Robotické riešenia ABB pre nemocnice budúcnosti

Priemyselné roboty a automatizácia prekračujú hranice výrobných hál a mieria do oblasti zdravotníctva a vedy.

Ide o kolabortívne roboty, ktoré nevyžadujú žiadne ochranné ploty ani špeciálne priestory. Môžu sa pohybovať a pracovať v bezprostrednej blízkosti človeka, a pomáhať s každodennými, rutinnými činnosťami. Odhaduje sa, že do roku 2025 vzrastie ich uplatnenie v lekárskom prostredí a bude tam pracovať takmer 60 tisíc nechirurgických robotov. Zámer postupného zavádzania automatizácie do medicínskeho prostredia aktuálne ohlásil líder v technologických inováciách - spoločnosť ABB v spolupráci s najväčším centrom lekárskej vedy na svete – Texas Medical Center (TMC) v Houstone.

Toto obrovské mesto v meste, ktoré stojí v popredí rozvoja biologických vied, ročne lieči 10 mil. pacientov, vykoná viac ako 180 000 operácií, 25 tisíc pôrodov a zvládne vyše 750 tisíc urgentných príjmov. Každý deň posúva hranice klinického výskumu, efektívneho zdravotného manažmentu a aj vývoja a aplikácie špičkových digitálnych zdravotníckych riešení. Najnovšie v spolupráci s poprednou globálnou firmou v oblasti automatizácie a robotizácie – spoločnosťou ABB - otvára špecializované výskumné centrum medicínskej robotiky.

Po otvorení v októbri 2019 bude nové centrum v TMC prvým špecializovaným zdravotníckym výskumným centrom spoločnosti ABB. Výskumný tím spoločnosti tu bude pracovať so zdravotníckym personálom, vedcami a inžiniermi na vývoji lekárskych nechirurgických robotických systémov, logistiky a technológií automatizovaného laboratória novej generácie.

Sami Atiya, riaditeľ robotiky a automatizácie ABB, hovorí: „Najmodernejšie laboratórne aplikácie vyvinuté v Houstone urýchlia manuálne procesy v lekárskych laboratóriách, zvýšia bezpečnosť a konzistentnosť. Aplikovateľné sú najmä pri nových high-tech terapiách, napríklad onkologických, ktoré dnes vyžadujú manuálne a časovo náročné testovacie procesy.“

Pri narastajúcom počte pacientov je obmedzujúcim faktorom na jednej strane nedostatok vysokokvalifikovaného personálu a na strane druhej ich vyťaženosť pomocnými, mechanickými a  často repetitívnymi prácami nevyžadujúcimi špeciálne znalosti. Automatizácia týchto procesov umožní zdravotníckemu personálu zamerať sa na vysokokvalifikovanú odbornú prácu. To v konečnom dôsledku urýchli proces testovania a umožní liečbu väčšiemu počtu pacientov.

ABB analyzovala celý rad manuálnych procesov, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú v medicínskych laboratóriách a odhaduje, že zavedením automatizácie by sa mohlo ročne vykonať o 50% viac testov. Roboty vykonávajúce opakujúce sa procesy by vysoko špecializovaný personál odbremenili a zároveň aj pomohli eliminovať možné preťaženie muskuloskeletálneho a nervového systému, ktoré u ľudí vzniká často opakovanými úlohami a nevhodnými polohami tela. 

Ako svetová populácia starne, krajiny vynakladajú stále väčšiu časť svojho HDP na zdravotnú starostlivosť. Zvyšovanie efektívnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom automatizácie môže okrem zlepšenia kvality starostlivosti o pacienta zmierniť aj niektoré spoločenské, politické a finančné problémy.

Houston je centrom celosvetového výskumu lekárskych technológií a TMC je tak ideálnym miestom pre nové výskumné zariadenie medicínskych technológií ABB. Na ploche s rozlohou 500 m 2sa nachádza automatizované laboratórium a vybavenie na „výcvik“ robotov a tiež priestory na stretnutia. Dvadsaťčlenný tím spoločnosti ABB tu bude spolu s ďalšími partnermi pracovať na vývoji spoločných inovatívnych riešení.

„Texas Medical Center týmto partnerstvom pokračuje v posúvaní hraníc inovatívnej spolupráce a stáva sa odrazovým mostíkompre vstup ABB do oblasti zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Bill McKeon, prezident a generálny riaditeľ Texas Medical Center. „Prevádzkovanie miesta, ktoré ročne navštívi 10 miliónov pacientov, si vyžaduje efektívnosť a presnosť a štandardizované procesy. Práve tento cieľ sleduje TMC začlenením výskumného centra ABB na vývoj robotických riešení v zdravotníctve do skupiny svojich strategických partnerstiev.“„Sme hrdí na to, že vyvíjame kolaboratívne robotické systémy pre nemocnice budúcnosti s jedným z najvyspelejších partnerov na svete a testujeme ich v reálnych podmienkach laboratórií. Tak zabezpečíme, že vyvinuté riešenia budú pridanou hodnotou, ktorá podporí inováciu a transformáciu laboratórií po celom svete “dodal Atiya. „Inovácie v oblasti robotiky a prenos našich odborných znalostí a skúseností z automatizácie v priemysle do nových odvetví je kľúčovým prvkom našej dlhodobej stratégie.“  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp