Postdoktorandi sa opäť môžu uchádzať o ocenenie Hubertusa von Grünberga a finančný grant vo výške 300 000 USD

Spoločnosť ABB dáva ocenením Hubertusa von Grünberga možnosť podporiť unikátne myšlienky a vízie novej generácie výskumníkov a neskôr ich predniesť medzinárodnej komunite vedcov a inštitúcií. Záujemcovia o tento osobný výskumný grant vo výške 300 000 USD sa oň môžu opäť uchádzať. ABB udeľuje ocenenie každé tri roky.

ABB investuje do oblasti výskumu a vývoja (R&D) každý rok okolo 1.5 miliardy USD, vďaka čomu vznikajú nové inovatívne produkty a riešenia pre oblasť výkonových a automatizačných technológií. Na ich vývoji sa podieľa zhruba 9 000 vedcov, technológov a rôznych expertov v R&D oddeleniach a výskumných centrách ABB po celom svete.

Kto sa o ocenenie môže uchádzať?

O ocenenie pre rok 2019 sa môže uchádzať každý úspešný absolvent doktorandského štúdia v období rokov 2016 - 2018 v oblasti elektrotechniky, strojného alebo softvérového inžinierstva, elektroniky, robotiky, umelej inteligencie, procesnej automatizácie alebo akéhokoľvek príbuzného technického oboru za predpokladu, že v súčasnosti pracuje na univerzite, vo výskumnej inštitúcii alebo obdobnej organizácii.

Veľkú šancu na výhru ocenenia majú predovšetkým uchádzači, ktorých dizertačná práca pojednávala o automatizácii priemyselných odvetví alebo dodávkach elektrickej energie z rôznych typov elektrární, avšak vítané sú aj iné výnimočné práce, napr. o kreatívnom využití softvéru, digitálnych technológií, internete vecí alebo nových materiáloch, ktoré by viedli k inovatívnym priemyselným riešeniam. Porota bude posudzovať možnosti aplikovania nápadov v praxi, potenciál pre ďalšie inovácie a výhody výskumu pre spoločnosť a životné prostredie.

Ako a kedy sa môžete o grant uchádzať?

Prihlášku o grant vo výške 300 000 USD je potrebné poslať do 31. januára 2019 cez email do ABB na adresu CH-hvg_award@abb.com. Viac informácií nájdete nižšie v sekcii "Často kladené otázky". Prihláška musí obsahovať nasledovné dokumenty v anglickom jazyku:

  1. Meno uchádzača, názov dizertačnej práce, abstrakt dizertačnej práce, názov vysokej školy a dátum obhajoby.
  2. Kópiu celej dizertačnej práce v PDF súbore.
  3. Odporúčanie od konzultanta dizertačnej práce na 1xA4, ktoré vysvetľuje výnimočnosť výskumu uchádzača o ocenenie
  4. Krátky popis planovaného výskumného projektu, na ktorý by mali byť použité financie z grantu, vrátane potvrdenia univerzity alebo inštitúcie, kde má byť výskum uskutočnený (nemusí ísť priamo o univerzitu, kde uchádzač obhajoval dizertačnú prácu)
  5. Stručný životopis uchádzača, vrátane súčasnej adresy bydiska a kontaktných údajov
  6. Notárom overená kópia diplomu o udelení akademického titulu PhD

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp