Hospodárske výsledky za 4. štvrťrok a rok 2022

Hospodárske výsledky za 4. štvrťrok a rok 2022

“Rok 2022 považujeme pre ABB za úspešný. Ďalej sme optimalizovali produktové portfólio a naše ciele z pohľadu maržovosti sme dosiahli dokonca skôr, ako sme očakávali. V roku 2023, bez ohľadu na súčasnú neistotu na trhu, chceme ukázať, že dokážeme nepretržite dosahovať prevádzkovú EBITA maržu minimálne na úrovni 15 %,” oznámil výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

Kľúčové ukazovatelenárast/poklesnárast/pokles

(v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)

Q4 2022

Q4 2021

US$

v lokálnej mene

FY 2022

FY 2021

US$

v lokálnej mene


Objednávky

7 620

8 257

-8%

2%

33 988

31 868

7%

16%


Tržby

7 824

7 567

3%

16%

29 446

28 945

2%

12%


Gross Profit

2 658

2 397

11%


9 710

9 467

3%Prevádzková EBITA

1 146

988

16%

28%

4 510

4 122

9%

18%


ako % z prevádzkových tržieb

14.8

13.1

1.7 pts


15.3

14.2

11 ptsČistý zisk pripísateľný ABB

1 132

2 640

-57%


2 637

4 730

-44%Základný zisk na akciu ($)

0.61

1.34

-55%


1.30

2.27

-43%Cash flow z prevádzkových aktivít

687

1 020

-33%


1 287

3 330

-61%Cash flow z aktivít súčasných prevádzok

720

1 033

-30%


1 334

3 338

-60%V štvrtom štvrťroku 2022 sa nám podarilo zvýšiť objednávky aj tržby oproti porovnateľnému obdobiu vlani, prevádzkový zisk EBITA vzrástol o 16 %. Tento vývoj bol citeľný aj pri pozorovaní aktivít a investícií našich zákazníkov, ktoré sa mierne zlepšili alebo minimálne ostali stabilné.

Dobrý výhľad ostáva aj na trhu s automatizáciou napriek tomu, že štvrtý štvrťrok nepriaznivo ovplyvnili dlhšie dodacie lehoty v napätom dodávateľskom reťazci. To zavážilo v objeme prijatých objednávok v obchodnej jednotke Robotika a automatizácia, zatiaľ čo ostatné tri obchodné jednotky zostali stabilné alebo objednávky dokonca medziročne zvýšili. Motorom rastu objednávok bol región Ameriky, Európa zaznamenala skôr opačný vývoj a Ázia, Stredný východ a Afrika si zachovali prevažne stabilné výsledky napriek poklesu v Číne. Eskalujúca situácia súvisiaca s ochorením covid-19 v Číne ku koncu roka spomalila obchodné aktivity v krajine.

Prevádzková marža EBITA sa zlepšila o 170 bázických bodov na 14,8 %, čo je najsilnejšia marža v štvrtom štvrťroku za niekoľko ostatných rokov. Vďaka tomu sa rok 2022 stal pre ABB rekordným za toto obdobie s prevádzkovou EBITA maržou na úrovni 15,3 %.

Výhľady

Pri pohľade na rok 2023 momentálne nepredpokladáme výrazný pokles dopytu, hoci vysoká inflácia vo svete prispieva k určitej miere neistoty. Očakávame, že rast tržieb dosiahne medziročne viac ako 5 %. V samotnom 1. štvrťroku 2023 očakávame až dvojciferný rast tržieb. Veríme tiež, že za rok 2023 opäť dosiahneme náš dlhodobý cieľ prevádzkovej EBITA marže minimálne 15 %.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čím prispieva k udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp