ABB a FEN sa spojili, aby zabezpečili spoľahlivé napájanie najnovšieho letiska v Mexico City

ABB a FEN sa spojili, aby zabezpečili spoľahlivé napájanie najnovšieho letiska v Mexico City

ABB a Fabricante Eléctrico Nacional zabezpečujú spoľahlivé napájanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre druhý najväčší letecký uzol v Mexiku

Najnovšia technológia vákuového zhášadla VG10 zaručuje kvalitu napájania a ultra dlhú životnosť

Spoľahlivé a bezpečné napájanie na najnovšom letisku v Mexico City, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ktoré bolo otvorené v marci 2022, bolo zaručené vďaka partnerstvu medzi ABB a výrobcom originálnych zariadení Fabricante Eléctrico Nacional (FEN).

Riešenie, ktoré obsahuje 42 najmodernejších pevných izolačných rozvádzačov, sa spolieha na technológiu vákuových zhášadiel ABB, ktorá funguje ako spoľahlivé spínacie riešenie. To zabezpečuje stabilné elektrické napájanie, ktoré je rozhodujúce pre plynulý chod letiska, ktoré vlani prepravilo viac ako 2,5 milióna cestujúcich.

Nový letecký uzol, ktorý sa nachádza takmer 50 km severne od Mexico City v meste Zumpango a rozprestiera sa na ploche 1 531 hektárov (3 780 akrov), bol vybudovaný s cieľom zmierniť tlak na medzinárodné letisko v Mexico City a spoločnosť FEN bola poverená návrhom a výrobou najmodernejších izolovaných rozvádzačov.

S rôznymi konfiguráciami od troch do šiestich polí sú rozvádzače neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia nepretržitého napájania AIFA. ABB VG10 sú nevyhnutné pre dosahovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti konečného zákazníka, ako sú spoľahlivosť, dlhá životnosť a efektívnosť.

Kompaktný, silný a osvedčený s inštalovanou základňou viac ako 8 miliónov kusov, je VG10 navrhnutý tak, aby odolal extrémnym požiadavkám počas životnosti minimálne 30 rokov bez potreby údržby. Ponúka tiež vynikajúce dielektrické vlastnosti, ktoré mu umožňujú splniť najvyššie elektrické požiadavky v rámci rôznych spínacích zariadení.

Bernardo Zevada, technický riaditeľ spoločnosti FEN, vysvetľuje: "Úloha ABB siahala ďaleko za hranice dodávky zhášadiel VG10; Poskytli neoceniteľnú technickú podporu, zdieľali odborné poznatky a zabezpečili bezproblémový proces integrácie. Táto spolupráca bola nápomocná pri prekonávaní jedinečných výziev projektu a posilnila našu schopnosť dodávať za prísnych podmienok.

"Tento projekt je hrdým symbolom schopností FEN v náročných rozsiahlych elektrotechnických projektoch a naše partnerstvo so spoločnosťou ABB bolo základom tohto úspechu, pretože nám poskytlo nástroje a podporu na realizáciu našej vízie."

Od spustenia prevádzky troch dráh pred dvoma rokmi zaznamenala spoločnosť AIFA nulové prestoje vďaka vynikajúcej spoľahlivosti a účinnosti rozvádzačov.

Andreas Brandt, manažér globálneho portfólia spoločnosti ABB, hovorí: "Sme nesmierne hrdí na to, že už dva roky je všetka energia na druhom najväčšom mexickom letisku spoľahlivo a efektívne dodávaná prostredníctvom komponentov ABB, čo vedie k bezkonkurenčnej elektrickej stabilite. Keďže počet cestujúcich naďalej rastie, tešíme sa, že môžeme demonštrovať robustnosť riešenia, ktoré sa, ako sme presvedčení, uplatní, keď sa zvýšia nároky letiska na elektrickú energiu. Naše partnerstvo so spoločnosťou FEN je skvelým príkladom toho, ako môžeme priniesť našu najmodernejšiu technológiu vákuových zhášadiel viacerým zákazníkom v kritických priemyselných odvetviach, kde výpadky jednoducho neprichádzajú do úvahy."

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp