Hospodárske výsledky ABB za 2. štvrťrok 2020

“Druhý kvartál tohto roku bol podľa očakávania silno ovplyvnený pandémiou COVID-19. Zároveň sme sa však snažili zamerať na znižovanie nákladov, čo nám pomohlo túto situáciu do určitej miery kompenzovať. Prevádzkové marže spoločnosti nakoniec vyšli z tohto obdobia lepšie, ako sme očakávali, a to hlavne v obchodnej jednotke Pohony,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren. “Stále sa musíme potýkať s veľkou neistotou a čaká nás ešte niekoľko náročných kvartálov. Zároveň však musím povedať, že naša cesta dopredu je jasná – pokračujeme v zavádzaní nového prevádzkového modelu firmy, posudzovaní nášho obchodného portfólia a spúšťame program na odkup akcií.”

Kľúčové ukazovateleNÁRAST/POKLESNÁRAST/POKLES

(v miliónoch USD, pokiaľ nie je uvedené inak)

Q2 2020

Q2 2019

v USD

v lokálnej mene

H1 2020

H1 2019

v USD

v lokálnej mene


Objednávky

6 054

7 401

-18%

-14%

13 400

15 014

-11%

-7%


Tržby

6 154

7 171

-14%

-10%

12 370

14 018

-12%

-8%


Prevádzkový zisk EBITA

651

825

-21%

-20%

1 287

1 591

-19%

-18%


ako % z prevádzkových tržieb

10.6

11.5

-0.9 pts


10.4

11.4

-1.0 ptsČistý zisk pripísateľný ABB1

319

64

+398%


695

599

+16%Základný zisk na akciu (EPS)

0.15

0.03

+398%


0.33

0.28

+16%Cash flow z prevádzkových činností

680

0

n.a.


103

(256)

n.a.1 17. decembra 2018 spoločnosť ABB oznámila dohodu o odpredaji obchodnej jednotky Power Grids. Odpredaj 80,1-% podielu bol ukončený k 1. júlu 2020

Sumár výsledkov

Sťažené podmienky na trhu počas 2. štvrťroku kvôli COVID-19 priniesli prudký pokles dopytu po jednorazových nákupoch produktov, systémových inštaláciách a servisných aktivitách, ktoré bolo náročné vykonávať aj z pohľadu rozsiahlych cestovných reštrikcií. To sa odzrkadlilo na objeme tržieb a objednávok, ktoré boli výrazne nižšie ako v porovnateľnom období vlani. Obchodná jednotka Pohony vyšla z tejto situácie najlepšie, keď jej pomohlo oživenie trhu v Číne a boli dokončené viaceré projekty z minulého obdobia.

Objednávky

Objem objednávok klesol medziročne o 18 %, pričom 2 % z tohto poklesu boli ovplyvnené výmennými kurzami a ďalšie 2 % zmenami v portfóliu firmy.

Objednávky v Európe sa znížili o 18 %, väčšinou v dôsledku lockdownov v jednotlivých krajinách. Objem objednávok v Nemecku klesol o 4 %, rovnako tak aj vo Veľkej Británii. Švajčiarsko zaznamenalo medziročný pokles o 3 %. Výraznejší pokles bolo cítiť v Taliansku (o 13 %), vo Fínsku, Nórsku, Španielsku a Holandsku bol pokles ešte prudší. Švédsko zaznamenalo medzriročný nárast objednávok o 9 %.

Objednávky v regióne Ameriky klesli medziročne o 26 %, pričom pokles objednávok reportovali takmer všetky krajiny. USA zaznamenala v sledovanom štvrťroku pokles o 25 %.

V regióne Ázie, Stredného východu a Afriky klesli objednávky medziročne o 11 %. Výrazný pokles 40 % zaznamenala India. V Číne sa dopyt po produktoch a riešeniach ABB postupne vracal späť, a tak Čína skončila 2. štvrťrok s miernym 3-% poklesom.

Z pohľadu priemyselných segmentov zaznamenal pokles trh s automatizačnými riešeniami, predovšetkým automobilový sektor. Takisto priemysel 3C (počítače, komunikácia a spotrebná elektronika) zápasil s náročnými podmienkami, ktoré sa ale ku koncu štvrťroku začali zlepšovať.

Spracovateľský priemysel zaznamenal prudký pokles, kedy boli servisné činnosti pozastavené z dôvodu obmedzenia pohybu a opatrnosti v investovaní. Okrem toho boli odložené viaceré kapitálové výdavky, pretože zákazníci sa prispôsobili slabšiemu ekonomickému výhľadu a dopytu po ich výrobkoch.

Pomerne stabilný dopyt bolo stále cítiť v oblasti dopravy a infraštruktúry. Investície do železničnej dopravy, e-mobility, vodárenského priemyslu a dátových centier pokračovali podľa plánu. Prudký pokles však bolo cítiť zo strany námorného priemyslu a oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Sektor stavebníctva „bojoval“ so situáciou, keď bolo potrebné viacero konštrukčných prác prerušiť, opäť kvôli lockdownom.

Nedávne zmeny a výhľad

Spoločnosť ABB podľa plánu ukončila k 1. júlu 2020 odpredaj 80,1-% podielu svojej obchodnej jednotky Power Grids (Elektrické siete) koncernu Hitachi, čo predstavuje významný míľnik v transformácii firmy. ABB oznámila svoje rozhodnutie o odpredaji v decembri 2018.

ABB sa zaväzuje vrátiť akcionárom čistý peňažný výnos z predaja Power Grids vo výške 7,6-7,8 miliárd USD. Spoločnosť na začiatok spustí program spätného odkúpenia akcií vo výške 10 percent základného imania firmy.

Globálna ekonomika ostane podľa očakávaní v roku 2020 oslabená následkom COVID-19. Napriek viacerým vládnym stimulom po celom svete a istému ozdraveniu ekonomiky v Číne počas 2. štvrťroku zatiaľ makroekonomické indikátory poukazujú na časovo ťažko určiteľnú globálnu recesiu. Viacero krajín stále čelí reštrikciám, ktoré môžu mať dlhodobé ekonomické dôsledky.

Dopad COVID-19 pociťujú mnohé koncové trhy, predovšetkým ropný a plynárenský sektor, výroba elektrickej energie, automobilový priemysel, námorný segment a stavebníctvo. Naopak, pomerne dobre sa darí oblasti elektrickej distribúcie, dopravy, dátových centier a potravinárskemu priemyslu.

Ozdravenie ekonomiky je v súčasnosti ťažko predvídateľné. Napriek tomu ABB očakáva už v 3. štvťroku určité zlepšenie v medziročnom poklese objednávok. Tržby pravdepodobne ešte ostanú na medziročnej báze pomerne silno ovplyvnené súčasnou situáciou vo svete. Zlepšenie na poli tržieb očakáva ABB najskôr v 4. štvrťroku.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 110 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch. Dokopy tak zamestnávame okolo 250 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp