Hospodárske výsledky ABB: Q4 2018 a celý rok 2018

Nárast/Pokles

Nárast/Pokles

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)

Q4 2018

Q4 2017

upravené

v USD

v miestnej mene

FY 2018

FY 2017

upravené

v USD

v miestnej mene

Objednávky

6 985

6 328

+10%

+7%

28 590

25 034

+14%

+8%

Tržby

7 395

6 804

+9%

+5%

27 662

25 196

+10%

+4%

Prevádzkový zisk EBITA

584

664

-12%

-10%

3 005

2 817

+7%

+5%

Marža EBITA v %

7,9%

9,7%

-1.8 pts


10,9%

11,2%

-0.3 pts


Čistý zisk

317

393

-19%


2 173

2 213

-2%


Základný zisk na akciu ($)

0,15

0,18

-19%


1,02

1,04

-2%


Cash flow z prevádzkových činností

1 867

1 869

0%


2 924

3 799

-23%


“V minulom roku sme našu spoločnosť opäť priviedli k rastu a dosiahli sme nárast objednávok a tržieb. Podarilo sa nám vyťažiť z portfólia robotiky a pohonov ako aj z našej digitálnej ponuky ABB Ability™. Plánujeme tiež pracovať na ďalších vylepšeniach v rámci divízie Produktov pre elektrifikáciu a celého koncernu ABB”, uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Koncom roku 2018 sme ABB nasmerovali na nový cestu priekopníckej firmy v oblasti digitálneho priemyslu. Oznámili sme náš plán ďalšieho smerovania portfólia ABB, zjednodušenia biznis modelu a posilnenia divízií v rámci našej spoločnosti. Budúcnosť ABB vidíme jasne, čo dokazujeme aj návrhom na zvýšenie dividendy už desiatykrát za sebou na 0,80 CHF.”

Hospodárske výsledky ABB za rok 2018

Spoločnosť ABB hospodárila v roku 2018 so silným nárastom objednávok a tržieb. Digitálne portfólio ABB Ability™ si ďalej budovalo svoju vedúcu pozíciu na trhu. Celkový objem objednávok vzrástol o 8 %, pod čo sa podpísali predovšetkým divízie Robotika a pohony (Robotics and Motion – RM) a PriemyseIná automatizácia (Industrial Automation – IA) ako aj dobré výsledky divízie Produkty pre elektrifikáciu (Electrification Products – EP). Objednávky pritom vo všeobecnosti rástli naprieč všetkými regiónmi.

Základné objednávky (klasifikované ako objednávky pod hranicou 15 miliónov USD) narástli v roku 2018 o 6 %, s rastom vo všetkých divíziách a regiónoch. Veľké objednávky (nad 15 miliónov USD) vzrástli o 45 % percent a predstavovali 7 % z celkového objemu objednávok v porovnaní so 6 % rok predtým.

Objednávky zo servisu stúpli medziročne o 7 % na úroveň 19 % z celkového objemu objednávok.

Tržby vzrástli o 4 % s nárastom vo všetkých divíziách. Tržby zo servisu narástli o 7 %, aj tu na úroveň 19 % z celkového objemu tržieb.

Spoločnosť ABB sa vlani sústredila na priamejšie zameranie svojho portfólia a odbúranie rizikovejších oblastí z pohľadu firmy. Takisto posilnila konkurencieschopnosť svojej divízie EP cez akvizíciu firmy GE Industrial Solutions (GEIS) k 30. júnu 2018. Jej integrácia do štruktúry ABB stále pokračuje, hospodárenie GEIS však v 2. polroku 2018 bolo plne v súlade s prognózou manažmentu.

ABB oznámila základný posun smerovania svojho biznisu v decembri minulého roku, keď sa rozhodla zjednodušiť svoje zameranie a viac sa sústrediť na priemysel digitálnych technológií. Súčasťou tohto plánu je aj odpredaj divízie Elektrické siete (Power Grids - PG).

Dividenda

Správna rada ABB navrhla za rok 2018 vyplatenie dividendy na úrovni 0,80 CHF na akciu, čo ešte podlieha schváleniu akcionárov na výročnom zasadnutí ABB v máji. Tento návrh je v súlade s dividendovou politikou ABB vyplácania vyššej dividendy na udržateľnej úrovni.

Najdôležitejšie momenty 2018

V roku 2018 zaznamenala spoločnosť ABB priaznivé výsledky vo všetkých divíziách a regiónoch. ABB si získala dobrú pozíciu so svojím portfóliom ABB Ability™ v priemysle digitálnych technológií aj tým, keď bola uznávanými analytikmi v oblasti priemyslu vyhlásená za globálneho lídra v oblasti softvéru Enterprise Asset Management (EAM) pre spoločnosti na poli výroby, prenosu a distribúcie elektriny. ABB predstavila svoje portfólio ABB Ability™ v roku 2017 s ponukou viac ako 220 digitálnych riešení pre rast produktivity a bezpečnosti pri zachovaní prijateľných finančných nákladov. Napríklad ABB a Helsinki City Transport dali koncom roku 2018 do skúšobnej prevádzky trajekt prepravujúci pasažierov pomocou ovládania na diaľku vďaka riešeniam ABB Ability™ z riadiacej miestnosti v Helsinkách.

ABB naďalej investuje do svojej budúcnosti. V roku 2018 skupina ABB oznámila investičný zámer v hodnote 100 miliónov EUR vybudovať moderné výskumné centrum v Rakúsku a tiež 150-miliónovú (USD) investíciu do vybudovania najmodernejšej robotickej továrni na svete v čínskom Šanghaji, ktorá sa bude venovať aj umelej inteligencii.

Akvizícia GEIS ukončená v júni 2018 posilnila konkurencieschopnosť divízie EP predovšetkým na severoamerickom trhu.

17. decembra 2018 oznámila ABB odpredaj svojej divízie PG, čím rozširuje svoje doterajšie partnerstvo so skupinou Hitachi. ABB zároveň oznámila svoj zámer zjednodušenia svojej obchodnej štruktúry a vytvorenia 4 nových obchodných zameraní: Elektrifikácia, Priemyselná automatizácia, Pohony, Robotika a automatizácia. Spoločnosť ABB očakáva po tomto kroku v strednodobom horizonte celkové zníženie nákladov na chod firmy vo výške 500 miliónov USD.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má  zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp