ABB s rastom objednávok aj v 3. štvrťroku

“Nárastom objednávok vo všetkých regiónoch a naprieč všetkými divíziami pokračujeme v stabilnom raste firmy”, uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Naša stratégia a neustále rastúci dopyt zákazníkov po digitálnom portfóliu ABB Ability™ prinášajú spoločnosti rast objednávok a tržieb.”

“ABB ako popredná spoločnosť na trhu vo vývoji nových prelomových technológií dosahuje stabilné výsledky vo všetkých svojich obchodných oblastiach, predovšetkým na poli robotiky, pohonov a priemyselnej automatizácie,“ dodáva Spiesshofer. „V oblasti elektrotechnických produktov zas máme stabilnejšie zázemie na americkom trhu, k čomu prišlo po akvizícii koncernu GE Industrial Solutions. Tým síce mierne ´utrpela´marža prevádzkového zisku, avšak to bolo niečo, s čím sme aj počítali.”

  

Kľúčové ukazovatele

Nárast/Pokles

 

Nárast/Pokles

(v miliónoch $, ak nie je uvedené inak)

Q3 2018

Q3 2017

US$

v lokálnej mene

9M 2018

9M 2017

US$

v lokálnej mene

Objednávky

8 941

8 157

+10%

+9%

28 196

24 909

+13%

+7%

Tržby

9 257

8 724

+6%

+3%

26 773

25 032

+7%

+2%

Prevádzková EBITA

1 118

1 124

-1%

+4%4

3 345

3 109

+8%

+5%

Marža EBITA v %

12.1%

12.9%

-0.8pts

 

12.5%

12.5%

0.0pts

 

Čistý zisk

603

571

+6%

 

1 856

1 820

+2%

 

Základný čistý zisk na akciu ($)

0.28

0.27

+6%

 

0.87

0.85

+2%

 

Cash flow z prevádzkových aktivít

565

954

-41%

 

1 057

1 930

-45%

 

Hospodárske výsledky za 3. štvrťrok 2018

Objednávky

Celkový objem objednávok vzrástol medziročne o 9 %, pričom rast nastal vo všetkých divíziách firmy a vo všetkých regiónoch sveta, kde ABB pôsobí. Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) sa zvýšili o 7 %, opäť vo všetkých divíziách a regiónoch, pod čo sa vo veľkej miere podpísala ponuka digitálnych riešení ABB Ability™. Veľké objednávky (nad 15 miliónov USD) predstavovali 7 % z celkového objemu objednávok v porovnaní s 9-% podielom vlani.

Objednávky z oblasti servisu sa vyšplhali o 8 %, pričom predstavovali 18 % z celkového podielu všetkých prijatých objednávok. Vlani bol tento podiel rovnaký.

Prehľad trhu

Regionálne:

  • Celkový objem objednávok v Európe stúpol o 15 %, pod čo sa najviac podpísalo Nemecko, Taliansko, Švédsko a Švajčiarsko, a podarilo sa im tak kompenzovať slabšie výsledky na britskom a ruskom trhu. Základné objednávky vzrástli medziročne o 6 %.
  • Objednávky vzrástli v Amerike o 9 %, pričom konkrétne v USA to bolo o 10 %. Základné objednávky v celom regióne vzrástli rovnako o 9 %.
  • V Ázii, na Strednom východe a v Afrike (AMEA) stúpol celkový objem objednávok o 4 % s najpriaznivejšími výsledkami v Číne, Indii, Vietname a Egypte, ktoré vyvažovali slabšie čísla Južnej Kórey, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. V samotnej Číne vzrástol celkový objem objednávok o 13 %. Základné objednávky celého regiónu AMEA vzrástli o 5 %.

Segmentovo:

  • Dopyt na poli elektrárenských podnikov bol v uplynulom 3. štvrťroku značný vďaka investíciám do integrácie obnoviteľných zdrojov energie do elektrických sietí a do digitálnych riešení za účelom modernizácie sietí. Elektrárne sa tiež investíciami snažili zvýšiť svoju spoľahlivosť a prispieť k efektívnejšiemu využívaniu elektrickej energie. Dôležitou objednávkou v tejto oblasti v sledovanom období bola objednávka na integráciu prenosového systému technológie HVDC v Strednej Ázii.
  • Dopyt po riešeniach ABB bol značný aj zo strany širokého spektra priemyselných odvetví. Spracovateľské odvetvia ako ťažobný priemysel či ropný a plynárenský sektor pokračovali v investíciách, dopyt takisto pokračoval aj zo strany potravinárskeho sektoru. Vysoký objem objednávok zaznamenala ABB aj v oblasti robotiky a automatizácie predovšetkým v automobilovom priemysle.
  • Oblasť dopravy a infraštruktúry vykazovala pozitívny trend v investíciách, napríklad v oblasti dátových centier, železničnej a námornej dopravy. Stavebný priemysel zas investoval do stavby rôznych obchodných priestorov alebo nemocníc.

Tržby

Tržby vzrásti o 3 % najmä vďaka výraznému rastu divízie robotiky a pohonov (RM), nasledovanou priaznivými číslami divízií procesnej automatizácie (IA) a produktov elektrifikácie (EP). Tu už svojimi výsledkami pozitívne prispelo aj rozšírenie portfólia o produkty odkúpenej firmy GE Industrial Solutions. Divízia elektrických sietí (PG) dosiahla oproti vlaňajšku stabilné výsledky.

Tržby v oblasti servisu vzrástli o 11 % a predstavovali 18-% podiel z celkového objemu tržieb. Vlani to bolo 17 %.

Krátkodobý a dlhodobý výhľad

Makroekonomické ukazovatele v rámci Európy ostávajú priaznivé, pozitívny trend badať aj v USA. Pokračovanie rastu sa očakáva aj v Číne. Svetové trhy vo všeobecnosti rastú, pričom výsledky firmy budú naďalej ovplyvňované cenou ropy a výmennými kurzami.

Energetická a 4. priemyselná revolúcia budú naďalej v dlhodobom výhľade ťahať hlavné segmenty ABB – elektrárne, priemysel, dopravu a infraštruktúru – dopredu, čím firma dostáva priestor k využitiu početných príležitostí na trhu. K tomu mu pomáha jej široké geografické zastúpenie, digitálne portfólio ABB AbilityTM, silné finančné a technické zázemie, pozícia na trhu a celková ponuka produktov a riešení pre zákazníka.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp