Vedecky podložené ciele ABB na roky 2030 a 2050 schválené iniciatívou Science Based Targets (SBTi)

Vedecky podložené ciele ABB na roky 2030 a 2050 schválené iniciatívou Science Based Targets (SBTi)

  • V rámci úsilia vybudovať nízkouhlíkovú spoločnosť si ABB stanovila vedecky podložené ciele nulovej bilancie v súlade so štandardom SBTi Net-Zero
  • Overenie SBTi potvrdzuje ciele ABB v oblasti emisií CO2 ako vedecky podložené, v súlade s najnovšími klimatickými poznatkami a Parížskou dohodou

ABB víta schválenie svojich cieľov v oblasti znižovania emisií iniciatívou Science Based Targets (SBTi). V rámci úsilia umožniť nízkouhlíkovú spoločnosť ABB predložila SBTi aktualizované ciele rozsahu 1, 2 a 3 na roky 2030 a 2050. Schválenie cieľov ABB zo strany SBTi potvrdzuje prístup ABB ako vedecky podložený v súlade s Parížskou dohodou.

SBTi schválila tieto ciele ABB:

Krátkodobé ciele

  • Zníženie absolútnych emisií CO2 rozsahu 1 a 2 o 80% do roku 2030 oproti východiskovému roku 2019
  • Zníženie absolútnych emisií rozsahu 3 o 25% do roku 2030 oproti východiskovému roku 2022

Dlhodobé ciele

  • Znížiť emisie CO2 rozsahu 1 a 2 o 100% do roku 2050 v porovnaní s východiskovým scenárom z roku 2019
  • Znížiť absolútne emisie rozsahu 3 o 90% do roku 2050 v porovnaní s východiskovým scenárom v roku 2022
  • Dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov v celom produktovom reťazci do roku 2050
Anke Hampel, Group Head of Sustainability v ABB, povedala: "Ako technologický líder v oblasti elektrifikácie a automatizácie je ABB jadrom urýchlenia energetickej transformácie. Zaviazali sme sa znížiť naše emisie rozsahu 1 a 2 o 80% do roku 2030 a o 100% do roku 2050 a už sme dosiahli 76-percentné zníženie v porovnaní s naším východiskovým scenárom z roku 2019. S našimi novými cieľmi v rozsahu 3 zvýšime našu angažovanosť u našich partnerov v reťazci dekarbonizácie a zároveň budeme našim zákazníkom poskytovať produkty a riešenia, ktoré im umožnia rozšíriť obnoviteľné zdroje energie, zvýšiť energetickú účinnosť, elektrifikovať procesy a znížiť emisie. Potvrdenie našich aktualizovaných cieľov iniciatívou Science-Based Targets dokazuje, že naše ambície a metodika sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami o klíme."

Viac informácií o stratégii spoločnosti ABB a jej výkonnosti v oblasti udržateľnosti do roku 2023 je k dispozícii a na stiahnutie tu: go.abb/reports

Štandard SBTi Net-Zero je jediným rámcom na svete pre stanovenie cieľových hodnôt pre podniky v súlade s vedeckými poznatkami o klíme. Poskytuje usmernenia a nástroje, ktoré spoločnosti potrebujú na stanovenie vedecky podložených cieľov nulovej bilancie.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čo umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť efektívne využívajúcu zdroje. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Stavajúc na viac ako 140 rokoch excelentnosti, viac ako 105 000 zamestnancov ABB je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp