja siete na roky 2021-2026, ktorého realizácia umožní integráciu 67 % energie z obnoviteľných zdrojov do výrobného portfólia, čím sa podporia ciele španielskeho integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 (španielsky PNIEC). Cieľom PNIEC1 je 32-percentné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v porovnaní s rokom 1990 a 81-percentný prienik obnoviteľných zdrojov energie do elektrizačnej sústavy. Podľa údajov spoločnosti Red Eléctrica prekročila obnoviteľná energia v roku 2023 50 % z celkovej energie vyrobenej v Španielsku.

Napredovanie energetickej transformácie na oboch súostroviach predstavuje výzvu pre prevádzkovateľa sústavy, ktorá si vyžaduje posilnenie siete, aby sa zachovala jej rovnováha a zabezpečila spoľahlivá a odolná prevádzka. ABB spolupracuje so spoločnosťou Red Eléctrica na nasadení flexibilného, spoľahlivého a integrovaného riešenia prostredníctvom synchrónnych kondenzátorov.

Jedná sa o rotujúce elektrické stroje, ktoré napodobňujú prevádzku veľkých generátorov, aby pomohli stabilizovať sieť pri kolísaní zaťaženia a výroby obnoviteľnej energie. Služby poskytované SC zahŕňajú zotrvačnosť, skratový prúd a jalový výkon na reguláciu napätia.

„Pracujeme na zaistení bezpečnejšej, spoľahlivejšej, robustnejšej, inteligentnejšej a prepojenej energetickej siete, ktorá bude pripravená na výzvy spojené s prechodom na novú energetiku, najmä v našich ostrovných sieťach. Synchrónne kompenzátory sú ideálnym riešením v ostrovných systémoch, poskytujú technické možnosti, ktoré sú nevyhnutné na udržanie bezpečnosti dodávok na ostrovoch, čo umožňuje ďalší pokrok v integrácii obnoviteľných energií na dosiahnutie stanovených cieľov," povedal Juan Bola, riaditeľ Systémovej prevádzky pre nepolostrovné územia v Red Eléctrica. „Návrh synchrónnych kompenzátorov od spoločnosti ABB prináša veľkú pridanú hodnotu vďaka plne integrovanému prístupu založenému na vynikajúcom technickom riešení a kompetenciách.”

Tri zo zákaziek na synchrónny kondenzátor budú nasadené na Kanárskych ostrovoch, kde spoločnosť Red Eléctrica realizuje aj dôležité projekty na pokračovanie v energetickej transformácii, ako je Salto de Chira alebo prepojenie Tenerife a La Gomera. Na Baleárskych ostrovoch, kde sú všetky ostrovy prepojené navzájom a s pevninskou sieťou z Mallorky, bude inštalovaný ďalší SC.

"Dekarbonizácia výroby energie je dôležitým prvkom na ceste energetickej transformácie. Výzvou je dosiahnuť túto ambíciu pri zachovaní stabilných a spoľahlivých energetických sietí," povedal Heikki Vepsäläinen, prezident divízie ABB Large Motors and Generators. "Tu budú synchrónne kondenzátory hrať kľúčovú úlohu. Sme radi, že môžeme začať spolupracovať s Red Eléctrica na tomto projekte, ktorý ukáže, ako môže naša technológia riešiť výzvu zotrvačnosti, ako to bolo v iných ostrovných prostrediach."

"Prostredníctvom našich integrovaných riešení automatizácie a elektrifikácie prinášame produktivitu, spoľahlivosť a energetickú účinnosť pre nízkouhlíkový svet," povedal Brandon Spencer, prezident ABB Energy Industries. "To je obzvlášť dôležité pre vytváranie dekarbonizovaných energetických sietí so stabilitou a spoľahlivosťou na absorbovanie a prenos veľkého množstva energie z obnoviteľných zdrojov.”

Spoločnosť ABB poskytne kompletné a integrované riešenie od počiatočných systémových štúdií až po podrobný inžiniering elektrického a automatizačného zariadenia, inštaláciu riešenia synchrónnych kondenzátorov integrovaných so zotrvačníkom, riadenie projektu a školenia. Súčasťou rozsahu bude aj distribuovaný riadiaci systém ABB Ability™ System 800xA®, ako aj dlhodobá servisná podpora. Tieto riešenia pomôžu zabezpečiť dostupnosť a stabilitu energie dodávanej z obnoviteľných zdrojov.

Red Eléctrica bola prvou spoločnosťou na svete, ktorá sa venovala výlučne prevádzke elektrizačnej sústavy a prenosu elektriny (TSO). Počas 40 rokov svojej existencie rozvíjala prenosovú sústavu a prevádzkovala elektrizačnú sústavu Španielska, aby vždy zaručila bezpečnosť a plynulosť dodávok elektrickej energie a prispela k pokroku spoločnosti. Teraz preberá svoju úlohu chrbtice ekologickej transformácie tým, že pripravuje prepravnú sieť na túto transformáciu.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čo umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť efektívne využívajúcu zdroje. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Stavajúc na viac ako 140 rokoch excelentnosti, viac ako 105 000 zamestnancov ABB je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

1) https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2023-y-anteriores/detalle-participacion-publica-k-607.html

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp