Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2019

“Napriek slabším makroekonomickým podmienkam ovplyvňujúcim niektoré trhy, predovšetkým robotiku a automatizáciu, sa spoločnosti ABB podarilo v uplynulom 3. štvrťroku docieliť veľmi dobré výsledky,” uviedol výkonný riaditeľ a predseda preedstavenstva ABB Peter Voser. „Držíme si dobrý trend smerom k dhodobému rastu. Naďalej sa zameriavame na správne manažovanie financií vzhľadom na mierne slabší dopyt a zároveň prebiehajúce obdobie transformácie spoločnosti. Držíme sa našej stratégie ďalšieho rastu a výkonnosti firmy.”

nárast/pokles

nárast/pokles

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)

Q3
2019

Q3
2018

US$

v lokálnej mene

9M
2019

9M
2018

US$

v lokálnej mene

Objednávky

6 688

6 917

-3%

-1%

21 702

21 605

0%

+1%

Tržby

6 892

7 095

-3%

0%

20 910

20 267

+3%

+2%

Prevádzkový zisk EBITA

806

814

-1%

0%

2 397

2 421

-1%

+3%

ako % z prevádzkových výnosov

11,7%

11,5%

+0,2pts

11,5%

11,9%

-0,4pts

Čistý zisk pripísateľný ABB

515

603

-15%

1 114

1 856

-40%

Základný zisk na akciu ($)

0,24

0,28

-15%

0,52

0,87

-40%

Prevádzkový zisk na akciu($)

0,33

0,34

-3%

-7%

0,98

1,03

-6%

-5%

Cash flow z prevádzkových aktivít

670

565

+19%

414

1 057

-61%

17. decembra 2018 oznámila ABB plán odpredaja svojej divízie Elektrické siete (Power Grids). Táto skutočnosť je zohľadnená aj v prezentovaných hospodárskych výsledkoch spoločnosi ABB za uplynulé obdobia.

Krátkodobý výhľad

Makroekonomické ukazovatele v Európe a Číne majú v súčasnosti zmiešaný charakter, ich oslabenie pozoruje trh v USA. Globálne trhy vo všeobecnosti navyše ovplyvňuje nestabilita v geopolitickom vývoji niektorých geografických oblastí. ABB tieto trendy pociťuje len v niektorých segmentoch, v ktorých podniká; najviac v spracovateľskom odvetví. Hospodárenie spoločnosti bude naďalej ovplyvňované aj efektom prepočtu výmenných kurzov a cenami ropy.

Sumár výsledkov hospodárenia ABB v 3. štvrťroku 2019

Skupina ABB dosiahla dobré výsledky predovšetkým na poli elektrických inštalácií a elektrických motorov a pohonov, zatiaľ čo v robotike musela čeliť náročnejším podmienkam. Za celý rok 2019 však ABB očakáva mierny nárast tržieb a zlepšenie prevádzkových marží. Zlepšenie celkovej výkonnosti v dlhodobom výhľade očakáva ABB po plnom začlenení koncernu GE Industrial Solutions do štruktúry ABB ako aj po zavedení nového prevádzkového modelu v pozmenenej organizačnej štruktúre ABB.

Objednávky

Objednávky klesli v 3. štvrťroku medziročne o 1 %. Ich nárast v biznise Priemyselnej automatizácie (Industrial Automation - IA), Elektrifikácie (Electrification Products - EP) a Pohonoch (Motion - MO) neprevážil nad poklesom dopytu v biznise Robotiky a automatizácie výroby (Robotics & Discrete Automation - RA). Efekt prepočtu výmenných kurzov mal na objednávky negatívny dopad v podobe 1 % a ďalší rovnaký negatívny percentuálny dopad na objednávky si vyžiadali aj zmeny v portfóliu firmy.

Objednávky z oblasti servisu, ktoré predstavovali 19-% podiel na celkových objednávkach, klesli o 2 %.

Tržby

Tržby vykázali za 3. štvrťrok medziročne stabilnú úroveň. Nárast zaznamenali biznisové oddelenia MO a EP, pokles vykázali IA a RA. Efekt prepočtu výmenných kurzov mal na tržby negatívny dopad v podobe 2 % a 1-% negatívny percentuálny dopad na tržby si vyžiadali zmeny v portfóliu firmy.

Tržby zo servisu vzrástli o 5 % a predstavovali 19-% podiel z celkových tržieb firmy.

Prehľad trhov

Regionálne:

Objednávky v Európe klesli o 2 %. Spomedzi väčších krajín si Švédsko a Taliansko podržali stabilné čísla, rast zaznamenali Francúzsko, Veľká Británia a Španielsko; naopak Švajčiarsko, Fínsko a Nórsko vykázali medziročný pokles. Nemecko zaznamenalo 1-% medziročný pokles.

Objednávky v USA klesli o 1 %, priaznivý vývoj objednávok mala v 3. štvrťroku naopak Kanada.

V oblasti Ázie, Stredného východu a Afriky vzrástli objednávky medziročne o 1 %. Slabšie objednávky zaznamenala Čína a Južná Kórea, avšak pomerne silný nárast bol v Indii, Japonsku, Singapúre a Spojených arabských emirátoch. Čína vykázala 5-% pokles objednávok.

Podľa kľúčových segmentov ABB:

V spracovateľských odvetviach ako ropa, plyn a chemický priemysel pokračoval rast výdavkov do nových technológií, ktoré sa odrazili na raste objednávok. Slabší dopyt bolo cítiť na poli konvenčnej výroby elektrickej energie.

Automobilový sektor a ostatné pridružené odvetvia ako aj oblasť spotrebnej elektroniky čelil v uplynulom období miernemu oslabeniu, čo sa odrazilo aj na poklese objednávok ABB. ABB však naďalej vidí silný rast napríklad v oblasti automatizácie skladov a logistiky.

V oblasti dopravy a infraštruktúry pokračovali investície predovšetkým do železničnej a námornej dopravy; chýbali však väčšie projekty, z ktorých ťažili objednávky v porovnateľnom období vlani. Silný dopyt bolo cítiť v oblasti dátových centier, e-mobility a obnoviteľných zdrojov. Na raste objednávok sa tiež podpísal boom stavebných činností na trhu, ktorý sa premietol do dopytu po riešeniach automatizácie budov a stavieb.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp