Hospodárske výsledky ABB v 1. štvrťroku 2022

Hospodárske výsledky ABB v 1. štvrťroku 2022

“ABB vstúpilo do roku 2022 sľubne aj napriek viacerým neistotám vo svete. Očakávam, že tento rok povedie k zlepšeniu ziskovosti firmy, dobrému cash flow a realizácii našich plánov s produktovým portfóliom spoločnosti,” oznámil výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

V 1. štvrťroku sme bohužiaľ boli svedkami rozpútania vojny na Ukrajine, a tak bolo jednou z našich hlavných priorít zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov. V snahe o podporu obyvateľov na Ukrajine sme poskytli finančné prostriedky Medzinárodnému výboru Červeného kríža. Pred pozastavením príjmu akýchkoľvek nových objednávok z Ruska predstavovali 1-2 % z tržieb ABB.

Silný dopyt zákazníkov po našich produktoch a riešeniach v 1. kvartáli nám priniesol vysoký 21-% medziročný nárast objednávok. Väčšina našich kľúčových zákazníckych segmentov a regiónov zaznamenala priaznivý vývoj a tri z našich štyroch obchodných jednotiek vykázali vysoký dvojciferný rast. Potešujúce je, že pod tento nárast sa podpísal aktívny dopyt zo strany zákazníkov všeobecne a nie len niekoľko veľkých objednávok, ktoré by tento rast „zatiahli“.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)
nárast/poklesQ1 2022

Q1 2021

US$

v lokálnej mene

Objednávky

9 373

7 756

21%

28%


Tržby

6 965

6 901

1%

7%

Gross Profit

2 281

2 268

1%     ako % z tržieb

32,7 %

32,9%

-0,2 ptsPrevádzkový zisk EBITA

997

959

4%

8%

     ako % z prevádzkových tržieb

14,3%

13,8%

+0,5 ptsČistý zisk

604

502

20%Základný zisk na akciu ($)

0,31

0,25

25%Cash flow z prevádzkových činností

(573)

543

n.a.V uplynulom štvťroku sme tiež zaznamenali nárast tržieb o 1%, na čom majú zásluhu všetky obchodné jednotky okrem jednotky Robotika a automatizácia, ktorá musela čeliť nedostatku komponentov. Stratégia nulovej tolerancie voči ochoreniu covid-19 v Číne nemala doposiaľ žiadny významný vplyv na našu schopnosť plniť dodávky voči zákazníkom v 1. štvrťroku. Situáciu monitorujeme, no nevylučujeme možnosť krátkodobého nepriaznivého vplyvu v tomto smere ako dôsledok tamojších lokálnych lockdownov.

Celkovo sme dosiahli prevádzkovú maržu EBITA vo výške 14,3 %. Vďaka našej aktívnej práci v cenotvorbe sa nám podarilo kompenzovať nepriaznivé dopady inflácie, najmä v súvislosti so surovinami, niektorými komponentmi a logistikou.

Udržateľnosť

V roku 2021 sme dosiahli celkovo dobrý progres smerom k našim cieľom udržateľnosti do roku 2030, ako sme zverejnili v našej marcovej správe o udržateľnosti. Napríklad sa nám podarilo znížiť naše vlastné emisie CO2 o 39 % oproti východiskovej hodnote z roku 2019. Navyše, naše produkty, služby a riešenia predané v minulom roku umožnia našim zákazníkom znížiť ich emisie CO2 o 11,5 megaton (Mt) už po prvom roku ich využívania, čo je dobrý začiatok pre splnenie nášho cieľa znížiť emisie do roku 2030 o viac ako 100 Mt.

Pokročili sme tiež v našich plánovaných činnostiach týkajúcich sa portfólia ABB. Čoskoro sa chystáme odísť z biznisu s turbodúchadlami, hoci geopolitická neistota spôsobila oddialenie nášho konečného rozhodnutia o vyčlenení alebo predaji tejto obchodnej jednotky na 2. štvrťrok. V rámci príprav na oddelenie turbodúchadiel sme predstavili novú značku a názov spoločnosti – Accelleron.

Výhľad

V druhom štvrťroku 2022 spoločnosť ABB očakáva podobné správanie trhu, ako tomu bolo v uplynulom kvartáli. Tržby by v druhom štvrťroku mali narásť za predpokladu, že sa Čína vyhne ďalším rozsiahlym lockdownom.

Počas celého roku 2022 očakávame stabilné zlepšovanie marže smerom k cieľu na rok 2023 na úrovni minimálne 15 % ako postupný výsledok decentralizovaného prevádzkového modelu a vyššej efektivity firmy.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp