ABB investuje do start-upu v oblasti klimatických technológií Tallarna

ABB vstupuje do strategického partnerstva so spoločnosťou Tallarna, britským start-upom v oblasti klimatických technológií, s cieľom rozšíriť svoje portfólio užívateľsky prívetivých technológií v oblasti riadenia energie.

Tallarna pomocou analýzy údajov na báze umelej inteligencie vytvorila inovatívny prístup k projektom dekarbonizácie pre energetickú infraštruktúru. Partnerstvo zahŕňa menšinovú investíciu v Tallarne prostredníctvom jednotky rizikového kapitálu ABB Technology Ventures (ATV). Finančné detaily investície neboli zverejnené.

Analytické nástroje spoločnosti Tallarna identifikujú projekty dekarbonizácie a určujú ich úspory a riziká. „Spoločnosti hľadajú investície, ktoré prinesú čistú energiu, úspory nákladov a odolnosť firmy voči konkurencii na trhu,“ povedal prezident divízie Smart Power ABB Giampiero Frisio. „Aby sme organizáciám umožnili splniť si svoje záväzky v oblasti udržateľnosti, potrebujeme technológiu, ktorá ľuďom s rozhodovacou právomocou poskytne jasné priority, jednoduchšie modely financovania cez finančné inštitúcie a kratší čas, kým sa dostanú ku kapitálu s vyššou istotou. S Tallarnou budeme spolupracovať na rozvoji ich technologických možností pre priemyselné aplikácie."

Toto partnerstvo je v poradí desiatou investíciou ATV v roku 2022. Od svojho založenia v roku 2009 investovala ATV približne 300 miliónov USD do začínajúcich podnikov, ktoré efektívne doplňujú stratégiu biznisu elektrifikácie, robotiky, automatizácie a pohonov ABB. Tallarna sa stala víťazom súťaže Startup Challenge, ktorú v roku 2021 zorganizovala jednotka elektrifikácie ABB. Išlo o celosvetovú súťaž pre inovátorské firmy, ktoré riešia komplexné výzvy udržateľnosti veľkých komerčných budov a priemyselných aplikácií v energetike.

„Tallarnu sme založili, aby sme urýchlili dekarbonizáciu v zastavanom prostredí,“ hovorí generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Tallarny Tim Meanock. „Vďaka nášmu softvéru je rozsiahla dekarbonizácia finančne uskutočniteľná, pretože premieňa technické riziká na finančné – premieňa optimalizačné projekty na finančné aktíva pre donorov. Spolupráca s ABB nám poskytne cenné priemyselné poznatky a lepšie digitálne možnosti pre obchodné a priemyselné organizácie.“

Toto partnerstvo je v poradí desiatou investíciou ATV v roku 2022. Od svojho založenia v roku 2009 investovala ATV približne 300 miliónov USD do začínajúcich podnikov, ktoré efektívne doplňujú stratégiu biznisu elektrifikácie, robotiky, automatizácie a pohonov ABB. Tallarna sa stala víťazom súťaže Startup Challenge, ktorú v roku 2021 zorganizovala jednotka elektrifikácie ABB. Išlo o celosvetovú súťaž pre inovátorské firy, ktoré riešia komplexné výzvy udržateľnosti veľkých komerčných budov a priemyselných aplikácií v energetike.

V rámci svojho partnerstva vytvorili ABB a Tallarna hodnotiaci nástroj pre používateľov ABB Ability™ Energy Manager, ktorý sleduje skutočnú spotrebu v porovnaní s energetickými cieľmi a porovnáva výsledky s relevantnou skupinou.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čím prispieva k udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu.

Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp