Spoločnosť ABB ako prvá dosiahla hyperúčinnosť IE6 s bezmagnetovými motormi

Spoločnosť ABB ako prvá dosiahla hyperúčinnosť IE6 s bezmagnetovými motormi

  • Osvedčená technológia synchrónneho reluktančného motora (SynRM) je prvou bezmagnetovou konštrukciou na dosiahnutie hyperúčinnosti IE6 - očakávanej úrovne účinnosti, ktorú ABB definuje ako dosiahnutie 20% zníženia energetických strát oproti porovnateľným motorom IE5
  • Bezmagnetové motory SynRM sú súčasťou rozsiahleho technologického portfólia, ktoré zahŕňa aj motory s permanentnými magnetmi (PM) a synchrónne reluktančné motory s podporou magnetov SynRM (PMaSynRM), ktoré pokrývajú širokú škálu potrieb aplikácií

ABB je prvým výrobcom, ktorý ponúka očakávanú úroveň účinnosti IE6 v bezmagnetovom dizajne SynRM. Ide o najnovší vývoj osvedčenej technológie SynRM, ktorú ABB uviedla na trh v roku 2011. Tieto motory oslovia inovatívnych zákazníkov, ktorí chcú pripraviť svoju prevádzku na budúcnosť prijatím najvyššej úrovne energetickej účinnosti, ktorá je komerčne dostupná. Prví používatelia hyperúčinných motorov IE6 budú ťažiť zo znížených nákladov na energiu a zvýšenej produktivity a zároveň sa posunú pred súčasné ciele udržateľnosti.

"Motorom poháňané systémy v priemyselných zariadeniach sú hlavnými spotrebiteľmi elektrickej energie, a preto maximalizácia ich účinnosti ponúka obrovský potenciál na zníženie emisií a pomoc pri plnení cieľov v oblasti zmeny klímy. Použitím našich nových bezmagnetových motorov SynRM, ktoré dosahujú úroveň účinnosti očakávanú pre budúce motory IE6, sa úspory energie posunú na ďalšiu úroveň," hovorí Stefan Floeck, prezident divízie nízkonapäťových motorov IEC, ABB Motion. "SynRM je dokonalým príkladom záväzku k inováciám zabudovaným do našej DNA. Pretože IE6 SynRM má rovnakú veľkosť ako ekvivalentný indukčný motor IE3, je to jednoduchá a priama náhrada za staršie motory. To umožňuje zákazníkom prejsť na moderné, vysoko účinné produkty, aby pripravili svoju prevádzku na budúcnosť vo svete kolísavých nákladov na energiu."

Široká škála motorov SynRM od ABB stanovila štandard pre bezmagnetový dizajn. Ich účinnosť postúpila cez IE4 na verzie IE5 uvedené na trh v roku 2019. IE6 sa považuje za ďalší logický krok, ktorý demonštruje schopnosť a technickú prevahu technológie SynRM. Napriek tomu, že ešte nebola špecifikovaná v žiadnej oficiálnej priemyselnej norme, každá vyššia trieda účinnosti IE mala o 20 percent nižšie energetické straty ako predchádzajúca a ABB pokračovala v tomto prístupe s IE6 SynRM.

SynRM kombinuje výkon PM motorov s jednoduchosťou servisu indukčných motorov na dosiahnutie vysokej energetickej účinnosti, ktorá zaisťuje krátku dobu návratnosti. Rotor nemá magnety ani vinutia, a tým pádom v ňom nevznikajú takmer žiadne straty výkonu. Konštrukcia  nevyžaduje žiadne materiály zo vzácnych zemín a ponúka vysokú úroveň použiteľnosti vďaka širokej dostupnosti vhodných meničov frekvencie, ktoré poskytujú pohonu požadované vlastnosti.

Osvedčená technológia motora SynRM je prvou konštrukciou bez magnetov, ktorá dosahuje hyperúčinnosť IE6
Osvedčená technológia motora SynRM je prvou konštrukciou bez magnetov, ktorá dosahuje hyperúčinnosť IE6
center

Motory ABB SynRM sú súčasťou produktového portfólia ABB EcoSolutions™, ktoré umožňuje zákazníkom a partnerom robiť udržateľnejšie rozhodnutia poskytovaním zvýšenej transparentnosti o miere recyklovateľnosti každého produktu a vplyve na životné prostredie. Tým sa zabezpečí informované a zodpovedné rozhodovanie. Produkty v portfóliu spĺňajú súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti definovaných v rámci recyklovateľnosti ABB a sú kryté externým environmentálnym vyhlásením o produkte overeným treťou stranou (ISO 14025 typ III).

Bezmagnetové motory SynRM sú len jedným z prvkov v komplexnom prémiovom portfóliu vysoko výkonných motorov ABB, ktoré predstavujú viac ako 140 rokov odborných skúseností v tejto oblasti. Sú zábezpekou maximálnej spoľahlivosti v kombinácii so záväzkom k udržateľnosti. ABB si uvedomuje, že jediná technológia nie je odpoveďou na všetky potreby zákazníkov, a preto sa snaží zvládnuť všetky technológie motorov. Preto ABB okrem SynRM dosahuje očakávanú úroveň účinnosti IE6 aj s technológiou PM a PMaSynRM - hybridnou technológiou, ktorá spája dizajn SynRM s pomocou permanentného magnetu. To ponúka správne riešenie založené na komplexnom rade vysoko efektívnych technologických stavebných blokov, ktoré spĺňajú všetky špecifické potreby segmentu a aplikácie.

ABB Motion, globálny líder v oblasti motorov a pohonov, je jadrom urýchlenia produktívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Inovujeme a posúvame hranice technológií, aby sme prispeli k energeticky efektívnym, dekarbonizačným a recyklačnými riešeniam pre zákazníkov, priemyselné odvetvia a spoločnosti. S našimi digitalizovanými pohonmi, motormi a službami podporujeme našich zákazníkov a partnerov pri dosahovaní lepšieho výkonu, bezpečnosti a spoľahlivosti. Dodávame motorom poháňané riešenia pre širokú škálu aplikácií vo všetkých priemyselných segmentoch. Stavajúc na viac ako 140 rokoch odborných znalostí v oblasti elektrických pohonov, našich viac ako 22 000 zamestnancov v 100 krajinách sa každý deň učí a zlepšuje. go.abb/motion

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp