Hospodárske výsledky ABB za 1. štvrťrok 2020

Napriek COVID-19 sa nám podarilo udržať dobrú úroveň objednávok. Svojimi veľkými objednávkami potiahli firmu hlavne obchodné jednotky Pohony (Motion – MO) a Priemyselná automatizácia (Industrial Automation – IA).

Tržby však poklesli vo všetkých obchodných jednotkách následkom poklesu dopytu vplyvom pandémie, najskôr v Číne a neskôr aj v ďalších častiach sveta, kedy sa muselo pristúpiť k obmedzeniu mobility, a tým došlo k zabrzdeniu inštalačných a servisných prác.

“Pandémia COVID-19 ovplyvnila naše hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2020, keď znížila tržby koncernu vo všetkých našich obchodných jednotkách. Na druhej strane sa nám však podarilo udržať stabilnú úroveň prijatých objednávok. Robíme všetko preto, aby sme našim zamestnancom zaistili dostatočné bezpečie a zdravotné podmienky a zároveň udržali kontinuitu vo výrobe, poskytovali adekvátny servis našim zákazníkom a pokračovali v našich dlhodobých investíciách do výskumu a vývoja,” uviedol pri oznámení hospodárskych výsledkov výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

“V 2. štvrťroku očakávame pomerne prudký pokles dopytu zo strany zákazníkov následkom uzatvorenia ekonomík v mnohých krajinách sveta. Napriek tomu sa vynasnažíme zvládnuť túto situáciu správnym usmernením finančných nákladov a ku koncu tohto kvartálu by sme tiež chceli dokončiť odpredaj našej obchodnej jednotky Elektrické siete.”

Kľúčové ukazovatele

Nárast/pokles

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)

Q1 2020

Q1 2019

US$

V lokálnej mene

Objednávky

7 346

7 613

-4%

+1%

Tržby

6 216

6 847

-9%

-7%

Prevádzkový zisk EBITA

636

766

-17%

-16%

ako % z prevádzkových tržieb

10,2

11,2

-1.0 pts


Čistý zisk

376

535

-30%


Základný čistý zisk na akciu ($)

0,18

0,25

-30%


Cash flow z prevádzkových aktivít

(577)

(256)

-125%


Regionálny prehľad

Objednávky v Európe vzrástli medziročne o 1 %, pod čo sa podpísalo niekoľko veľkých objednávok. V tomto smere sa darilo predovšetkým Švédsku, Nórsku, Holandsku a Veľkej Británii, naopak, slabšie výsledky zaznamenali Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a Španielsko, kde koronavírus prepukol o niečo skôr. Napríklad v Nemecku klesli objednávky medziročne o 7 %.

Objednávky v Amerike si udržali stabilnú úroveň ako odzrkadlenie neskoršieho dopadu pandémie COVID-19 v tomto regióne. Objednávky v USA vzrástli medziročne o 2 %.

V regióne Ázie, Stredného východu a Afriky klesli objednávky o 12 %. Pomerne dobrý vývoj v tomto smere zaznamenala India, Južná Kórea, Thajsko a Indonézia, pokles vykázala Austrália, Singapúr a Japonsko. V Číne, kde sa následky COVID-19 začali ukazovať ako prvé, klesli objednávky o 21 %.

Prehľad zákazníckych segmentov

V oblasti automatizácie bol pokles objednávok citeľný na všetkých koncových trhoch, pokles takisto zaznamenal aj automobilový priemysel a s ním súvisiace segmenty priemyslu.

V spracovateľských priemyselných odvetviach vykazovali solídny dopyt zákazníci z oblasti ťažby či papierenského a celulózového priemyslu. Určité spomalenie bolo cítiť zo strany ropného a plynárenského priemyslu ako aj v segmente výroby elektrickej energie z konvenčných zdrojov.

Investície v oblasti dopravy a infraštruktúry si zachovali silný profil s vysokým rastom v segmente železničnej dopravy aj prístavov. Dobré výsledky ABB zaznamenala aj zo strany elektrárenských distribučných spoločností.

Oblasť stavebníctva vykazovala nižší dopyt, pretože stavebné spoločnosti čelili zvýšeným obmedzeniam v dôsledku karanténnych opatrení.

Odpoveď ABB na COVID-19

Primárnym cieľom spoločnosti ABB je zaistiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a zároveň udržať kontinuitu svojich biznis aktivít. ABB neustále monitoruje situáciu a riadi sa všetkými bezpečnostnými opatreniami v súlade s nariadeniami vlád v jednotlivých krajinách a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Aj počas pandémie COVID-19 pracuje ABB neustále so svojimi zákazníkmi a partnermi na zabezpečení produktov a servisu. Súčasťou tohto úsilia je maximálne využívanie servisu na diaľku a digitálnych riešení ABB Ability™. Väčšina výrobných prevádzok ABB ostáva plne alebo čiastočne v prevádzke. Spoločnosť sa takisto snaží eliminovať niektoré náklady, ktoré nie sú momentálne nutné na chod spoločnosti.

Spoločnosť ABB sa rozhodla prispieť sumou 1 milión švajčiarskych frankov (CHF) Medzinárodnému výboru Červeného kríža (ICRC) v boji proti COVID-19. Spoločnosť spolu so svojimi zamestnancami pomáha komunitám vo svete napríklad dodávaním ochranných pomôcok a vybavenia nemocniciam v niektorých krajinách najviac postihnutých koronavírusom.

Transformácia spoločnosti: odpredaje a akvizície

Obchodná jednotka Elektrické siete (Power Grids - PG) je v príprave na odpredaj firme Hitachi plne v prevádzke a pripravená na ukončenie transakcie ku koncu 2. štvrťroku 2020 podľa pôvodného plánu.

Počas uplynulého štvrťroku ABB dokončila odpredaj svojho biznisu so solárnymi invertormi spoločnosti FIMER SpA a zároveň bola v marci ukončená aj akvizícia väčšinového podielu v čínskom koncerne Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd. Táto akvizícia rozšíri doterajšiu spoluprácu a vzťahy ABB s poprednými výrobcami elektrických vozidiel v Číne a rozšíri našu ponuku hardvéru a softvéru vyvíjaného špeciálne pre lokálne požiadavky. Začiatkom marca tiež ABB odkúpila firmu Cylon Controls Ltd., čím rozšíri svoje portfólio v oblasti inteligentných budov.

Krátkodobý výhľad

Globálna ekonomika v roku 2020 výraznejšie spomalí následkom pandémie COVID-19. Napriek stimulom vlád a centrálnych bánk vo svete a počiatočným znakom ozdravovania ekonomiky v Číne poukazujú makroindikátory na globálnu recesiu v zatiaľ ťažko odhadnuteľnom časovom horizonte, nakoľko veľa krajín, vrátane USA, zaviedlo reštrikcie s očakávanými dlhodobými ekonomickými následkami.

Dopad COVID-19 ako aj pokles cien ropy výrazne ovplyvnili krátkodobý výhľad niektorých trhov ako napríklad ropu a plynárenstvo, výrobu elektrickej energie z konvenčných zdrojov, automobilový segment alebo námorný priemysel. Niektoré iné trhy však kríze dobre odolávajú, napríklad elektrárenské distribučné spoločnosti, dátové centrá, logistika alebo železničný priemysel.

ABB očakáva výrazné ovplyvnenie hospodárskych výsledkov krízou COVID-19 aj v 2. štvrťroku. Snažíme sa ale reagovať promptne na situáciu a prispôsobiť jej svoje prevádzkové činnosti aj náklady. Spoločnosť má silný balance sheet a je presvedčená, že z pohľadu likvidity dokáže túto situáciu zvládnuť.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 144 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp