ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2023

ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2023

ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden att få utdelning i svenska kronor utan avdrag för schweizisk källskatt.

Sådana aktieägare kan ansöka om att delta i det särskilda utdelningsförfarandet (DAF, Dividend Access Facility) från 27 februari till 14 mars 2023. Nuvarande aktieägare som deltog i ABB:s DAF 2022 registreras automatiskt för DAF 2023.

Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 23 mars 2023, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 31 mars 2023.

Utdelningen utbetalas i svenska kronor via Euroclear Sweden och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd betalar i schweiziska franc (valutakurs CHF/SEK för utdelningen fastställs den 24 mars 2023). Utdelningen beskattas enligt relevanta svenska skatteregler som gäller för varje person eller part.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8 124 39 855.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp