ABB och Pace CCS går samman för att driva tillväxten inom avskiljning och lagring av koldioxid

ABB och Pace CCS går samman för att driva tillväxten inom avskiljning och lagring av koldioxid

  • ABB och Pace CCS inleder ett samarbete för att leverera en lösning som minskar kostnaden för att integrera avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i ny och befintlig industriell verksamhet
  • Kunderna kommer att kunna utnyttja digital tvillingteknik för att testa protoyper, utforska scenarier och kartlägga verksamhetsmodeller i komplex CCS-infrastruktur
  • Att minska investeringskostnader och risker är avgörande för att möjliggöra en storskalig kommersiell CCS-marknad

I arbetet med att göra avskiljning, transport och lagring av industriella koldioxidutsläpp mer tillgängligt har ABB ingått ett partnerskapsavtal med Pace CCS, ett ledande globalt företag inom tekniska lösningar för den här marknaden.

Tillsammans ska de två företagen utnyttja sin respektive expertis för att göra det lättare för industriföretag att implementera CCS-infrastruktur genom att minska CAPEX och de operativa investeringarna som krävs för att ta sig in på den här marknaden.

CCS omfattar avskiljning av koldioxidutsläpp (CO2) från industriella processer och att transportera dem från produktionsplatsen, via fartyg eller i en pipeline, för lagring under jord. För att länder ska nå sina nollutsläppsmål måste användandet av den här tekniken inom industrin öka med 120 gånger till år 2050, enligt en analys från McKinsey & Company 1. Om detta uppnås kan CCS ensamt minska koldioxidutsläppen från industrisektorn med 45 procent.

”Fram till idag har en av de största utmaningarna för allmän användning av CCS varit bristen på operativa rutiner genom hela värdekedjan, men ABB:s och Pace CCS kombinerade expertis kan ändra detta”, säger Matt Healey, CEO på Pace CCS. ”Trots att företag kan se fördelarna med CCS är de fortfarande tveksamma till att investera utan tydliga insikter i hur det kommer att fungera praktiskt, i varje steg av processen”.

Partnersamarbetet mellan ABB och Pace CCS ska lösa det genom att använda digital tvillingteknik som skapar en virtuell kopia av en verklig process eller anläggning. Tekniken simulerar designstadiet och testar scenarier för att leverera proof of concept och säkerställa att utformningen är ändamålsenlig. Detta kommer att visa kunderna hur de kan klara övergången till CCS-verksamhet på ett smidigt sätt. Lösningen kartlägger olika scenarier, inklusive underjordisk modellering, och den inkluderar ABB Ability™ OPTIMAX® energihanteringssystem för att prognosticera och hantera energiförbrukningen.

”Avskiljning och lagring av koldioxid är en kritisk komponent för att påskynda den globala minskningen av koldioxidutsläpp. Trots att vi lägger till nya, förnybara energikällor i mixen behöver vi fortfarande tillgång till traditionell energiinfrastruktur”, säger Brandon Spencer, VD för ABB Energy Industries. ”Vi måste göra den mer hållbar och minimera utsläppen och det går att uppnå genom att ta den koldioxid som producera från atmosfären och i stället lagra den i marken”.

ABB har som mål att driva energieffektiviseringen inom industrin och hjälpa sina kunder att minska sina årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton till år 2030.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 1 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] Scaling the CCUS industry to achieve net-zero | McKinsey

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp